informaatika | Universitas Tartuensis
  • Baltimaade kõige rahvusvahelisem IT haridus annab konkurentsieelise tööturul 


  • Tihe koostöö edukate rahvusvaheliste IT-firmadega tagab soodsa keskkonna enda idufirma asutamiseks

  • Stipendiumid tublimatele, regulaarsed auhinnatud erialased võistlused, tasuta sülearvuti kasutamiseks 


 


ÕPPETÖÖ

Informaatika erialal omandatakse nii arvutitea­duse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused. Õpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, kuid samas leiab ka kõige nutikam olümpiaadikogemusega üliõpilane endale õppe­töö jooksul tõsiseid väljakutseid. Ained varieeruvad programmeerimiskeeltest tehisintellektini, matemaatikast keeletehnoloogiani. Õppekava kohustuslik osa keskendub eelkõige valdkonna baasteadmistele, mis annavad hea aluse kitsamate oskuste ja tehnoloogiate omandamiseks (näiteks programmeerimiskeel C++, pilvearvutused, arvutuslik neuroteadus jne), mida saab teha valikainete raames juba lähtuvalt enda huvidest.

Põneva nüansi õpingutele annab koostöö ettevõtjatega IT sektorist ja ka mujalt. Koos ettevõtjatega õpitakse rühmatöös ellu viima päriselulisi tarkvaraprojekte läbi kõikide etappide – kliendisuhtlusest ja analüüsist disaini, realisatsiooni, testimise ja halduseni.


ÕPPEVORM

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kõige modernsemas keskkonnas - Delta keskuses. Ainetes on täiendav e-õpe ja uusimad haridustehnoloogilised lahendused koos praktiliste ülesannete ja rühmatöödega. Kõik meie õppematerjalid on vabalt kättesaadavad veebist, loenguid filmitakse ja need on järelvaadatavad. Õppejõud hoolivad tudengisõbraliku keskkonna hoidmisest ning kursuseid arendatakse üliõpilastelt saadud tagasiside põhjal. Abi saab lisapraktikumide ja õppenõustamise kaudu.

Eestis eristub Tartu Ülikooli informaatika tugevat teooria ja praktika sümbioosi pakkuva õppega. Lisaks tipptasemel lektoritele ja teadustöötajatele käivad informaatika erialal loenguid pidamas ka selle valdkonna praktikud, kes jagavad väärtuslikke kogemusi oma igapäevatöö näitel. 

KESKKOND

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad mitmed üliõpilasi kaasavad üritused. Iga aasta toimuvad instituudi päev, kus saab tutvuda uurimisrühmades tehtava tööga, ja Delta karjääripäev, kus on kohal suur hulk mõjukamaid Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid ja teisi tööandjaid. Instituut toetab ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel ning muu hulgas aitavad nõu ning jõuga kaasa ka teadustöötajad. Lisaks on instituudis vilgas tudengielu erialase tudengiseltsi näol, mis korraldab regulaarselt ühisüritusi, aga samas organiseerib ka mentorprogrammi esimese aasta ja vanemate üliõpilaste vahel.

 

 

 

 

VILISTLASENA

Informaatika eriala lõpetajad on hinnatud eri rollides, nt tarkvaraarendaja, arhitekti või analüütikuna. IT-eriala vilistlasi vajatakse ka muudes valdkondades, kus just IT abil luuakse uusi läbimurdetehnoloogiaid.

Meie lõpetajaid leiab töötamas kohtades nagu Skype, Playtech, Cybernetica, Facebook, Shazam ja Spotify, Google. Vilistlaste asutatud ettevõtete hulka kuuluvad TransferWise, Rogue Wave, Mobi, Fortumo, SaleMove, Plumbr ja Bolt. Äripäeva Eesti rikaste edetabelit 2015. aastal kroonis arvutiteaduse instituudi vilistlane Kristo Käärmann.

 

Lisalugemist:

Loengukursus “Sissejuhatus informaatikasse” videoportaalis UTTV

Loe vilistlaste ajaveebist Jevgeni Kabanovi ülikoolikogemuse kohta

Prof Jaak Vilo videoloeng “Biti jõud on suur

TÜ arvutiteaduse instituudi kodulehekülg

 

Kontakt:

programmijuht Helle Hein
e-post: helle.hein [ät] ut.ee
http://www.cs.ut.ee/

Tutvu vastuvõtutingimustega