haridusinnovatsioon | Universitas Tartuensis

  • Haridusinnovatsiooni õppekava valmistab ette õpetajaid, koolitajaid ja juhte, kes on valmis lahendama 21. sajandi hariduse ülesandeid.
     
  • Spetsialiseeruda saab haridusasutuse juhtimise või õppimise ja õpetamise juhtimise suunal, toeks on inspireerivad õpingukaaslased, kellega jagada ideid ja kogemusi.
     
  • Õpe on probleemi- ja projektipõhine, soovi korral on võimalik teha magistritöö mitmekesi.

ÕPPETÖÖ

Haridusinnovatsiooni õppekava annab kutsealase arengu võimalused neile, kes ise loovad ja arendavad nüüdisaegset õpikeskkonda. Spetsialiseeruda saab õppimise ja õpetamise juhtimise suunal või haridusasutuse juhtimise suunal. Õppekava läbinud üliõpilane on võimeline looma visioone ning seadma eesmärke muutuste ja innovatsiooni juhtimisel ja eestvedamisel, juhtima ennast ning oma ja meeskonnaliikmete professionaalset arengut, juhtima ning korraldama õppimise ja õpetamise protsessi ja eest vedama organisatsiooni või töörühma. 

Õppetöö on probleemi- ja projektipõhine: juba vastuvõtul esitavad kandidaadid oma magistritöö projekti, milles esitatud probleemile lahendused soovivad nad õpingute vältel välja uurida ja soovi korral ellu viia. Võimalik on ka projekti esitamine, teostamine ja kaitsmine ühise magistritööna, kus tuleb selgesti esile iga meeskonnaliikme roll ja panus.

Õppekava koosneb alusmoodulist (30 EAP-d), kahest suunamoodulist (18 EAP-d) kas õppimise ja õpetamise juhtimise suunal või haridusasutuse juhtimise suunal, praktikamoodulist (18 EAP-d), valikainete moodulist (18 EAP-d), vabaainete moodulist (6 EAP-d) ja magistritöö moodulist (30 EAP-d). 

ÕPPEVORM

Magistriõppe nominaalaeg on kaks aastat ja maht 120 EAP-d. Õppesessioonid toimuvad üks kuni kaks korda kuus, neljapäevast pühapäevani. Kasutatakse aktiivõppemeetodeid, peale loengute ja seminaride on veebipõhist õpet ning iseseisvat ja rühmatööd.

Projektitöös ja praktikal on toeks tegevkoolijuhid ja juhtimistreenerid-mentorid. Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega. 

KESKKOND

Õppetöö toimub mitmes Tartu Ülikooli õppehoones, sh nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses, kus saab kasutada mitmesuguseid digivahendeid ja salvestada õppetööd profitasemel. Et tutvuda erisuguste õpikeskkondadega ja saada osa reaalsest õppetööst, külastatakse innovatsioonikoole.

Tartu Ülikoolis õppides on sul võimalus liituda korporatsioonide ja muude tudengiorganisatsioonidega. Oled teretulnud osalema ka Noore Õpetaja Huviklubi tegevuses. Stipendiumide toel võid käia teaduskonverentsidel ning tutvuda õpetajahariduse ja koolieluga välisriikides – näiteks pakub programm „Erasmus+“ tasuta õppimist ja praktikat Euroopa-sisese õpirände käigus. 

VILISTLASENA

Haridusinnovatsiooni õppekava läbinu saab lõpetamisel magistrikraadi. Vilistlane on võimeline juhtima nii enda kui ka oma meeskonnaliikmete kutsealast arengut: ta suudab juhtida organisatsiooni või töörühma, luua visioone, saavutada eesmärke ja anda neid muutuste ja innovatsiooni juhtimisel teistele edasi. Ta suudab juhtida õppimise ja õpetamise protsessi või teadustööd ning teha täis- või osakoormusega uurimistööd teadus- ja arendusrühma koosseisus.

Pärast õppekava läbimist võib töötada haridusasutuse juhina või juhtkonna liikmena, riigi või omavalitsuse haridusvaldkonna spetsialistina või haridusuuringutele ja -innovatsioonile keskendunud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide meeskonna liikmena. Kui soovitakse uurida teaduslikult ja süvitsi haridusvaldkonna probleeme, annab õppekava läbimine võimaluse jätkata õpinguid doktoriõppes. 

 

Kontakt:
TÜ haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu
tel: 737 6442
e-post: 
haridus [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega