geograafia | Universitas Tartuensis
  • Ainuke Eesti magistriõppekava, mis võimaldab omandada laiapõhjalise loodust, inimühiskonda ja informaatikat ühendava klassikalise hariduse

  • Eesti hinnatuim ruumilise planeerimise ja geoinformaatika eriala

  • Karjäär pakub rohkesti vaheldust, loomingulist pinget ja Eesti arengute kujundamist
     


ÕPPETÖÖ

Geograafia õppekava pakub lähiregioonis parimat geoinformaatika ja kartograafia suunda, mille väljundiks on ruumianalüüsimeetodeid valdav GIS- või kaardispetsialist. Sellised spetsialistid on nõutud nt riigi- ja omavalitsuste ametites ning ruumiandmetega tegelevates firmades. Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise suund võimaldab omandada planeerija kutsestandardi või saada ühiskonnakorraldust tundvaks spetsialistiks. Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia suunal omandatakse keskkonnakorraldust, loodusvarasid ja looduse aineringeid tundva spetsialisti kvalifikatsioon, mis lubab töötada keskkonnakorralduses, looduskaitses või keskkonnahindamisi teostavates firmades.

Tartu Ülikooli õpingute tugevaks küljeks on lisaks geograafiale väga tugev komplekt nii loodus-, sotsiaal- kui ka tehnikaerialasid, mille valikainete baasil saab kujundada endale huvitavad õpingud. Oma spetsialiseerumise süvendamiseks saavad loodusgeograafid valida geoloogia, bioloogia, keskkonnatehnoloogia aineid, vajadusel ka füüsikast ja keemiast, inimgeograafid sotsiaal- või humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast. Geoinformaatikute ja kartograafide valikutes on mitmeid programmeerimiskursusi.
 

ÕPPEVORM

Geograafia osakond paikneb Tartu kesklinna ajaloolises hoones ühe katuse all loodusmuuseumiga. Tegu on pikkade traditsioonidega, Eestis oma valdkonnas parimat haridust andva õppeasutusega, mis käib aga moodsa ajaga kaasas. Geograafide põhiliseks töövahendiks on geoinfosüsteemid, mis on arvutipõhine infotehnoloogiline lahendus ruumiandmete haldamiseks ja analüüsimiseks ning kaartide valmistatamiseks. Geograafia osakonnas on käivitatud näiteks maailmaski tähelepanu pälviv mobiilpositsioneerimise suund ühiskonnageograafia uurimisel ja juhtimisel. Seetõttu on suur osa õppest ja uurimisest geograafias kaasaegsetel infotehnoloogilistel alustel.

Uuenenud õppekava järgi valitakse esimesel semestril spetsialiseerumise suund ja läbitakse süvendatud kursused üldainetes. Teine semester on sisustatud spetsialiseerumisega, mille tagavad erialakursused. Kolmanda semestri saab üliõpilane läbida välisülikoolides või ka koduülikoolis rahvusvahelisi valikaineid õppides ning viimane semester kulub magistritöö kirjutamisele ja oma akadeemilise profiili lihvimisele.
 

KESKKOND

Geograafid, aga ka looduserialade üliõpilased jagavad üldiselt elujaatavat ja looduskeskkonda väärtustavat maailmavaadet. See on kokkuhoidev seltskond, kes lävib üksteisega palju rohkem, kui ühine õppetöö nõuab. Võimalus on osa saada traditsioonilistest matkadest, sportlikest ettevõtmistest, Geo-geo vägikaikaveost geoloogidega, ühikaelust ja akadeemilistest üritustest. Noorgeograafide klubi, kuhu on oodatud kõik üliõpilased, korraldab erialaseid filmiõhtuid, kokkusaamisi õppejõudude ja tööandjatega, väljasõite loodusesse jpm. Lisaks on Tartus hulgaliselt tudengiseltse, klubisid, korporatsioone ja organisatsioone, kust leida uusi huvitavaid tuttavaid, kellega tudengielu täiel rinnal nautida.

Geograafiaõpingud Tartus on võimalus värvikalt ja täisväärtuslikult saada osa üliõpilaselust Eesti ainukeses tõelises ülikoolilinnas, kus ülikoolielu on kõigile näha ja tunda.

VILISTLASENA

Geograafi haridus on hinnatud töökohtadel, kus tuleb kokku panna eri valdkondade spetsialistidest meeskonnad. Laiahaardelise spetsialistina oskab geograaf arvestada looduse ja ühiskonna toimimise temaatikat ning sobib seetõttu vedama projekte, kus protsessidele tuleb läheneda tasakaalustatult – nt planeeringud, arengustsenaariumid, analüüsid, kui tuleb integreerida väga erinevaid andmeid. Geograafi olulisimaks oskuseks on nähtuste toimimise mõistmine ruumis, asukohaga seotud andmete – ruumiandmete – tähendus ja analüüs.

Kõige enam on geograafiaharidusega ülikoolilõpetajaid läinud tööle geoinformaatikute ja kartograafidena, kes suudavad ruumiandmete kogumise, töötlemise ja analüüsiga toime tulla, toimetada ja valmistada maakaarte. Ka planeerija-arendusnõunik on väga levinud amet. Mõlemad töökohad on hinnatud riigiametites ja omavalitsustes ning mitmesugustes konsultatsiooni-, kaardi- ja keskkonnafirmades. Maailma mõistmist toetav haridus annab head eeldused läbi lüüa ka nt teaduses, hariduses, poliitikas, kaitsejõududes ja ettevõtluses.
 

Lisalugemist

TÜ geograafia osakond
Geograafia ajaloost Eestis

Tartu Ülikooli Noorgeograafide Klubi

Loodusteadusliku hariduse keskus

Kooligeograafia

Maa-ameti geoportaal


Kontakt

Programmijuht Raivo Aunap
e-post: raivo.aunap [ät] ut.ee

TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut
geograafia osakond
Vanemuise 46, Tartu
tel: 737 5816

Tutvu vastuvõtutingimustega