infoühiskond ja sotsiaalne heaolu | Universitas Tartuensis
  • Põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ja praktilised oskused ühiskonna mõjutamiseks

  • Laialdased töövõimalused – meie lõpetajad panustavad ühiskonda, töötades nii sotsioloogia, sotsiaaltöö kui ka sotsiaalpoliitika valdkonnas

  • Kvaliteetne haridus – meie õppejõud on oma ala tunnustatuimad asjatundjad EestisÕPPETÖÖ

Miks ühiskond ei ole alati õiglane? Kuidas muutub töö ja töötamine vananedes? Kuidas tehnoloogia muudab ühiskonda ja igapäevaelu? Need on küsimused, millele saad õpingute käigus vastuse. Õppimine infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekaval on probleemipõhine ja erinevaid õppevaldkondi lõimiv. Kogenud ja tunnustatud õppejõudude kaasabil õpid märkama, mõistma ja analüüsima infoühiskonna arenguid ning tuvastama sellega seotud probleeme nii üksikisiku kui ka organisatsiooni ja ühiskonna tasandil, millele praktiliste ühisarutelude käigus püütakse leida  sobivaid lahendusi inimeste heaolu suurendamiseks. Õppetöö stimuleerib iseseisvat mõtlemist, koosloomet ja koostegutsemist.

Õppetöö käigus saad valida, kas keskendud põhjalikumalt sotsioloogia ja infoteaduste või sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suunale. Sa omandad nii info korrastamise, sotsiaalteaduslike andmete töötlemise ja tõlgendamise võtted kui ka oskuse analüüsida, mõtestada ja suurendada sotsiaalset heaolu nii inimese kui ühiskonna tasandil. Erialaseid teadmisi aitab kinnistada praktika reaalses töösituatsioonis, õppetöös osalevad ka eriala praktikud.

Mõlema eriala üliõpilased saavad alates teisest aastast käia praktikal õpitud teadmisi ja oskusi järele proovimas. Meie üliõpilased käivad praktikal näiteks uuringufirmades (Praxis, RAKE jt), koolides, haiglates, vanglates jt riigiasutustes ning ka välismaal.

Õppetööst saad hea ülevaate, kui tuled tudengivarjuks!

Loe, mida räägivad ajakirjas Sotsiaaltöö magistrandid sotsiaaltöö ja - poliitika erialast!


ÕPPEVORM

Õppimine on õppijakeskne, kus kõige olulisemal kohal on loengutest ja õppematerjalidest saadud teadmiste mõtestamine seminarides ning eluliste olukordade lahendamine grupitöö toel. Õppetöö toimub üldiselt esmaspäevast reedeni. Osaliselt kasutatav e-õpe võimaldab oma aega paindlikult planeerida. Mõlemal erialasuunal toimub erialapraktika, mis ühendab õpitut päris eluga. Välja on kujunenud kindlad praktikapartnerid, kellega koos on võimalik harjutada tööks vajalikke oskusi. Üliõpilasvahetuse programmide raames saad õppida ka 1-2 semestrit välismaal.

Õpingute algul saad  üldteadmised sotsiaalteadustest laiemalt (nende hulgas ka majandusest, psühholoogiast, riigiteadustest jms), mis avardavad silmaringi ja loovad vajaliku teadmistepagasi. Hilisem õpe keskendub spetsiifiliste erialateadmiste ja –oskuste omandamisele. Näiteks õpid töötamist indiviidi, pere või grupiga, kindlasti arendad suhtlemisoskusi. Lisaks õpid kavandama ja läbi viima sotsiaalteaduslikku uurimust, analüüsima andmeid jne.

Õppetöö koosneb loengutest, seminaridest, praktikumidest, kirjalikest töödest, kirjanduse lugemisest, iseseisvast tööst ning e-õppest.

Mõlemal suunal toimub erialane lühipraktika. Erinevate üliõpilasvahetuse programmide raames saad õppida ka 1-2 semestrit välismaal nii Euroopas kui ka kaugemal, näiteks Aasias või Ameerikas.


KESKKOND

Õppimiseks on väärika ajalooga maja Tartu südalinnas Toomemäel. Lisaks erialaraamatukogule on meil tudengitoad, mõnusad auditooriumid ja korralikult sisustatud arvutiklassid. Instituudis on palju traditsioone: rebaste tutvumisõhtud, vanade õppematerjalide oksjon, jõulupidu jne. Kord kuus toimuvad hommikused kohvitunnid, kus saad arutleda päevakajalistel teemadel magistrantide ja õppejõududega. Märtsis kogunevad instituudi õppehoonesse tööandjate messile tipptegijad kõikidelt erialadelt ja pakuvad üliõpilastele oma ettevõtetes tööd ja praktikat.

Sotsioloogiaüliõpilaste Liidu (SÜLEM) või Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsi (ESÜS) liikmeks astudes saad lüüa kaasa eriala kujundamisel ja populariseerimisel. SÜLEM korraldab regulaarselt olulistel teemadel arutelu- ja lauamänguõhtuid, väljasõite ja muud erialaselt põnevat. Samuti tegutseb sotsiaaltöö ja -poliitika vestlusring, kus arutletakse ühiskonnaprobleemide ja erialaste küsimuste üle, korraldatakse filmiõhtuid ja õppekäike ka välismaale.


VILISTLASENA

Sotsioloogia ja infoteaduste eriala lõpetajad töötavad erinevates ametites, kus on vaja ühiskonnas toimuvat analüüsida, selgitada ja suunata. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala lõpetajad on nõutud väga erinevates organisatsioonides – suurtest riigiasutustest ja omavalitsustest kuni ettevõtete, uuringufirmade ja kodanikuühendusteni. Kui tahad saada tippspetsialistiks, ootame sind edasi õppima kas sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika või info- ja teadmusjuhtimise magistriõppesse!


Lisalugemist:

Ühiskonnateaduste instituut
Ühiskonnateaduste instituut Facebookis 
Eesti Sotsioloogide Liit
V
ideo – Õppida ei ole liiga hilja kunagi!


Kontakt:

õppekorraldusspetsialist Virge Näkk
e-post: virge.nakk [ät] ut.ee
yti.ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega