geoloogia ja keskkonnatehnoloogia | Universitas Tartuensis

  • Praktiline – õppekaval omandatud teadmised ja oskused on kohese väljundiga erinevatele töökohtadele

  • Mitmekülgne – laiapõhjaline ja suurimate valikutega loodusteaduste õppekava Tartu Ülikoolis

  • Tähtis – erialad on vajalikud alates puhta joogivee tagamisest kuni riikliku energiajulgeolekuniÕPPETÖÖ

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekava on üks uuenduslikumaid ja mitmekülgsemaid õppekavasid Tartu Ülikoolis. Õppijad saavad laiapõhjalised alusteadmised loodus- ja reaalteadustes, mis on kombineeritud ka sotsiaalvaldkonna, seadusandluse ja infotehnoloogiaga. Pärast esimest õppeaastat tuleb teha valik geoloogia ja keskkonnatehnoloogia suuna vahel. Geoloogia suund hõlmab kurususeid klassikalisest maateadusest, paleontoloogiast ning elu arengust Maal rakenduslike valdkondadeni, näiteks maavarade teke, levik ja kaevandamine, hüdrogeoloogia, ehitus- ja pinnakattegeoloogia. Keskkonnatehnoloogia suunal õpitakse mõistma ja analüüsima pinnases, vees ja õhus toimuvaid protsesse ning seoseid elus ja eluta looduse vahel. Samuti antakse ülevaade jäätmete ja reovee käitlemise alustest ning keskkonnaseirest.

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõpe annab väga hea ettekujutuse tulevikuvalikutest nii tööpõllule suundumiseks kui ka ülikooliõpingutega jätkamiseks. Tartu Ülikoolis omandatav teadmiste- ja kogemustepagas on konkurentsivõimeline ka laias maailmas ning võimaldab õpinguid jätkata ka välisriikide ülikoolides. Alus- ja rakenduslike kursuste kombinatsioon annab nii vajalikud alusteadmised kui ka analüüsivõime ja iseseisva töö oskuse.


ÕPPEVORM

Bakalaureuseõppes on geoloogia ja keskkonnatehnoloogia erialadel ühine vastuvõtt. Esimesel aastal õpivad kõik ühiselt alusaineid, mis annavad edaspidiseks vajalikud teoreetilised teadmised. Erialade tutvustamiseks on kohe esimesel semestril tunniplaanis ka mõned sissejuhatavad kursused, kus üliõpilased saavad ülevaate nii geoloogia kui ka keskkonnatehnoloogia erialade tegutsemisvaldkondadest ning rakendustest. Õppekava ülesehitus võimaldab üliõpilasel enne erialavaliku tegemist omandada baasteadmised ja põhjalikumalt tutvuda mõlema erialaga, et teise õppeaasta alguseks teha juba kaalutletud suunavalik.

Kuigi geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekava annab laiapõhjalise akadeemilise hariduse, ei piirdu õppetöö ainult tavapäraste loengutega. Üliõpilased saavad uusi erialaseid teadmisi rakendada kohe iseseisvate ülesannete ja grupitööde lahendamisel, mis kuuluvad paljude kursuste juurde. Õpingute hulka kuuluvad labori- ja välipraktikumid, mis aitavad loengutes õpitud teoreetilist materjali paremini mõista ja rakendada. Toimuvad õppekäigud keskkonnatehnoloogia ja geoloogiaga tegelevatesse ettevõtetesse alates karjääridest ning lõpetades prügilate ja reoveepuhastitega. Magistriõppes on geoloogia ja keskkonnatehnoloogia juba kaks eraldiseisvat õppekava, kus spetsialiseerumine on sügavam.

 

Geoloogid karjääris praktikal 
 


KESKKOND

Tartu Ülikoolis on ka õppetöövälisel ajal palju põnevaid võimalusi. Näiteks võib astuda mõne toreda üliõpilasorganisatsiooni liikmeks, teha sporti akadeemilises spordiklubis või tegutseda vabatahtlikuna. Geoloogidel ja keskkonnatehnoloogidel toimub palju traditsioonilisi kooliväliseid üritusi, mis ühendavad nii erinevate kursuste üliõpilasi kui ka õppejõude. Igal aastal toimub sügisene saunaõhtu välipraktikumide meenutamiseks, rebaste ristimine ja matk, esimesel koolipäeval toimub lõkkeõhtu, koos geograafidega korraldatakse talimänge jne. Paljusid loodus- ja keskkonnahuvilisi üliõpilasi ühendab Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. Ringis käivad koos aktiivsed noored, kellele lähevad korda meid ümbritsevat loodust ja keskkonda puudutavad teemad. Oodatud on kõik, kes soovivad palju looduses matkata ning aktuaalseid keskkonnateemasid ja probleeme arutada ja neile ise üheskoos lahendusi välja mõelda.


VILISTLASENA

Eelkõige ootame bakalaureuseõppe lõpetanuid spetsialisti hariduse omandamiseks magistriõppesse, et bakalaureuseastmes saadud teadmisi süvendada ning erialaselt spetsialiseeruda. Enamik geoloogia ja keskkonnatehnoloogia lõpetajatest leiavad tööd riigisektoris, eraettevõtetes või ülikoolides nii Eestis kui ka mujal maailmas. Geolooge ja keskkonnatehnolooge võib kohata spetisalistidena töötamas näiteks ettevõtetes, mis tegelevad keskkonnauuringute, keskkonnamõjude hindamise, keskkonna parendamise ja säästmisega seotud tehnoloogiate väljatöötamise, maavarade uuringute ja kaevandamisega. Samuti töötavad meie vilistased keskkonnalaborites, geoloogilisi ja keskkonnatehnoloogilisi inseneritöid tegevates ettevõtetes, keskkonnaametnikena, ministeeriumites, aga teevad ka ülikoolides teadust. Töö on mitmekesine ning ei piirdu vaid laua taga istumisega. Põnevaid valikuvõimalusi on lõputult!

Geoloogia magistrantuur

Keskkonnatehnoloogia magistrantuur

 

 

 

Lisalugemist:

TÜ geoloogia osakonna Facebooki lehekülg
TÜ keskkonnatehnoloogia Facebooki lehekülg
TÜ geoloogia osakond

Maa-ameti geoloogilised andmed
Eesti Geoloogia Selts
Maa-amet
Mäenduse ja Geoloogia Teadusklubi
Keskkonnaamet


Kontakt:

Programmijuht Kairi Põldsaar
e-post kairi.poldsaar [ät] ut.ee
loodus- ja täppisteaduste valdkond
www.reaalteadused.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega