kesk- ja ida-euroopa, venemaa ja euraasia uuringud | Universitas Tartuensis

  • Rahvusvaheline õppekava võimaldab kahe aasta jooksul õppida vähemalt kolmes riigis ning saada kolme ülikooli magistrikraad.
     
  • Interdistsiplinaarne haridus pakub spetsialiseerumisvõimalust Euraasia (sh Kesk-Aasia ja Kaukaasia), Venemaa või Kesk- ja Ida-Euroopa (sh Läänemere maad) regioonile.
     
  • Edukatel lõpetanutel on käsitletud regioonidest väärtuslikud eksperditeadmised ja nad on valmis töötama riigiasutustes, uurimiskeskustes, rahvusvahelistes organisatsioonides ja erasektoris.

 


ÕPPETÖÖ

Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringute õppekava annab põhjalikke teadmisi ja haaravaid käsitlusi nende regioonide ajaloost ja tänapäevast. Õpingute käigus arendatakse analüüsioskusi poliitiliste (sh välispoliitiliste) tegevussuundade ja ühiskondlike protsesside võrdlemiseks ja hindamiseks.

Õppekava koosneb kolmest struktureeritud perioodist, mille jooksul õpitakse Tartu Ülikoolis, Glasgow Ülikoolis ja veel ühes konsortsiumi partnerülikoolis Euroopas, Venemaal, Kaukaasias või Kesk-Aasias. Õppekava selline ülesehitus võimaldab teadmisi omandada erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt.

3. semestri õppimiskoha määrab uurimistöö teema, mis tuleb valida 1. semestril. Uurimistööst tulenevad vajadused on aluseks ka 4. semestri mobiilsusele.

Lõpetajad saavad magistrikraadi Tartu Ülikoolist, Glasgow Ülikoolist ja veel ühest konsortsiumi partnerülikoolist.


ÕPPEVORM

Näide õppekava struktuurist:

1. aasta 1. semester Tartu Ülikoolis (põhikursused 30 EAP)
• Sissejuhatus Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringutesse
• Poola, tšehhi, ungari või vene keel
• Sotsiaalteaduslik metodoloogia

Valikkursuste näited:

• Võrdlev etnopoliitika
• Konfliktide juhtimine ja lahendamine
• Valimised ja poliitiline käitumine
• Rahvusvahelised suhted
• Välispoliitika analüüs
• Ajaloo- ja mälupoliitika

1. aasta 2. semester Glasgow ülikoolis (30 EAP). Spetsialiseerumiseks tuleb valida üks järgnevatest võimalustest:
• Kesk- ja Ida-Euroopa uuringud
• Kesk- ja Ida-Euroopa geopoliitika/ Riiklus ja rahvuslus Kesk- ja Ida-Euroopas
• Tšehhi, ungari või poola keel

Venemaa uuringud
• Venemaa välispoliitika või nõukogudejärgne Venemaa: globaalsete ja kohalike identiteetide taasmääratlemine
• Vene keel

Euraasia uuringud
• Vaidlustatud riiklusega riigid: Lõuna-Kaukaasia pärast 1991. aastat või Kesk-Aaasia julgeoleku ümbermõtestamine
• Vene keel

2. aasta 1. semester partnerülikoolis
Lähtuvalt uurimistöö teemast veedetakse kolmas semester Budapesti Corvinuse Ülikoolis (Ungari), Ilia Riiklikus Ülikoolis (Tbilisi, Georgia), Jagellooni Ülikoolis (Krakow, Poola), KIEMP Ülikoolis (Almaty, Kasahstanis), N. I. Lobatševski nimelises Nižni Novgorodi Riiklikus Ülikoolis (Venemaa) või Rahvusülikoolis Kiiev-Mogila Akadeemias (Ukraina).

2. aasta 2. semester
Viimasel semestril keskendutakse uurimistöö kirjutamisele kas kolmanda semestri ülikoolis, Tartus või Glasgow‘s.


KESKKOND

Õppetöö toimub inglise keeles. Õpikeskkond on rahvusvaheline - nii õppejõud kui üliõpilased on pärit erinevatest riikidest üle maailma – see annab õppeprotsessile suure lisandväärtuse. Demokraatia ja valitsemine on omandanud globaalse mõõtme ja neid protsesse saabki õppida vaid võrdlevalt ja rahvusvahelise haardega.

Lisaks tavapärasele õppetööle on Skytte instituudis palju muid võimalusi enesetäiendamiseks. Näiteks ootab kaasalööjaid välistudengite initsiatiivil loodud Tartu Mudel ÜRO simulatsioon. Instituudi töös saab osaleda erinevaid praktikaülesandeid täites või teaduskeskustega koostöös tehes.

Euroopa Liidu-Venemaa uuringute keskus CEURUS korraldab külalisloenguid, töötubasid ja konverentse, mis toovad Eestisse Euroopa Liidu ja/või Venemaa uurimise valdkonnas tunnustatud teadlasi ning annavad ka üliõpilastele võimaluse osa saada uusimatest teadustulemustest ja uurimissuundadest.

Avalike e-teenuste mõju uurimise keskus CITIS tegeleb e-riigi teenuste ning e-valimiste uurimisega, mis annab üliõpilastele erilise võimaluse osaleda ühe uue teadusvaldkonna arendamises ning tulemuste esitlemises.
VILISTLASENA

Pärast õppekava läbimist oled valmis tegutsema paljudes erinevates organisatsioonides ja kaasa rääkima poliitika kujundamisel.

Sind ootab edukas karjäär valitsusasutustes, välispoliitikas, diplomaatia valdkonnas või rahvusvahelises meedias. Vilistlasi on oodatud ka lektorite ja teaduritena ülikoolides ja uurimisasutustes.


Lisalugemist

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi koduleht 
J
ohan Skytte poliitikauuringute instituudi Facebooki leht

 

Kontakt Eestis:

Balti õpingute keskus
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Lossi 36-320

Siiri Maimets
Koordinaator
Tel 737 5199
e-mail: siiri.maimets [ät] ut.ee

Tutvu õppekava ja vastuvõtutingimustega lähemalt Glasgow ülikooli kodulehel. Vastuvõtt sellele õppekavale toimub ainult Glasgow ülikooli kandideerimissüsteemi kaudu.