innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine | Universitas Tartuensis
  • Õppesse on põimitud äri, juhtimine ja infotehnoloogia

  • Ühendatud on praktiline ja akadeemiline õpe

  • Kaasüliõpilased on nii Eestist kui ka välismaalt ning nende taust ja kogemused on mitmekesised


 

ÕPPETÖÖ

Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimise õppekava võimaldab omandada nüüdisaegsed ja praktikas rakendatavad teadmised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste lõimimisest ettevõtte juhtimisprotsessidesse, aidates seeläbi ettevõtetel uueneda ja tõhusamaks muutuda. Ootame õppima üliõpilasi, kes on omandanud bakalaureusekraadi majanduse, tehnoloogia või reaal­teaduse alal (sh IT).

Õppekava on mõeldud neile, kes ei soovi olla üksnes programmeerijad või süsteemihaldurid, vaid huvituvad ka ettevõtlusest, juhtimisprotsessidest ja innovatsioonist ning soovivad neid siduda nüüdisaegsete digilahendustega.

Õppekava neljast moodulist esimene on kohustuslik üldõpe, mis hõlmab innovatsioonipoliitika, ökonomeetria, andmete visualiseerimise, kommunikatsiooni, valikkäitumise ja otsustusprotsessidega seotud aineid. Digitaalse ärianalüüsi erialamoodul annab teadmised ärianalüüsist, äriprotsesside juhtimisest, tarkvaratoodete juhtimisest ning ärianalüütikast. Innovatsiooni juhtimise erialamoodul keskendub innovatsiooni, protsesside ja tarneahela juhtimisele, innovaatilise organisatsiooni ja ettevõtte kasvustrateegiatele. Vabaaineid võib valida majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest või teiste ülikoolide õppekavadest, et suunata oma õpinguid isiklike huvide põhjal. Magistritöö moodulis on uurimis-, teadus- ja loometööoskusi arendavad õppeained ning magistritöö koostamine ja kaitsmine.

ÕPPEVORM

Õpe on täiskoormusega ja nominaalne õppeaeg on kaks aastat, s.t neli semestrit. Kolme esimese semestri jooksul on loengukursused ja neljandal semestril kirjutavad üliõpilased peamiselt magistritööd. Rahvusvaheline õppekeskkond aitab suurendada ärikontaktide võrgustikku. Õppekeel on inglise keel. Õppemeetodid sisaldavad nii klassikalisi loenguid, seminare, rühmatööd, arvutipraktikume kui ka iseseisvat tööd. Eluliste näitejuhtumite lahendamine aitab õpinguid lihtsamini praktikaga siduda. Üliõpilase tööalast võrgustikku suurendab ja omandatud erialaseid töövõtteid kinnistab kohustuslik erialane praktika vabalt valitud ettevõttes.

KESKKOND

Majandusteaduskonnas on õppejõudude kõrval õppetöösse kaasatud ka suure kogemusega vilistlased ja praktikutest spetsialistid. Paljud õppejõud on arvukate õpikute ja rahvusvaheliste teadusartiklite autorid ning ühiskonnas oma valdkonna arvamusliidrid. Õpetamisel osalevad ka Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud tippjuhid, spetsialistid ja praktikud. Üliõpilased võivad kaasa lüüa paljudes ettevõtlusega seotud tegemistes. Majandusteaduskonna juures tegutseb ideelabor, mis ootab üliõpilasi nii oma ideedega kui ka panusega mentorlusse. Majandusteaduskond on seotud Tartu väga tugeva iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega. Siin tegutsevad ärikiirendi Buildit ning Tartu Teaduspargi, Tartu Biotehnoloogia Pargi ja Tartu Loomemajanduskeskuse inkubaatorid. Arvukalt ettevõtlusega seotud üritusi toimub koostöötamise kohtades nagu Spark Hub ja Startup Hub. Peale ideelabori toimetavad majandusteaduskonnas ka näiteks üliõpilaste juhitud turundusklubi ja majandusklubi, mis pakuvad erialast väljundit ja lisapraktika võimalusi.


VILISTLASENA

Õppekava läbinud üliõpilase peamine väljund on töötamine innovatsiooni- või protsessijuhina suurettevõttes, tippspetsialistina info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juurutamine ettevõtete juhtimisanalüüsi parendamiseks või oma ettevõtte loomine. Et kõik tänapäevased teenuseid osutavad ettevõtted puutuvad kokku infotehnoloogiliste lahendustega, on tööpõld lai. See ulatub nii avalikku kui ka erasektorisse ja nii väike-, keskmistesse kui ka suurettevõtetesse.

Tartu on Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskpunkt, mistõttu on üliõpilastel hea võimalus luua varakult sidemed iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega. Võib asuda tööle ärikiirendites, inkubaatorites või mõnes paljudest iduettevõtetest või siis rakendada uusi sidemeid oma ideede elluviimiseks isikliku ettevõtte kaudu.

 

Lisalugemist:

Praeguse magistrandi, Rahul Puniani kogemus
Õppekava ingliskeelne koduleht
Õppekava infoleht

 

Kontakt

TÜ majandusteaduskond
Kristi Liivamägi,
rahvusvahelise õppe spetsialist
kristi.liivamagi [ät] ut.ee
Tel.: 737 6317
Narva mnt. 18, ruum 4002

Programmijuht: Iuliia Trabskaia
Narva mnt. 18 - 4048
tel 737 6330
e-post: Iuliia.trabskaia [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega