infotehnoloogia mitteinformaatikutele | Universitas Tartuensis
  • Praktiline IT õppekava, mis annab õppuritele võimaluse liita infotehnoloogilised teadmised varem omandatud eriala ja töökogemusega

  • Rahvusvaheline õppejõudude meeskond, kel kogemust rohkem kui 15 riigist

  • Väärtuslikud oskused, mis tõstavad konkurentsivõimet tööturul, ning kindlustatud mitmekülgne ja huvitav karjäär


ÕPPETÖÖ

Tartu Ülikool on IT erialal Baltimaade juhtiv ülikool, mis ainsana kogu Baltikumist on esindatud „QS World University Rankings by Subject 2016“ edetabelis. IT vallas tehakse siin murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond.

„Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ magistriõppekava on mõeldud inimestele, kel puuduvad IT-alased eelteadmised, kuid kes on huvitatud oma olemasoleva eriala ja töökogemuse täiendamisest infotehnoloogiliste teadmiste ja oskustega. Õppimist alustatakse kõigepealt programmeerimise põhitõdedest, infoturbest, andmebaasidest ja muudest alusainetest.

Valikainete seast on võimalik õppekaval valida põnevate ainete vahel alates multimeediast ja veebirakenduste loomisest kuni kasutajaliideste kavandamise ja tarkvara testimiseni välja. Selle magistriõppekava üheks eripäraks ja tugevaks küljeks on digitaalse ärianalüüsi valikmoodul, mida koordineerib rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvaratehnika professor Marlon Dumas.  

Arvutiteaduse instituudis hinnatakse kõrgelt õpitud oskuste praktilist väljundit, mistõttu on ka sellel õppekaval õppides kohustuslik käia praktikal. Praktikat on võimalik sooritada kas olemasoleva tööandja juures või siis mõnes instituudi partnervõrgustiku IT-ettevõttes.

ÕPPEVORM

See õppekava on koostatud just töötavaid õppureid silmas pidades – seetõttu toimub kogu õppetöö üle nädala neljapäevast laupäevani. Selleks et tudengid saaksid ainetes läbi võetud materjaliga end maksimaalselt kurssi viia, on kõik õppematerjalid ka avalikult kättesaadavad ning loengud üles filmitud ja järelvaadatavad. Õppekaval „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ õppijatele on suureks toeks arvutiteaduse instituudi tublid õppekorraldusspetsialistid, kes nõustavad õppekava täitmise, praktikakorralduse ja varasema õppe- ja töökogemusega seotud küsimustes.

Õppekava alusaineid õpetavad kogenud õppejõud, kes on tegelenud ka täiskasvanute ja täiendõppijate koolitamisega. Erinevaid spetsialiseerumisaineid õpetavad tunnustatud rahvusvahelised õppejõud. Tänu tugevatele sidemetele IT-ettevõtete ja muude sektorite firmadega käivad aineid lugemas ka mitmed huvitavad külalislektorid. Samuti korraldavad kohalikud IT-ettevõtted tudengitele enda juures regulaarseid õppetööväliseid üritusi, et networkida ja koos õppida – oodatud on kõikide arvutiteaduse instituudi õppekavade tudengid.

 

KESKKOND

Tartu linna mõnus tudengisõbralik keskkond innustab koostööd erinevate erialade ja õppevormide tudengite vahel – näiteks on võimalik võtta aineid ka väljaspool oma õppekava või teha koostööd mõne ainekursuse projekti raames teiste erialade tudengitega.

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad näiteks instituudi päev, kus saab tutvuda teadlaste ja nende tehtava tööga, ja karjääripäev, kus igal aastal osaleb suur hulk Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid või teisi suurte IT arendusüksustega organisatsioone. Instituudi karjääripäeval on tudengitel võimalik lähemalt tutvust teha firmade esindajatega ning luua väärtuslikke sidemeid praktikakohtade ja erialase karjääri jaoks.

Instituudis on ka vilgas tudengielu erialase tudengiseltsi näol, mis korraldab regulaarselt ühisüritusi. Tudengitel on võimalik osaleda ka arvukatel hackathon‘idel, mida arvutiteaduse instituut premeerib ainepunktidega. Lisaks korraldab instituut igal aastal üritust Student Startup Camp, mis toob kokku IT-tudengid, turundajad ja disainerid, et koos professionaalide juhendamisel lihvida oma idufirma ideed.

VILISTLASENA

„Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ magistriõppekava vilistlastel on suurepärane võimalus luua midagi täiesti uut, kombineerides omandatud IT-oskusi oma varasemate õpingute ja töökogemusega. Näiteks on võimalik omandatud teadmiste abil optimeerida praegusi tööprotsesse ja neile kuluvat aega või luua täiesti uusi süsteeme ja lahendusi, et oma tööd efektiivsemalt sooritada. Samuti on selle eriala vilistlastel võimalik end tõestada IT sektoris näiteks protsesside juhtimises, analüütiku või konsultandina. Suure huvi korral võib muidugi ka täielikult programmeerimisele pühenduda. Samuti on alati võimalik edasi õppida doktorantuuris, uurides infotehnoloogilisi aspekte näiteks seoses varem omandatud erialaga.
 

 

Lisalugemist
Õppekava koduleht


Kontakt
Õppekava programmijuht:
Tiit Roosmaa
e-post: tiit.roosmaa [ät] ut.ee 
 


Tutvu vastuvõtutingimustega