informaatika | Universitas Tartuensis
  • Baltimaade kõige rahvusvahelisem IT haridus annab konkurentsieelise tööturul 


  • Tihe koostöö edukate rahvusvaheliste IT-firmadega tagab soodsa keskkonna enda idufirma asutamiseks

  • Stipendiumid tublimatele, regulaarsed auhinnatud erialased võistlused, tasuta sülearvuti kasutamiseks 


 


ÕPPETÖÖ

Informaatika erialal omandatakse nii arvutitea­duse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused. Õpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, kuid samas leiab ka kõige nutikam olümpiaadikogemusega üliõpilane endale õppe­töö jooksul tõsiseid väljakutseid. Ained variee­ruvad programmeerimiskeeltest algoritmide, tehisintellekti, matemaatilise loogika ja keele­tehnoloogiani. Õppekava kohustuslik osa keskendub eelkõige valdkonna baasteadmistele, mis annavad hea aluse kitsamate oskuste ja tehnoloogiate omandamiseks (näiteks programmeerimiskeel C++, pilvearvutused, arvutuslik neuroteadus jne), mida saab teha valikainete raames juba lähtuvalt enda huvidest. 

Põneva nüansi õpingutele annab koostöö ettevõtjatega IT sektorist ja ka mujalt. Koos ettevõtjatest klientidega õpitakse rühmatöödes ellu viima päris tarkvaraprojekte läbi kõikide etappide – kliendisuhtlusest ja analüüsist disaini, realisatsiooni, testimise ja halduseni. Praktilisi kogemusi saab omandada ka iga-aastasel Garage48-ga koostöös toimuval Student Startup Camp’il, kus saab omal nahal kogeda ideest idufirma arendamist.

Spetsialiseerumine jätkub rahvusvahelistel magistriõppekavadel, kus on võimalik koos maailma tipptasemel teadlastega osaleda rahvusvahelises teadustöös. 


ÕPPEVORM

Arvutiteaduse instituudi kõikides ainetes on täiendav e-õpe ja uusimad haridus­tehnoloogilised lahendused koos praktiliste üles­annete ja rühmatöödega. Kõik meie õppemater­jalid on vabalt kättesaadavad veebist, loenguid filmitakse ja need on järelvaadatavad.

Õppejõud hoolivad tudengisõbraliku keskkonna hoidmisest ning kursuseid arendatakse pidevalt üliõpilastelt saadud tagasiside põhjal. Abi saab lisapraktikumide ja õppenõustamise kaudu. Samuti organiseerivad tudengid ise vabatahtlikke praktikume, järeleaitamisi ning muid harivaid üritusi oma oskuste arendamiseks ka täiendavalt õppekavale.   

Eestis eristub TÜ informaatika tugevat teooria ja praktika süm­bioosi pakkuva õppega. Lisaks tipptasemel lektoritele ja teadustöötajatele käivad informaatika erialal loenguid pidamas ka selle valdkonna praktikud, kes jagavad väärtuslikke kogemusi oma igapäevatöö näitel. 


KESKKOND

Õppetööväliseid meelelahutuslikke tegevusi korraldab matemaatika ja informaatika tudengeid ühendav selts, mis koordineerib üliõpilaste osalust ülikooli otsustuskogudes ja osaleb eriala tutvustamisel näiteks messide ja kooli­külastuste käigus. Erialaseltsi ja muude tudengiorgani­satsioonidega liitumise kaudu saab arendada oma juhtimisos­kust ja organisatoorseid võimeid.

Arvutiteaduse instituudis tegutseb ka Edukus klubi, mis aitab tudengeid osalema rahvusvahelistele erialastele võistlustele. Instituut toetab ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel ning muu hulgas aitavad nõu ning jõuga kaasa ka teadustöötajad. Lisaks tegutseb instituudi juures tudengeid ühendav Microsoft User Group. Iga-aastasel arvutiteaduse instituudi karjääripäeval saab tutvuda IT-ettevõtetega ning luua kasulikke sidemeid praktikakohtade ning tulevase karjääri jaoks. Samuti on iga-aastane traditsioon instituudi päev, mil kõikide teadusrühmade uksed on avatud tudengitele ning on võimalik teadlastega lähemalt tutvuda ning leida endale põnev lõputöö teema. 


VILISTLASENA

Informaatika eriala lõpetajad on hinnatud eri rollides, näiteks tarkvara arendaja, arhitekti või analüütikuna. Lisaks vajatakse selle eriala vilistlasi ka muudes valdkondades, kus just IT abil luuakse uusi läbimurdetehnoloogiaid.

Meie lõpetajaid leiab töötamas kohtades nagu Skype, Playtech, Cybernetica, Facebook, Shazam ja Spotify. Loomulikult on üks võimalus ka pärast lõpetamist omaenda ettevõte asutada. Meie vilistlaste asutatud ettevõtete hulka kuuluvad näiteks TransferWise, ZeroTurnaround, Mobi, Fortumo, SaleMove, Plumbr ja Taxify. Äripäeva Eesti rikaste edetabelit 2015. aastal kroonis arvutiteaduse instituudi vilistlane Kristo Käärmann.

 

Lisalugemist:

Loengukursus “Sissejuhatus informaatikasse” videoportaalis UTTV

TÜ arvutiteaduse instituudi kodulehekülg

Loe vilistlaste ajaveebist Jevgeni Kabanovi ülikoolikogemuse kohta (Eesti edukaimaks idufirmaks tituleeritud tarkvaraarendusettevõtte ZeroTurnaround asutaja)

Prof Jaak Vilo videoloeng “Biti jõud on suur

 

Kontakt:

programmijuht Helle Hein
e-post: helle.hein [ät] ut.ee
http://www.cs.ut.ee/

 

Tutvu vastuvõtutingimustega