geograafia | Universitas Tartuensis

  • Geograafia laiapõhjaline õppekava seob looduse, inimühiskonna ja infotehnoloogia erialad

  • Käsitletakse kiirelt arenevaid valdkondi ja moodsaid tehnoloogiaid, nt mobiilpositsioneerimine ja karto- graafia

  • Õppekava valmistab ette planeerija, keskkonna­ spetsialisti ja geoinformaatiku ametiks
     


ÕPPETÖÖ

Kas suur väljaränne Eestist on paratamatus? Millised tegurid mõjutavad kliimamuutusi Eestis ja maailmas? Kuidas mõõta Robbie Williamsi kontserdi külastajaskonna mõju transpordile ja keskkonnale? Nende ja paljude teiste küsimustega tegeletakse geograafia õpingute käigus, kus uurimisteemad ulatuvad mikrotasandilt globaalprobleemideni. Esmalt omandavad üliõpilased alusteadmised matemaatikast, loodus- ja ühiskonnateadustest ning geograafia üldistest printsiipidest. Õpingute teises pooles valib üliõpilane ühe kolmest erialasuunast:

  1. Geoinformaatika ja kartograafia suunal omandatakse maamõõtmise, kaartide valmistamise, ruumianalüüsi ja andmetöötluse oskused, õpitakse kasutama nii traditsioonilisi kui ka moodsaid geoinfosüsteeme.
  2. Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise suunal keskendutakse demograafia, ühiskonna- ja kultuurigeograafia ning planeerimise alustele, mh linnale kui eluskeskkonnale.
  3. Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia suunal õpitakse tundma maastikke, vett, ilmastikku, elusloodust, Eesti loodust ja selle regionaalseid iseärasusi.


ÕPPEVORM

Geograafia erialal toimub vaheldusrikas õppetöö, mis sisaldab nii teooriat kui ka praktikat. Loengute kõrval toimuvad paralleelselt seminarid, üliõpilased teevad ka iseseisvaid uurimis- ning grupitöid. Suur osa õppetööst toimub välipraktikate vormis, lisaks on geograafia tudengitel võimalus käia õppeekskursioonidel Eesti ja lähiriikide põnevates paikades, osaleda teaduskonverentsidel ning eksootilistel ekspeditsioonidel. 

Üliõpilased õpivad kasutama kaasaegset tehnikat ja infosüsteeme, juba õpingute ajal on võimalik saada erialane praktikakogemus. Õpingud Tartu ülikoolis pakuvad võimalust osa võtta väga erinevatest e-õppe kursustest ning teiste valdkondade loengutest.
 

KESKKOND

Tartu on üliõpilaslinn ja siinne suur tudengite hulk tagab parima keskkonna nii õpinguteks kui ka vaba aja veetmiseks. Geograafidel on traditsioonilised matkad, sportlikud ettevõtmised ja akadeemilised üritused. Noorgeograafide klubi, kuhu on kõik üliõpilased oodatud, korraldab erialaseid filmiõhtuid õppejõududega, väljasõite jpm. Lisaks on Tartus hulgaliselt tudengiseltse, klubisid, korporatsioone ja organisatsioone, kus leida uusi huvitavaid tuttavaid, kellega tudengielu täiel rinnal nautida. 

VILISTLASENA

Bakalaureuseõppe lõpuks on üliõpilane kogunud põhjalikke teadmisi loodus- ja ühiskonnateadustest ning geograafia põhivaldkondadest, samuti tunneb ta Eesti loodust ja selle regionaalseid iseärasusi. Erialaseks spetsialiseerumiseks ning kõrgema kvalifikatsiooni omandamiseks on tudengid oodatud jätkama haridusteed magistriõppes. Geograafide olulised tööandjad on mitmed ministeeriumid, ametid ja eraettevõtted, näiteks EAS, Regio, PRIA jpt. Paljud geoinformaatikud ja kartograafid töötavad IT- ja kaardifirmades, riigiasutustes ja omavalitsustes. Loodusgeograafid võivad töötada keskkonnaspetsialistidena avalikus sektoris või eraettevõtetes. Inimgeograafia suuna lõpetajate võimalike ametite hulka kuuluvad näiteks planeerijad ja arendusspetsialistid planeerimisfirmades, riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes. 


Lisalugemist:

Loe vilistlase Ain Kallise mälestusi ülikoolipäevist ajakirja UT veergudelt.
TÜ geograafia osakond
Tartu Ülikooli Noorgeograafide Klubi
Loodusteadusliku hariduse keskus
Kooligeograafia
Maa-ameti geoportaal


Kontakt:

Programmijuht Raivo Aunap
e-post: raivo.aunap [ät] ut.ee
loodus- ja täppisteaduste valdkond
www.reaalteadused.ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega