geenitehnoloogia | Universitas Tartuensis

[eikehti]

  • Geenitehnoloogia on maailmas üks kõige kiiremini arenevaid teadus- ja tööstusharusid, mis hõlmab teadmisi nii geneetika kui ka rakubioloogia vallast.

  • Õppekava annab süvendatud teadmised elusrakkudes toimuvatest biokeemilistest, geneetilistest ja molekulaarbioloogilistest protsessidest, mida saab rakendada praktilises laboratoorses töös.

  • Õppejõud on oma ala tunnustatud teadlased, kes panustavad oluliselt õppekava kvaliteeti, mistõttu lõpetajad on konkurentsivõimelised nii tööturul kui ka akadeemilises sfääris
     

 

ÕPPETÖÖ

Geenitehnoloogia õppekava eesmärk on anda süvendatud teadmiste ning praktiliste oskuste kaudu nüüdisaegne arusaam organismide elutegevuse molekulaarsest funktsioneerimisest. Õppekava praktiline suunitlus võimaldab loengutes omandatud teoreetilisi teadmisi rakendada praktikas. Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis on praktilise teadustöö tegemiseks hästi varustatud laboratooriumid, kus töötavad oma ala tunnustatud teadlased. Geenitehnoloogia magistritudengitel on võimalik valida oma huvidele vastav labor, kus sooritada praktiline teadustöö. Tihe koostöövõrgustik võimaldab tudengitel oma teadustöö tegemiseks kandideerida nii tehnoloogiainstituudi, geenivaramu kui ka Eesti Biokeskuse laboratooriumitesse.
 

ÕPPEVORM

Geenitehnoloogia õppekava raames omandatakse teoreetilised teadmised peamiselt loengutes ja seminarides. Seminarid annavad tudengitele head meeskonnatöö- ja oma seisukohtade kaitsmise oskused, lisaks arendab selline õppevorm diskuteerimisoskust.

Geenitehnoloogia õppekava lõputöö peab põhinema eranditult eksperimentaalsel teadustööl. Seepärast on õppekava raames võimalik liituda teaduslaborite uurimisgruppidega, mis annab lõpetajale äärmiselt vajaliku oskuse iseseisvalt lahendada erialaseid probleeme praktika käigus. Samuti valmistab praktika teaduslaboratooriumis tudengeid ette tööks kollektiivis. Üliõpilase soovil on võimalik õppekava raames teostada praktiline töö ka väljaspool ülikooli laboratooriumeid, mis võimaldab tudengitel juba õpingute ajal teha koostööd potentsiaalsete tööpakkujatega nii Eestis kui välisriikides.
 

KESKKOND

Tartus elamiseks on ülikoolil pakkuda renoveeritud, tänapäevased üliõpilaselamud. Enamik üliõpilaselamutest asuvad õppehoonetele lähemal kui kaks kilomeetrit, mis soodustab õppetööst osavõtmist.

Tartus toimuvad vanale ülikoolilinnale kohaselt traditsioonilised tudengiüritused, mis muudavad ülikooliaja meeldejäävaks. Liituda saab paljude korporatsioonide ja üliõpilasseltsidega. Geenitehnoloogia üliõpilastel on võimalik astuda Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS). BÜS osaleb tudengite jaoks tähtsate otsuste langetamise protsessis instituudi ja ka valdkonna tasemel. Samuti korraldab BÜS palju silmaringi laiendavaid seminare ja seltskondlikke üritusi, populariseerib teadust ning aitab tudengeid õpirände küsimustes.
 

VILISTASENA

Geenitehnoloogia magistriõppe vilistlane on kvalifitseeritud töötamaks enamikul elualadel, millel on kokkupuude laboritööga. Vilistlased on leidnud endale sobiva töö ravimifirmades, meditsiinilaborites ja muudes era- ning riiklikes laboratooriumites, toiduainetehnoloogia- ning biotehnoloogiaettevõtetes jne. Pärast õpetajakoolituse läbimist võib vilistlane töötada ka bioloogia õpetajana. Geenitehnoloogia magistrikraad võimaldab õpinguid jätkata vastava eriala doktoriõppes nii Eestis kui välisriikides.

 

Lisalugemist:

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
biotehnoloogia õppetool

evolutsioonilise bioloogia õppetool
biofüüsika ja taimefüsioloogia õppetool
bioinformaatika õppetool
Eesti Biokeskus
Eesti Geenivaramu
Eesti Geenikeskus
Eesti Biotehnoloogia Liit
 

Kontakt

TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Riia 23, Tartu
tel: 737 5011
http://www.tymri.ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega