geoloogia | Universitas Tartuensis
  • TÜ geoloogiaharidus on rahvusvaheliselt hinnatud ja annab tugeva praktilise väljundi

  • Üliõpilastel on kasutada tänapäevased õpperuumid ning tipptasemel teaduslaborid

  • Õppetöö ühendatakse  reaalsete (rahvusvaheliste) uurimisprobleemide ja ‐projektidega, õppe osana toimuvad põnevad välipraktikad 
     


ÕPPETÖÖ

Magistriõpingute käigus on võimalik süvendatult omandada bakalaureusetasemel valitud eriala. Geoloogia aineprogrammides õpetatakse, missugused on Maa ehituse ja arengu seaduspärasused (geoloogia alused, geotektoonika), kuidas on tekkinud ja millest koosnevad mineraalid ja kivimid (mineraloogia, petrograafia, sedimentoloogia, maavarade õpetus) ja kuidas on elu Maal arenenud, jättes endast jäljed iidsetesse setenditesse (paleontoloogia). Nüüdisaegses geoloogiahariduses on oluline koht ka rakendus- ja keskkonnageoloogilistel ainetel (keskkonna-, ehitus-, hüdrogeoloogia ja geokeemia), mis annavad geoloogia eriala lõpetanutele hea praktilise väljundi.

Lisaks loengukursustele on õppekavas suur osakaal ka välipraktikatel, mis toimuvad nii Eestis kui ka välismaal ning annavad võimaluse loengutes õpitut vahetult ja praktiliselt rakendada.


ÕPPEVORM

Geoloogia eriala omandamisel on tähtsal kohal vahetu uurimistöö kogemus. Magistriõppe ainekursuste integreeritud osaks on reaalsete probleemide ja materjalidega töötamine ning õpitu rakendamine välitingimustes. Ettevõtte- ja välipraktikate osakaal õppekavas on 12–24 EAP-d. Ainekursuste käigus toimub bakalaureuseastmes omandatud baasteadmiste laiendamine ja Eesti-spetsiifiliste teadmiste omandamine, mis on olulised kohalikule tööturule sisenemisel. Omandatakse erinevaid praktilise laboratoorse töö aspekte, millele järgneb andmete iseseisev interpreteerimine ning tulemuste analüüs, mis arendavad iseseisva töö tegemise oskust ning võimet kombineerida üksikandmed terviklikuks üldpildiks.

Tähtsa osa magistriõppest moodustab magistritöö ja sellega seotud magistiseminarid. Lõputöö võib sõltuvalt suunast olla nii rakendusliku või fundamentaaluuringute valdkonnas, kuid magistritööd on seotud enamasti erinevate uurimisprojektidega, mille valdkonnad ulatuvad tööstusjäätmete ja põhjavee uuringutest kuni meteoriidikraatrite ja miljardite aastate taguste keskkonnatingimuste interpreteerimiseni.


 

KESKKOND

Õppetöö toimub peamiselt Tartu Ülikooli Maarjamõisa linnakus asuvas Chemicumi õppehoones, kus asuvad tänapäevase sisustusega loenguruumid ning õppe- ja teaduslaborid, millega õpingute käigus lähemalt tutvutakse. Tänu osakonna kompaktsusele valitseb selles sõbralik õhkkond ja küsimuste või murede korral saab vastuste saamiseks suunduda otse õppejõu või professori ukse taha. Oluliseks tudengeid ja õppejõudusid lähendavaks tegevuseks on meeleolukad välipraktikumid, mida jäädakse meenutama ka pärast ülikooli. Geoloogide kokkuhoidva seltskonna iga-aastastest tegemistest ei puudu ka mitmed pika traditsiooniga üritused nii sügis- kui kevadsemestril ning ühised mõõduvõtmised geograafidega Geo-Geo mängudel. Lisaks osakonnaga seotud tegevustele lüüakse kaasa ka Tartu üliõpilaste looduskaitseringi tegemistes ning käiakse ühiselt reisimas ja matkamas.

Tartu on tõeline ülikoolilinn, kus leidub ohtralt seltse, korporatsioone ja organisatsioone, kes ootavad enda ridadesse alati uusi liikmeid ning kus saab leida uusi tuttavaid, kellega koos Tartu tudengielu täiel määral nautida.

VILISTLASENA

Õppekava lõpetajad leiavad erialast tööd nii riigi- kui erasektoris, aga ka ülikoolide ja teadusasutuste juures. Aktiivselt otsivad geoloogiaharidusega spetsialiste insenergeoloogiliste uuringute, põhjavee ja maavaradega tegelevad ettevõtted, väga erinevate alus- ja rakendusuuringutega tegelevad kõrgkoolid Eestis ja välismaal ning avaliku sektori asutused, mis tegelevad veevarustuse ja maapõueressursside küsimustega ning keskkonna-, materjali- ja kliimauuringutega. Siit saadav haridus on maailmas konkurentsivõimeline ning osakonna vilistlased jätkavad õpinguid ja töötavad Rootsis, Soomes, Norras, Saksamaal, Austraalias, USA-s ja mujal.

Õpingute jätkamine akadeemilise suunitlusega doktorantuuris on tihedalt seotud osalemisega nii Eesti kui rahvusvahelistes uurimis- ja haridusprojektides ning võib viia kasvõi rektoriametini.

Geoloogi elukutse on maailmas hinnatud, sest inimkonna nõudlus maapõueressursside järele on igikestev.
 

Lisalugemist

TÜ geoloogia osakond
Maa-ameti geoloogilised andmed

Eesti Geoloogia Selts

Mäenduse ja Geoloogia Teadusklubi

Kontakt

programmijuht Kairi Põldsaar 
e-mail kairi.poldsaar [ät] ut.ee

TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut
geoloogia osakond
Ravila 14a,  Tartu
tel: 737 5891

Tutvu vastuvõtutingimustega