infotehnoloogia mitteinformaatikutele | Universitas Tartuensis
  • Praktiline infotehnoloogia õppekava, mis annab üliõpilastele võimaluse liita infotehnoloogilised teadmised varem omandatud eriala ja töökogemusega
  • Väärtuslikud oskused, mis suurendavad konkurentsivõimet tööturul ning kindlustavad mitmekülgse ja huvitava karjääri
  • Rahvusvaheline õppejõudude meeskond, kellel on kogemust rohkem kui 20 riigist

ÕPPETÖÖ
Magistriõppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ on mõeldud neile, kellel puuduvad IT-alased eelteadmised, kuid kes on huvitatud oma olemasoleva eriala ja töökogemuse täiendamisest IT-teadmiste ja -oskustega. Õppimist alustatakse sissejuhatavate ainetega, mis hõlmavad programmeerimise põhioskusi ja algoritmilise mõtlemisega seotud ülesannete lahendamist. 
Edasiste õpingute käigus saavad magistrandid valida erineva spetsialiseerumisega valikmoodulite vahel. Valikainete seas on põnevaid aineid alates multimeediast ja veebirakenduste loomisest kuni kasutajaliideste kavandamise ning tarkvara testimiseni. 
Arvutiteaduse instituudis väärtustatakse omandatud teadmiste ja oskuste elulist kasutamist, mistõttu õppekavas on suur rõhk praktikal. Seda on võimalik sooritada kas olemasoleva tööandja juures või mõnes instituudi partnervõrgustiku IT-ettevõttes.

ÕPPEVORM
Õppekava koostamisel on silmas peetud just töötavaid õppureid. Seetõttu toimub kogu õppetöö üle nädala neljapäevast laupäevani ja suur osakaal on iseseisval tööl. Samal põhjusel rakendatakse paljudes õppeainetes nii-öelda ümberpööratud õpet, kus üliõpilane omandab uue teabe iseseisvalt ning kontaktõppe aega kasutatakse teadmiste sünteesiks üliõpilase ja õppejõu ning üliõpilaste omavahelise suhtluse kaudu näiteks meeskonnatöö vormis. Selleks, et üliõpilased saaksid end õppeainetes läbi võetud materjaliga eriti põhjalikult kurssi viia, on kõik õppematerjalid avalikult kättesaadavad. Loengud võetakse videosse ja need on järelvaadatavad. 
Alusaineid õpetavad kogenud õppejõud, kes on koolitanud ka täiskasvanuid ja täiendusõppijaid. Spetsialiseerumismoodulite aineid õpetavad tunnustatud rahvusvahelised õppejõud. Tänu tugevatele sidemetele IT-ettevõtete ja muude sektorite firmadega käivad aineid lugemas ka huvitavad külalislektorid. Samuti korraldavad kohalikud IT-ettevõtted tudengitele enda juures regulaarseid õppetööväliseid üritusi, et suhteid sõlmida ja koos õppida – neile üritustele on oodatud kõikide arvutiteaduse instituudi õppekavade üliõpilased.

KESKKOND

Tartu Ülikool on infotehnoloogia erialadel Baltimaade juhtiv ülikool, mis kuulub arvutiteaduse alal mainekas Times Higher Educationi ülikoolide edetabelis maailma 200 parima ülikooli hulka. Siin tehakse IT-valdkonnas murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond. Paljud meie instituudi üliõpilased ja õppejõud on rahvusvahelise taustaga ning mitmed õppejõud kuuluvad oma erialal maailma tippude hulka.

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kõige nüüdisaegsemas majas, Delta keskuses. Üliõpilased on oodatud osalema paljudes algatustes, näiteks Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis, ja arendama uusi ideid sTARTUp Labis. Juba aastaid on korraldatud avalikke andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad andmeteaduse eri valdkondade arendamise kogemustest.
Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad üliõpilasi kaasavad üritused. Igal aastal toimub instituudi päev, kus saab tutvuda uurimisrühmades tehtava tööga, ja Delta karjääripäev, kus on kohal suur hulk mõjukaid Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid ja teisi tööandjaid. Vilgas tudengielu käib erialases tudengiseltsis

VILISTLASED

Magistriõppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ vilistlastel on suurepärane võimalus luua midagi täiesti uut, kombineerides omandatud IT-oskused varasemate õpingute ja töökogemusega. Selle eriala vilistlastel on võimalik end tõestada IT-sektoris näiteks protsesside juhtimises, analüütikuna, konsultandina või süsteemianalüütikuna, kes oskab huvirühmadelt hankida ja loodavatele IT-süsteemidele esitada nõuded selle kohta, kuidas need peaksid inimeste tööd toetama. Samuti on omandatud teadmiste ja oskuste abil võimalik optimeerida tööprotsesse, vähendades ajakulu, või luua täiesti uusi lahendusi. Suure huvi korral võib ka täielikult pühenduda tarkvaraarendusele. 
Eriala vilistlasi töötab paljudes mainekates ettevõtetes, näiteks STACCis, Eesti geenivaramus, Feelingstreamis jm. Edasi on võimalik õppida doktorantuuris, uurides omandatud erialaga seotud infotehnoloogilisi aspekte.


KONTAKT

programmijuht Kuldar Taveter, kuldar.taveter [ät] ut.ee
Küsimuste korral kirjuta e-posti aadressil ati.study [ät] lists.ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega