keeleõpetaja mitmekeelses koolis | Universitas Tartuensis

  • Võimalus õppida nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid väärtustavaks ühe, kahe või kolme keele õpetajaks.

  • Põhjalik metoodiline ettevalmistus, et töötada multikultuurses ja mitmekeelses haridusasutuses.

  • Võimalus pärast õpingute lõpetamist töötada üldhariduskoolis, keeltekoolis, keelekeskuses ja ametites, mis nõuavad keelte süvendatud tundmist.

ÕPPETÖÖ

Keeleõpetaja mitmekeelses koolis õppekava on mõeldud kõigile, kellel on hea keeleoskus ning sobivad eeldused ja tugev motivatsioon õpetajakutse omandamiseks.

Õppekavas on kolm eriala:

  • eesti keel teise keelena
  • vene keel võõrkeelena
  • inglise keel võõrkeelena

Õppekavale kandideerijal peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja väga hea valitud eriala keeleoskus (vaata täpsemalt sisseastumistingimusi SIIN).

Keeleõpetaja mitmekeelses koolis õppekava põhirõhk on kolmel eraldiseisval, kuid omavahel tihedalt seotud valdkonnal: metoodika, praktika, uurimistöö. Kuna lektorite seas on neid, kes töötavad tegevõpetajana või koolijuhina, siis illustreeritakse teoreetilisi teadmisi näidetega reaalsest pedagoogi tööst. Kõikidele erialadele on ühine õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodul ja valdkonna didaktikaained, kus õpingud toimuvad eesti keeles. Erialaaineid õpitakse valitud erialast olenevalt kas eesti, vene või inglise keeles.

 

ÕPPEVORM

Õpingud on kavandatud sessioonidele, mis toimuvad üle nädala reedest pühapäevani. See kergendab töö kõrvalt õppimist. Suhteliselt väikesed õpperühmad võimaldavad läheneda üliõpilastele individuaalselt. Oluline koht õppekavas on praktikatel, mille käigus õpivad üliõpilased seostama teoreetilisi teadmisi praktilise õpetajatööga, arendavad oma õpetamisoskusi ja kujundavad endas õpetajaidentiteeti. Soovi korral on nii praktika kui ka osa magistriõppest võimalik koostöölepingute raames läbida välisülikoolis.

 

KESKKOND

Tartu Ülikooli Narva kolledžis on üliõpilastel head tingimused end teostada ja arendada. Õppetöö toimub tänapäevases õpikeskkonnas 2012. aastal avatud uues õppehoones. Kolledžis toimuvad üliõpilas- ja teaduskonverentsid ning haridusvaldkonnaga seotud üritused ningon võimalus tutvuda uute inimestega teistest linnadest ja riikidest. Tudengielu rikastavad ka muud meie majas toimuvad üritused: põnevad filmiõhtud ja loengud, kontserdid, näitused, festivalid jne. Kolledži elus on võimalik aktiivselt kaasa rääkida, osaledes üliõpilasesinduse või üliõpilasnõukogu töös. 

 

VILISTLASENA

Õppekava lõpetamiseks tuleb sooritada magistrieksam või kaitsta magistritöö, mis annab lõpetajale haridusteaduste magistri kraadi (keeleõpetaja mitmekeelses koolis) ja õpetaja kutse, tase 7. See tagab konkurentsivõime tööturul nii Eestis kui ka mujal maailmas. Õppekava läbinu võib töötada keeleõpetajana multikultuurses ja mitmekeelses gümnaasiumis, põhikoolis, keeltekoolis, keelekeskuses ja ametites, mis nõuavad keelte süvendatud tundmist. Magistriastme lõpetanu uurimispädevus võimaldab soovi korral jätkata õpinguid doktoriõppes.
 

 

Kontakt

TÜ Narva kolledž
Raekoja plats 2 - 205, Narva 20307

õppekava programmijuht Katrina Abramson
e-post katrina.abramson [ät] ut.ee