füsioteraapia | Universitas Tartuensis

Füsioteraapia


ÕPPETÖÖ

Füsioteraapia magistriõppes saab süvendatud teoreetilised teadmised ja mitmekülgsed professionaalsed oskused töötamaks füsioterapeudina, spetsialiseerudes eelkõige magistritöö ja kliinilise praktika kaudu laste, täiskasvanute, geriaatrilise või spordi füsioteraapia valdkonnale. Samuti süvendab magistriprogramm üliõpilastes erialaste probleemide teadusliku analüüsimise oskust ja annab neile esmase teadusliku uurimistöö kogemuse.

Füsioteraapia õppeprotsessi on kaasatud lisaks sporditeaduste ja füsioteraapia instituudile ka teised meditsiiniteaduste valdkonna instituudid ning SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Lisaks toimub õppetöö vähemal määral ka teistes Tartu Ülikooli valdkondades ning tervishoiuasutustes üle Eesti.

Magistritaseme üldõppe ainetes õpitakse näiteks motoorika juhtimist, suhtlemist liigutustegevuse õpetamisel ja juhendamisel ning teraapiaprotsessi juhendamist. Erialaõppe ainete hulka kuuluvad muu hulgas tööfüsioteraapia ja ergonoomika, farmakoloogia, manuaalteraapia, spordifüsioteraapia jm. Suur osa õppetööst on iseseisev ja teaduspõhine õpe.
 

ÕPPEVORM

Õppevormid on nii loengud, seminarid kui ka praktikumid. Sarnaselt bakalaureuseõppele tuleb ka magistriõppe jooksul sooritada kolmekuuline praktika enda valitud spetsialiseerumissuunal – täiskasvanute, laste, spordi või geriaatrilises füsioteraapias. Praktika võib sooritada nii Eestis (haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, vanadekodudes vm) kui ka välismaal Erasmuse programmi kaudu ning seda hinnatakse suulisel eksamil.

Füsioteraapia eriala õpet rikastavad välisõppejõudude esinemised ning Eesti erialaekspertide osalemine õppetöös. Nende töid ja tegemisi toetavad füsioteraapia õppetooli õppejõud. Magistriõpingute lõpetamisel antakse füsioterapeudi kutse, tase 7. 

Füsioteraapia õppetool osaleb aktiivselt erinevates rahvusvahelistes õppekoostööprojektides ning on füsioteraapiat õpetavaid institutsioone ja kõrgkoole ühendava ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) liige.

KESKKOND

Suur osa auditoorsest tööst on koondatud sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi peamajja (Jakobi 5) ning füsioteraapia erialaõpe Chemicumi (Ravila 14a). Õpperuumide sisustamisel on investeeritud ka uutesse õppevahenditesse ja spetsiaalsesse sisustusse (teraapialauad jm) praktilise õppetöö korraldamiseks. Prekliinilised ja kliinilised ained toimuvad SA Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevates osakondades ja kliinikutes, samuti Biomeedikumis.


VILISTLASENA

Alles 2011. aasta kevadel asutatud Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts (EFÜS) pakub füsioteraapia tudengitele ja vilistlasetele akadeemilise hariduse kõrval enesetäienduse ja erialaste kontaktide loomise võimalusi. Eesmärkideks on muu hulgas seatud nii füsioteraapia edendamine, koolitusinfo vahendamine kui ka konverentside, seminaride, laagrite ja muude ürituste korraldamine. Lisaks on Tartu tõeline tudengilinn, mis kutsub nautima meeleolukat ja kirevat üliõpilaselu.
 

Lisalugemist:

Eesti Füsioterapeutide Liit
TÜ füsioteraapia õppetool

World Confederation for Physical Therapy

Kontakt

TÜ kehakultuuriteaduskonna füsioteraapia õppetool
tel: 737 5383

Tutvu vastuvõtutingimustega