informaatika | Universitas Tartuensis
  • Kaasaegne ingliskeelne õppekava, mis keskendub olulistele trendidele informaatikas, nagu tehisintellekt, suurandmed ja plokiahelad

  • Praktiline õppekava, mis pakub parimatele võimaluse läbida poole õppest ettevõttes ning laia valiku stipendiumeid

  • IT-ettevõtluse hüppelaud – informaatika vilistlased on loonud edukaid IT-ettevõtteid nagu TransferWise ja ZeroTurnaround

ÕPPETÖÖ

Tartu Ülikool on IT-erialal Baltimaade juhtiv ülikool, mis ainsana Baltikumist kuulub arvutiteaduses maailma 176–200 parima ülikooli sekka Times Higher Educationi erialade edetabelis. IT-vallas tehakse siin murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond.

Informaatika magistriõppekavas on võimalik õppida andmekaevet, plokiahelate tehnoloogiat, tehisintellekti, krüptograafiat ja kvantarvutusi.

Sellel õppekaval on kolm spetsialiseerumise suunda: teoreetiline informaatika, hajussüsteemid ja tehisintellekt. Lisaks on võimalik võtta tasuta vabaaineid teistest instituutidest ja õppekavadelt: miks mitte täiendada oma informaatikaalaseid teadmisi näiteks ainekursustega robootikast, e-kaubandusest, IT-õigusest, juhtimisest või erinevatest võõrkeeltest.

Õppekaval on ka tugev praktiline väljund. Nimelt toetab arvutiteaduse instituut üliõpilaste praktikat ettevõtetes oma tugeva kontaktvõrgustikuga. Samuti on üliõpilastel võimalik valida praktika asemel hoopiski omaenda ettevõtlusprojekt.

IT-TÖÖSTUSMAGISTRANTUUR

Esimese semestri üliõpilastel on võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri programmi. Selle alusel toimub alates teisest semestrist pool õpet partnerettevõttes individuaalse õpingukava alusel, kus praktika, projektid ja magistritöö seotakse nii üliõpilase kui ka ettevõtte jaoks oluliste uurimis- ja arendussuundadega. IT-tööstusmagistrandi stipendium algab 660 eurost kuus.

IT-tööstusmagistrantuuris osalemise kogemus annab üliõpilasele hiljem tööturul tugeva konkurentsivõime! Programmi lõpetanu on spetsialist, kes on juba andnud oma osa ettevõtte arengusse.

ÕPPEVORM

Informaatika magistriõppekava on rahvusvaheline õppekava, kus õppetöö toimub inglise keeles. Seetõttu on õppekaval ka erineva keele- ja kultuuritaustaga õppurid, mis annab unikaalse võimaluse kogeda mitmekesist ja mitmekultuurilist õpikeskkonda siinsamas Eestis.

Selleks, et üliõpilased saaksid ainetes läbi võetud materjaliga end maksimaalselt kurssi viia, on kõik õppematerjalid avalikult kättesaadavad ja loengud üles filmitud ning järelvaadatavad. Õppejõud on alati valmis toetama ja küsimustele vastama ning samuti on mitmetes ainetes ka vanemate aastate üliõpilastest assistendid.

Õpingute oluliseks osaks on ka osavõtt magistriseminaridest, kus pannakse alus erialasele kirjutamis- ja esinemisoskustele vastavalt valitud erialasuunale.

Tänu tugevatele sidemetele IT-ettevõtetega, aga ka muude sektorite firmadega, on ainetes õppejõududeks ka mitmeid huvitavaid külalislektoreid, kes jagavad teadmisi praktikuna erinevate organisatsioonide kogemuste põhjal.

KESKKOND

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kõige modernsemas majas, Delta keskuses. Üliõpilased on oodatud osalema paljudes algatustes, näiteks Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis, või arendama uusi ideid sTARTUp Labis. Juba aastaid on korraldatud avalikke andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad üliõpilasi kaasavad üritused. Igal aastal on instituudi päev, kus saab tutvuda uurimisrühmades tehtava tööga, ja Delta karjääripäev, kus on kohal suur hulk mõjukaid Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid ja teisi tööandjaid. Lisaks käib vilgas tudengielu erialases tudengiseltsis, mis korraldab regulaarselt ühisüritusi, aga ka mentoriprogrammi.

VILISTLASENA

Tartu Ülikooli informaatika vilistlased on tööturul kõrgelt hinnatud ja lõpetajatele julgeme lubada tahtmise korral kindlat ja lennukat karjääri.

Informaatika magistrina saab teha karjääri nii tehnilistel positsioonidel kui ka juhtimisega seotud ametikohtadel projekti- või meeskonna juhina. Tänu õpikogemusele rahvusvahelises ja multikultuurses keskkonnas on vilistlastel suurepärane ettevalmistus töötamiseks dünaamilistes tarkvaraarenduse ettevõtetes Euroopas, aga ka kaugemal.

Selle õppekava vilistlased on leidnud tööd kohalikes ja rahvusvahelistes informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetes nagu Skype, Playtech, Nortal jne.

On ka vilistlasi, kes on otsutanud ise ettevõtjaks hakata ja asutanud edukaid ettevõtteid nii IT-sektoris kui mujal. Näiteks vilistlaste asutatud tarkvaraarenduse ettevõtte ZeroTurnaroundi klientideks on maailma suurnimed nagu LinkedIn, IBM ja Twitter. Finantssektoris on jällegi laineid löönud TransferWise, mille asutajate hulka kuulub samuti informaatika magistriõppekava vilistlane.

Loomulikult on võimalik jätkata ka akadeemilise karjääriga doktorantuuriõpingute näol ja tegeleda edasi teadustööga.

Lisamaterjalid:

Õppekava koduleht
Dan Bogdanov: “Eduka IT-ettevõtjana teed oma riiki rikkamaks ja oled nagu rokitäht”

Kontakt:
Eero Vainikko,
hajussüsteemide professor
e-post: eero.vainikko [ät] ut.ee
tel. 737 5454

Tutvu vastuvõtutingimustega