kehaline kasvatus ja sport | Universitas Tartuensis

Kehaline kasvatus ja sport

ÕPPETÖÖ

Lisaks teoreetiliste erialateadmiste ja praktiliste kutseoskuste omandamisele õpitakse magistriõppes analüüsima ja lahendama kehalise kasvatuse ja spordivaldkonna probleeme laiemalt. Ülevaade saadakse teadusliku uurimistöö alustest ja uurimistulemuste kasutamisest õppeprotsessis kehalise kasvatuse ja spordi erialal. Iseseisva uurimistöö oskus süveneb magistritöö koostamise käigus. 

Õppeained aitavad mõista organismi talitlust kehalise aktiivsuse tingimustes, nt õpitakse arvestama koormuse mõjuga ja seda mõõtma. Psühholoogilised ja kasvatusteaduslikud ained annavad ettevalmistuse tööks koolis, ülevaade saadakse õppeprotsessi korraldamisest, õpetaja rollist jm. Treener-spordijuhi eriala annab võimaluse omandada põhjalikud teadmised spordijuhtimisest ning spordipsühholoogiast. Erialaainetes saadakse teoreetiline ettevalmistus ja praktilised oskused treeninguteooriates, spordijuhtimises ja spordipsühholoogias. Töökogemuse annavad kehalise kasvatuse, spordijuhtimise ja treeneripraktikad.


ÕPPEVORM

Magistriõppe peamised õppevormid on seminarid, praktikad ja uurimistöö. Õppetöö toimub erinevates õppehoonetes, sh sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi peamajas (Jakobi 5) ja TÜ spordihoones (Ujula 4).

Kehalise kasvatuse koolipraktika toimub valdavalt Tartu linna koolide toel ja kogenud õpetajate juhendamisel. Instituudi poolt juhendavad praktikaid tunnustatud spordipedagoogika teadlased professor Vello Hein (PhD), dotsent Andre Koka (PhD), lektor Merike Kull (PhD) ning lektor Maret Pihu (PhD).

KESKKOND

Treeneripraktika keskus ja põhibaas on Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi koos tunnustatud treenerite ja spordijuhtidega. Instituudi õppejõudude perre kuulub rahvusvaheliselt tuntud kergejõustikutreener, akadeemilise spordiklubi juhataja Harry Lemberg (MSc). Treenerikoolituse õppejõudude hulgas on nii hinnatud treenereid kui ka sporditeadlasi, nt dotsendid Mehis Viru (tead.knd), Ando Pehme (PhD), lektorid Kristjan Kais (PhD), Martin Mooses (PhD), Peep Päll (PhD), Inga Neissaar (MSc) ja Allar Kivil (MSc). 

Üliõpilaste uurimistöö toimub kogenud õppejõudude ja sporditeadlaste juhendamisel sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi erinevates laborites instituudi peamajas, TÜ spordihoones ning Chemicumis. Kaasaegsed võimalused uurimistöö tegemiseks annavad põhjaliku ettevalmistuse nii õpetaja- kui ka treeneritööks või õpingute jätkamiseks doktoriõppes. Teaduslikke uurimistöid juhendavad tunnustatud teadlased, professorid ja dotsendid Mati Pääsuke, Jaak Jürimäe, Vahur Ööpik, Vello Hein, Lennart Raudsepp, Priit Kaasik, Ando Pehme ja Jarek Mäestu.


VILISTLASENA

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi üliõpilaste tegevus väljaspool õppetööd on seotud paljuski spordiga alaliitude või Eesti Akadeemilise Spordiliidu kaudu. Paljud üliõpilased esindavad Tartu Ülikooli ja Eesti sporti rahvusvahelistel üliõpilasvõistlustel.

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi vilistlased on leidnud rakendust erinevatel elualadel. Kõige enam töötab lõpetajaid kehalise kasvatuse õpetajatena ja erinevate spordialade treeneritena nii spordiklubides kui ka spordialaliitudes. Paljud vilistlased on leidnud rakendust spordijuhtidena.

Kehalise kasvatuse ja spordi magistriõppe lõpetajatel on hea ettevalmistus õpingute jätkamiseks Tartu Ülikooli liikumis- ja sporditeaduste õppekaval doktoriõppes või mõnel muul lähedasel doktoriõppekaval. Lisaks on võimalik oma õpinguid jätkata välismaa ülikoolides või teadusasutustes.
 

Lisalugemist:

TÜ kehakultuuriteaduskond
TÜ Akadeemiline Spordiklubi
Eesti Olümpiakomitee

Eesti Olümpiakadeemia

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

TÜ üliõpilasesindus

Kontakt

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna dekanaat
e-post: kkdek [ät] ut.ee

dekanaadi juhataja Mare Vene
e-post: mare.vene [ät] ut.ee

õppekava programmijuht Martin Mooses
e-post: martin.mooses [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega