informaatika | Universitas Tartuensis
  • Kaasaegne ingliskeelne õppekava, mis keskendub olulistele trendidele informaatikas, nagu tehisintellekt, suurandmed ja plokiahelad

  • Praktiline õppekava, mis pakub parimatele võimaluse läbida poole õppest ettevõttes ning laia valiku stipendiumeid

  • IT-ettevõtluse hüppelaud – informaatika vilistlased on loonud edukaid IT-ettevõtteid nagu TransferWise ja ZeroTurnaround


ÕPPETÖÖ

Tartu Ülikool on IT-erialal Baltimaade juhtiv ülikool, mis ainsana Baltikumist kuulub arvutiteaduses maailma 201.-250. parima ülikooli sekka „THE World University Rankings by Subject 2018“ edetabelis. IT-vallas tehakse siin murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond.
Informaatika magistriõppekavas on võimalik õppida andmekaevet, plokiahelate tehnoloogiat, tehisintellekti, krüptograafiat ja kvantarvutusi.
Sellel õppekaval on kolm spetsialiseerumise suunda: teoreetiline informaatika, hajussüsteemid ja andmeteadus. Lisaks on võimalik võtta tasuta vabaaineid teistest instituutidest ja õppekavadelt: miks mitte täiendada oma informaatikaalaseid teadmisi näiteks ainekursustega robootikast, e-kaubandusest või IT-õigusest, juhtimisest või erinevatest võõrkeeltest.

Õppekaval on ka tugev praktiline väljund. Nimelt toetab arvutiteaduse instituut tudengite praktikat ettevõtetes oma tugeva kontaktvõrgustikuga. Samuti on võimalik tudengitel valida praktika asemel hoopiski omaenda ettevõtlusprojekt.
 


IT-TÖÖSTUSMAGISTRANTUUR

Esimese semestri üliõpilastel on võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri programmi. Selle alusel toimub alates teisest semestrist pool õpet partnerettevõttes individuaalse õpingukava alusel, kus praktika, projektid ja magistritöö seotakse nii üliõpilase kui ka ettevõtte jaoks oluliste uurimis- ja arendussuundadega. IT-tööstusmagistrandi stipendium algab 660 eurost kuus.

IT-tööstusmagistrantuuris osalemise kogemus annab üliõpilasele hiljem tööturul parema konkurentsivõime. Programmi lõpetanu on spetsialist, kes on juba andnud oma osa ettevõtte arengusse.

 

ÕPPEVORM

Informaatika magistriõppekava on rahvusvaheline õppekava, kus õppetöö toimub inglise keeles. Seetõttu on õppekaval ka erineva keele- ja kultuuritaustaga õppurid, mis annab unikaalse võimaluse kogeda mitmekesist ja mitmekultuurilist keskkonda siinsamas Eestis.

Selleks, et tudengid saaksid ainetes läbi võetud materjaliga end maksimaalselt kurssi viia, on kõik õppematerjalid avalikult kättesaadavad ning loengud üles filmitud ning järelvaadatavad. Õppejõud on alati valmis toetama ja küsimustele vastama ning samuti on mitmetes ainetes ka vanemate aastate tudengitest abiõppejõud.

Õpingute oluliseks osaks on ka osavõtt magistriseminaridest, kus pannakse alus erialasele kirjutamis- ja esinemisoskustele vastavalt valitud erialasuunale.

Tänu tugevatele sidemetele IT ettevõtetega, aga ka muude sektorite firmadega on ainetes õppejõududeks ka mitmeid huvitavaid külalislektoreid, kes jagavad teadmisi praktikuna erinevate organisatsioonide kogemuste põhjal.

 

KESKKOND

Tartu linna mõnus tudengisõbralik keskkond innustab koostööd erinevate erialade tudengite vahel – näiteks on võimalik tudengitel võtta aineid ka väljaspool oma õppekava või teha koostööd mõne projekti raames.

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kõige modernsemas majas, Delta keskuses. Üliõpilased on oodatud osalema paljudes algatustes, näiteks Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis, või arendama uusi ideid sTARTUp Labis. Juba aastaid on korraldatud avalikke andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad üliõpilasi kaasavad üritused. Igal aastal on instituudi päev, kus saab tutvuda uurimisrühmades tehtava tööga, ja Delta karjääripäev, kus on kohal suur hulk mõjukaid Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid ja teisi tööandjaid. Lisaks käib vilgas tudengielu erialases tudengiseltsis, mis korraldab regulaarselt ühisüritusi, aga ka mentoriprogrammi esimese aasta ja vanemate üliõpilaste vahel.

Tudengitel on võimalik osaleda ka arvukatel hackathon‘idel, mida arvutiteaduse instituut premeerib ainepunktidega. Lisaks korraldab ülikool igal aastal üritust Student Startup Camp, mis toob kokku IT-tudengid, turundajad ja disainerid, et koos professionaalide juhendamisel lihvida oma idufirma ideed.

 

VILISTLASENA

Tartu Ülikooli informaatika vilistlased on tööturul kõrgelt hinnatud ning lõpetajatele julgeme lubada tahtmise korral kindlat ja lennukat karjääri.

Informaatika magistrina saab teha lennukat karjääri nii tehnilistel positsioonidel kui ka juhtimisega seotud ametikohtadel projekti- või meeskonna juhina. Tänu õpikogemusele rahvusvahelises ja multikultuurses keskkonnas on vilistlastel suurepärane ettevalmistus töötamiseks dünaamilistes tarkvaraarenduse ettevõtetes Euroopas, aga ka kaugemal.

Selle õppekava vilistlased on leidnud tööd kohalikes ja rahvusvahelistes informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetes nagu Skype, Playtech, Nortal jne.

On ka vilistlasi, kes on otsutanud ise ettevõtjaks hakata ning asutanud edukaid ettevõtteid nii IT sektoris kui mujal. Näiteks vilistlaste asutatud tarkvaraarenduse ettevõtte ZeroTurnaroundi klientideks on maailma suurnimed nagu LinkedIn, IBM ja Twitter. Finantssektoris on jällegi laineid löönud TransferWise, mille asutajate hulka kuulub samuti informaatika magistriõppekava vilistlane.

Loomulikult on võimalik jätkata ka akadeemilise karjääriga doktorantuuriõpingute näol ning tegeleda edasi teadustööga.


Lisamaterjalid:

ATI magistriõppe tutvustusõhtu salvestus
Õppekava koduleht
Magistriõppe infotund – informaatika
Magistriõppe infotund - infotehnoloogia mitteinformaatikutele


Kontakt:
Eero Vainikko,
hajussüsteemide professor
e-post: eero.vainikko [ät] ut.ee
tel. 737 5454

Tutvu vastuvõtutingimustega