infokorraldus | Universitas Tartuensis

  • Eesti kui tuntud e-riik vajab väga meie lõpetajaid, kes oskavad hallata infot kiiresti muutuvas digitaalses keskkonnas

  • Infokorraldus on praktiline õppekava, mis sisaldab mitmeid rakenduslikke aineid ja suures mahus praktikat

  • Sessioonõpe võimaldab õppimist ka igapäevatöö ja pereelu kõrvaltÕPPETÖÖ

Infokorralduse erialal õppides saad infospetsialistiks, kelle jaoks ei valmista raskusi informatsiooni haldamine kaasaegses organisatsioonis. Tänapäevase organisatsiooni infokorraldus on peamiselt digitaalne ning infosüsteemide ja andmebaaside põhine.  Seetõttu on sinu õppekavas praktilised ained, kus õpid tundma ja kasutama erinevaid infosüsteeme ning andmebaase, õpid dokumentide koostamist ja vormistamist ning saad teada, millega tuleb arvestada infoõiguse ja -eetika küsimuste lahendamisel. Samuti omandad põhjalikud infootsingu ja ‑analüüsi oskused ning tutvud ka kultuuripärandit hoidvate e-keskkondadega.

Õppekavas on praktilised ained, kus õpid tundma ja kasutama erinevaid infosüsteeme ning andmebaase, omandad põhjalikud infootsingu ja -analüüsi oskused ning saad teada, millega tuleb arvestada infoõiguse ja -eetika küsimuste lahendamisel. Omal valikul saad omandada lisateadmisi kas organisatsioonikommunikatsiooni, analüüsimeetodite või raamatukogunduse alal.

Kõigi nende praktiliste oskuste kõrval ei saa unustada, et tuled õppima Eesti rahvusülikooli. Õppides Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnas, omandad ka laiema ettekujutuse ühiskonnast. Saad vastuse küsimusele, mis on sotsiaalteadused, kuidas ennast kaunis ja korrektses emakeeles väljendada ning kuidas analüüsida ja arendada oma eriala. Siin õpid Sa ennast kehtestama ja oma ideid esitlema nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii eesti kui ka inglise keeles.

Õppetööst saad hea ülevaate, kui tuled tudengivarjuks!

 


ÕPPEVORM

Infokorralduse erialal on võimalik õppida sessioonõppe vormis, mis arvestab töötava õppija vajaduste ja võimalustega. Loengud ja seminarid toimuvad reeglina kaks korda kuus nädalalõppudel.

Infokorralduse õppes on tipptasemel teoreetiline teadmine seostatud praktilise kogemusega. Praktikad moodustavad olulise osa õppekavast, mis tähendab, et vilistlasena on sul olemas edukaks tööleasumiseks vajalik oskustepagas. Meie üliõpilased käivad õpitut järele proovimas väga erinevates organisatsioonides: raamatukogudes, muuseumides, arhiivides, eraettevõtetes, kohalikes omavalitsustes, kohtutes, riigiametites, ministeeriumides, koolides, meditsiiniasutustes jne. Siiski tuleb arvestada, et täiskoormusega õppimine on töö- ja ajamahukas ning aega tuleb leida ka õppesessioonide vahelisel ajal.

Meie õppejõud armastavad kasutada aktiivõppe meetodeid: seminarid, praktikumid, diskussioonid jms. Osa õppest toimub ka e-keskkonnas – nõnda leiavad meie juures oma paiga nii üliõpilased, kes eelistavad seminarides arutleda kui ka need tudengid, kellele meeldib pigem omaette ja iseseisvalt mõne ülesande kallal nokitseda. Õppejõud on kõrgelt hinnatud spetsialistid, sh edukad praktikud. 

 

KESKKOND

Õppetöö toimub väärika ajalooga majas Tartu südalinnas Toomemäel. Lisaks erialaraamatukogule on meil tudengitoad, mõnusad auditooriumid ja korralikult sisustatud arvutiklassid. Instituudis toimub erinevaid üritusi, kus saad kaasa lüüa ning leida mõttekaaslasi tudengite ja vilistlaste seast. Igal aastal peame jõulupidu, kevadel loome sidemeid eriala praktikutega tööandjate messil ning veedame kogu instituudiga ühiselt aega kevadgrillil. Erialaseks täienduseks saad valida erinevaid õppeaineid üle ülikooli, alates jaapani keelest kuni majanduse ja füüsikani.


VILISTLASENA

Info- ja dokumendihalduse vilistlased on leidnud erinevaid töökohti nii avalikus kui ka erasektoris, nt kohalikes omavalitsustes, kohtutes, ministeeriumites ning tööstus- ja teenindusettevõtetes. Raamatukogunduse eriala lõpetanud töötavad ka erinevates mäluasutustes – raamatukogudes, muuseumides ja arhiivides. Vilistlasena saad haridusteed jätkata TÜ info- ja teadmusjuhtimise, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni või mõnel teisel lähedasel magistriõppekaval. Oma ala parimate seas õppides lood ja suurendad oluliselt enda professionaalset võrgustikku!


Lisalugemist

Ühiskonnateaduste instituut
Ühiskonnateaduste instituut Facebookis
TÜ infokorralduse tudengid Facebookis 
Raamatukogud on toredad Facebookis
Infohariduse blogi
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Dokumendihaldurite Ühing


Kontakt

Katrin Kannukene, programmijuht
E-post: katrin.kannukene [ät] ut.ee
www.yti.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega