gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja | Universitas Tartuensis
  • Lõpetaja saab õpetaja kutse (tase 7), mis annab õiguse töötada põhikooli ja gümnaasiumi bioloogia-, füüsika-, geograafia- või keemiaõpetajana

  • Suurem osa õppetööst toimub seminaride ja praktikumide vormis – õpitut on võimalik kohe rakendada näidistundides ja praktikal

  • Õppetöö toimub sessioonõppes


 

Osale 15. aprillil infotunnis ja saa eriala kohta rohkem teada. Rohkem infot ja registreerimisvõimaluse leiad siit.


ÕPPETÖÖ

Kahe aasta jooksul omandatakse teadmisi üldpedagoogilistest, kasvatusteaduslikest, didaktilistest ja erialaainetest, õpitakse rakendama erinevaid aktiivõppe meetodeid ning kasutama interaktiivseid õppevahendeid. Didaktiline ettevalmistus põhineb muutunud õpikäsitlusel ‒ õpitakse kujundama suhtlemis-, juhtimis- jm 21. sajandil vajalikke oskusi.

Õppetöö toimub koolikogemusega praktikute juhendamisel, kes ilmestavad teoreetilisi teadmisi näidetega reaalsest koolielust. Erialaseid aineõpinguid (keemia, füüsika jt) juhendavad oma valdkonna tippspetsialistid. Õpingute toetamiseks on tudengitel võimalik taotleda erinevaid stipendiume.

ÕPPEVORM

Suurem osa õppetööst toimub seminaride ja praktikumide vormis – tudengid saavad arendada õpetajatööks vajalikke oskusi ning rakendada õpitut kohe nii näidistundides kui ka praktikal.

Õppetöö käib paralleelselt koolipraktikaga, mille käigus annavad üliõpilased koolides ainetunde ning teevad klassijuhatajatööd. Pedagoogiline põhipraktika toimub reeglina Tartu koolides kogenud õpetajate juhendamisel. Loodusteaduste pidev praktika toimub koostöös AHHAA keskuse, Jääaja Keskuse, Tartu Loodusmaja ning TÜ muuseumitega.
 

KESKKOND

Tartu on üliõpilaslinn, kus tudengid saavad maksimaalselt keskenduda õpingutele, samas osaleda ka kirevas üliõpilaselus. Siin on korporatsioone, üliõpilasseltse jpm vaba aja veetmise võimalusi.

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetajaks õppivad tudengid saavad ise osaleda uute ainekavade ja õppematerjalide arendamisel ja katsetamisel ning rahvusvahelises loodusteadusliku hariduse teadustöös. Tudengid on oodatud osalema õpetajatele ja haridusteadlastele mõeldud konverentsidel ja seminaridel, samuti õpetajate talve- ja suvepäevadel jm üritustel.
 

VILISTLASENA

Lõpetaja saab õpetaja kutse (tase 7), õpingute lõpetamise järel on tal õigus asuda tööle põhikooli ja/või gümnaasiumi ühe või mitme loodusteadusliku õppeaine õpetajana. Samuti töötavad meie lõpetajad teaduskeskustes, loodusmuuseumides, keskkonnahariduskeskustes, huvikoolides jne.

Nii mõnedki lõpetajad on leidnud huvitava ja tasuva tegevuse õpitarkvara loomisel ja rakendamisel. Õpinguid on võimalik jätkata loodusteadusliku hariduse doktoriõppes kas Tartu Ülikoolis või välismaal. Esmakordselt kooli tööle minnes saab taotleda noore õpetaja lähtetoetust.
 

Lisalugemist:

Eesti Füüsika Selts
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing

Kooligeograafia kodulehekülg nii tudengitele kui ka õpetajatele
Eesti Bioloogia ja Geograafiaõpetajate Liit
100+ katset keemias (TÜ teadlaste ja õppejõudude poolt koostatud katsevideode kogumik)
Eesti Keemiaõpetajate Liit
GLOBE Eesti

Kontakt:

TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond
programmijuht Regina Soobard
Vanemuise 46-227, Tartu
tel: 737 5082
e-post: regina.soobard [ät] ut.ee 

Tutvu vastuvõtutingimustega