hambaarstiteadus | Universitas Tartuensis

  • Kaunis naeratus on tervise tunnusmärk ja edu pant. Ilusa naeratuse hoidmisel ja loomisel on abiks hambaarst
  • Eestis saab hambaarstiks õppida ainult Tartu Ülikoolis

  • Tartu Ülikooli hambaarsti diplomit tunnustatakse Euroopa Liidus  

ÕPPETÖÖ

Õppekavas on ühendatud bakalaureuse- ja magistriõpe. Baasteadmised anatoomias, füsioloogias ja teistes ainetes omandatakse kahel esimesel õppeaastal.

Hambaarstitudengite õppekabinet

Erialaained jagunevad neljaks suuremaks valdkonnaks:

  • suu- ja hambahaigused,
  • suu-, näo- ja lõualuukirurgia,
  • hammaste proteesimine,
  • lastestomatoloogia.
Erialaainetega hakkavad üliõpilased kokku puutuma alates esimesest kursusest. Enne patsientidel kliiniliste protseduuride tegemist harjutatakse töövõtteid tehispatsientidel. Õpetus hambaravist algab fantoomkursusega, mille käigus õpitakse mudelitel hammast puurima. Lõpetamisel on üliõpilane võimeline rakendama kõiki põhilisi hambaravi meetodeid. Oluline on omandada teadmised organismist kui tervikust, et näha hambaravi meditsiini lahutamatu osana. Õppekava valinud üliõpilane peab olema suure pingetaluvusega ja hea suhtlemisoskusega, kuna töö patsientidega on keeruline nende erinevate isikuomaduste tõttu.
Kõik Tartu Ülikooli  hambaarstiteaduse eriala õppejõud on sama osakonna vilistlased, olles aktiivsed nii õppe- kui teadustöös. 
 

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub kursuste süsteemis – järgmisele kursusele ei saa minna enne eelneva kursuse edukat läbimist. Loengute ja praktikumide hulgast annab ülevaate tunniplaan.

Lisaks põhiõppe praktikumidele tuleb läbida assistendi praktika, hambaarsti praktika ning lastehambaravi praktika. Üliõpilaste teadustöö on põhiõppe loomulik osa. Õppeperioodi lõpuks peab iga hambaarstiteaduse üliõpilane koostama kirjandusel või patsientidel põhineva uurimisprojekti. Igal aastal saavad ühe uurimistöö autorid esitada oma uurimistulemusi Põhjamaade üliõpilaste teadustööde konkursil Kopenhaagenis.

Hambaarstiõpe toimub erinevates õppehoonetes: suu- ja hambahaigusi, lastestomatoloogiat ja suukirurgiat õpitakse aadressil Raekoja plats 6 (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliinikus), ortopeedilist stomatoloogiat Puusepa 1a ning näo- ja lõualuukirurgiat Puusepa 8.

 

KESKKOND

Hambaarstiüliõpilastel on võimalus ühineda Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liiduga (EHÜL), mis pakub liikmetele võimalusi ennast erialaselt täiendada ning avardada oma silmaringi välisõppe võimaluste osas. EHÜL korraldab kevadseminari, kus üliõpilased esitlevad teistele tudengitele oma teadusprojekte ning kutsutud lektorid räägivad huvitavatel teemadel. EDSA-ga (European Dental Student Association) liitumine võimaldab tudengitel osaleda mitmesugustes rahvusvahelistes projektides nii Euroopas kui ka arengumaades. 

Suutervise päev Tartus

Kõiki arstiteaduskonna üliõpilasi ühendab meditsiinivaldkonna üliõpilaskogu (MVÜK), mis seisab aktiivselt kõigi üliõpilaste huvide ja õiguste eest, aitab kaasa õppetöö efektiivsuse tõstmisele ja osaleb akadeemiliste probleemide lahendamises.  

Erialaseid koolitusi korraldab Eesti Hambaarstide Liit, kuhu üliõpilased on samuti kutsutud nii kuulaja kui ka korraldusmeeskonna abilisena. 

Iga-aastasel suutervisepäeval 20. märtsil on aktiivsed hambaarstiüliõpilased oodatud harima rahvast suutervise valdkonnas.

 

VILISTLASENA

Kõik lõpetajad saavad hambaarsti diplomi ja õiguse töötada kohe pärast lõpetamist hambaarstina. Diplomeeritud hambaarstid leiavad Eestis tööd üsna hõlpsasti. Tartu Ülikooli lõpetanud hambaarste töötab paljudes hambaravi kliinikutes nii üldpraktiseerivate hambaarstidena, spetsialistidena kui ka juhatajate või peaarstidena, samuti töötatakse hambaravitarvikute müügiga tegelevates firmades. Paljud lõpetajad lähevad tööle väljapoole Eestit – Soome, Suurbritanniasse, Saksamaale ja mujale.

Pärast viieaastast hambaarstiõpet saab jätkata õpinguid residentuuris, omandades ortodondi, suu-, näo- ja lõualuukirurgi või restauratiivse hambaravi eriarsti kutse. Pärast hambaarsti diplomi saamist on võimalik jätkata õpet doktorantuuris.


Lisalugemist:

Tartu Ülikooli stomatoloogia kliinik
Tartu Ülikooli arstiteaduskond

Hambaarsti kutsestandard
Eesti Hambaraviportaal
Eesti Hambaarstide Liit
Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit
World Dental Federation


Kontakt

Meditsiiniteaduste valdkond
dekanaadi juhataja Rene Kärner
tel: 737 5325
e-post: rene.karner [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega