geograafia | Universitas Tartuensis

  • Geograafia laiapõhjaline õppekava seob looduse, inimühiskonna ja infotehnoloogia erialad.

  • Käsitletakse kiirelt arenevaid valdkondi ja moodsaid tehnoloogiaid, nt mobiilpositsioneerimine ja geoinformaatika.

  • Õppekava valmistab ette planeerija, keskkonnaeksperdi ja geoinformaatiku ametiks. 

ÕPPETÖÖ

Esmalt omandavad üliõpilased alusteadmised loodus- ja ühiskonnateadustest ning geograafia üldistest printsiipidest. Seejärel tegeletakse täpsemalt erinevate loodus- ja inimgeograafiliste teemade ja probleemidega, mis ulatuvad mikrotasandilt ülemaailmsete küsimusteni. Bakalaureuseõppes läbitavad kursused jagunevad kolme peamise suuna vahel, millele on võimalik spetsialiseeruda magistriõppes:

  1. Geoinformaatika ja kartograafia suunal omandatakse maamõõtmise, traditsiooniliste paber- kui ka veebikaartide valmistamise, ruumianalüüsi ja andmetöötluse oskused. Õpitakse looma ning kasutama tänapäevaseid geoinfosüsteeme.
  2. Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise suunal omandatakse demograafia, ühiskonna- ja kultuurigeograafia ning linna- ja kohaliku arengu planeerimise alusteadmised.
  3. Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia suunal õpitakse tundma nii Eesti kui ka kogu maakera maastikke, kliimat, hüdroloogiat ja elusloodust.

Bakalaureuseõppes saab sügavamat huvi pakkuva suuna omandada vastavasisulise bakalaureusetöö kirjutamisega ja valikainete komplektiga paljude võimaluste hulgast, mida ülikool pakub.


ÕPPEVORM

Geograafia erialal toimub vaheldusrikas õppetöö, mis sisaldab nii teooriat kui ka rohkesti praktikat. Loengute kõrval toimuvad paralleelselt seminarid ning praktilised tööd. Üliõpilased teevad sealhulgas iseseisvaid uurimis- ning grupitöid. Arvestatav osa teadmistest ja oskustest kinnistatakse välipraktikate käigus. Lisaks on geograafia tudengitel võimalus käia õppeekskursioonidel Eesti ja lähiriikide põnevates paikades, osaleda teaduskonverentsidel ning eksootilistel ekspeditsioonidel. 

Üliõpilased õpivad kasutama kaasaegset tehnikat ja infosüsteeme, juba õpingute ajal on võimalik saada erialane praktikakogemus riigi- või eraettevõtetes. Õpingud Tartu Ülikoolis pakuvad võimalust osa võtta väga erinevatest e-õppe kursustest ning teiste valdkondade loengutest.

KESKKOND

Tartu on üliõpilaslinn ja siinne suur tudengite hulk tagab parima keskkonna nii õpinguteks kui ka vaba aja veetmiseks. Geograafidel on traditsioonilised matkad, sportlikud ettevõtmised ja akadeemilised üritused. Noorgeograafide klubi EGEA ühendab aktiivseid geograafia huviga tudengeid, kes korraldavad kohtumisi potentsiaalsete tööandjatega, populariseerivad geograafiat kooliõpilaste hulgas ning organiseerinevad erinevaid väljasõite, reisiklubisid jpm. Lisaks on Tartus hulgaliselt tudengiseltse, klubisid, pika ajalooga korporatsioone ja organisatsioone, kus leida uusi huvitavaid tuttavaid ja tudengielu täiel rinnal nautida.

VILISTLASENA

Bakalaureuseõppe lõpuks on üliõpilane kogunud põhjalikke teadmisi loodus- ja ühiskonnateadustest, geoinfosüsteemidest ning geograafia põhivaldkondadest, samuti tunneb ta Eesti loodust ja selle regionaalseid iseärasusi. Erialaseks spetsialiseerumiseks ning kõrgema kvalifikatsiooni omandamiseks on tudengid oodatud jätkama haridusteed magistriõppes. Geograafide olulised tööandjad on mitmed ministeeriumid, riigiametid ja eraettevõtted, näiteks EAS, Regio, Maa-amet, Keskkonnaagentuur, PRIA jpt. Paljud geoinformaatikud ja kartograafid töötavad IT- ja kaardifirmades, riigiasutustes ja omavalitsustes. Loodusgeograafid võivad töötada keskkonnaspetsialistidena avalikus sektoris või eraettevõtetes. Inimgeograafia suuna lõpetajate võimalike ametite hulka kuuluvad näiteks planeerijad ja arendusspetsialistid planeerimisfirmades, riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes. 

 

Lisalugemist:

Loe vilistlase Ain Kallise mälestusi ülikoolipäevist ajakirja UT veergudelt.
TÜ geograafia osakond
Tartu Ülikooli Noorgeograafide Klubi
Loodusteadusliku hariduse keskus
Kooligeograafia
Maa-ameti geoportaal


Kontakt:

Madli-Johanna Maidla
programmijuht
tel 737 6842
e-post: madli-johanna.maidla [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega