füsioteraapia | Universitas Tartuensis

  • Teooria on õppetöös tihedalt seotud praktikaga.
  • Õppekava annab oskuse enda erialaseid probleeme teaduslikult analüüsida.
  • Õppetöösse on kaasatud oma ala parimad õppejõud nii Eestist kui välismaalt.


ÕPPETÖÖ

Füsioteraapia magistriõppes antakse süvendatud teoreetilised teadmised ning praktilised ja mitmekülgsed professionaalsed oskused vastavalt füsioterapeudi kutsestandardi 7. kutsekvalifikatsioonitaseme nõudele. Võimalik on spetsialiseeruda laste, täiskasvanute, geriaatrilise või spordi füsioteraapia valdkonnale.

Õppekava süvendab üliõpilastes erialaste probleemide teadusliku analüüsi oskust, annab esmase teadusliku uurimistöö kogemuse ning valmistab ette jätkamaks õpinguid doktoriõppes. Magistritaseme üldõppe ainetes õpitakse näiteks motoorika juhtimist, suhtlemist liigutustegevuse õpetamisel ja juhendamisel ning teraapiaprotsessi juhendamist. Erialaõppe ainete hulka kuuluvad muuhulgas tööfüsioteraapia ja ergonoomika, farmakoloogia, manuaalteraapia, spordifüsioteraapia. Suur osa õppetööst on iseseisev ja teaduspõhine õpe.

ÕPPEVORM

Õppevormideks on nii loengud, seminarid, praktikumid kui ka kliiniline praktika. Kui loengud toimuvad peamiselt auditooriumis, siis praktikumide ja seminaride raames külastatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevaid osakondi ja kliinikuid, samuti Biomeedikumi. Füsioteraapia eriala õpet rikastavad välisõppejõudude esinemised ning Eesti erialaekspertide osalemine õppetöös.

Lisaks meditsiiniteaduste valdkonnale on õppetöösse kaasatud Tartu Ülikooli Kliinikum ja tervishoiuasutused üle kogu Eesti. Füsioteraapia õppetool osaleb aktiivselt rahvusvahelistes õppekoostööprojektides ning on füsioteraapiat õpetavaid institutsioone ja kõrgkoole ühendava ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) liige.

KESKKOND

Suur osa õppetööst on koondatud sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kaasaegsesse õppehoonesse Ujula tänaval. Õpperuumide sisustamisel on investeeritud uutesse õppevahenditesse ja spetsiaalsesse sisustusse (teraapialauad jm) praktilise õppetöö korraldamiseks. Prekliinilised ja kliinilised ained toimuvad Tartu Ülikooli Kliinikumi osakondades ja kliinikutes ning Biomeedikumis.

Rahvusvahelise kogemuse saamiseks on üliõpilastel võimalik õppida ja praktiseerida välismaal ERASMUS+ programmi kaudu. Lisaks on Tartu tõeline tudengilinn, mis kutsub nautima meeleolukat ja kirevat üliõpilaselu.


VILISTLASENA

Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts (EFÜS) pakub füsioteraapia tudengitele ja vilistlasetele akadeemilise hariduse kõrval enesetäienduse ja erialaste kontaktide loomise võimalusi. Eesmärkideks on muu hulgas seatud nii füsioteraapia edendamine, koolitusinfo vahendamine kui ka konverentside, seminaride, laagrite ja muude ürituste korraldamine.

Füsioteraapia magistriõppe lõpetanud leiavad tööd füsioterapeudina erapraksises, tervishoiu-,  sotsiaalhoolekande- ja haridusasutustes. Samuti puuetega inimeste organisatsioonides, abivahendikeskustes jne.

 

Lisalugemist:

Eesti Füsioterapeutide Liit
Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts
Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
World Confederation for Physical Therapy

 

Kontakt

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

tel: 737 5383

e-post: kkdek [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega