kindlustus- ja finantsmatemaatika | Universitas Tartuensis
 • Kindlustus- ja finantsmatemaatika vilistlased on tänu oma oskustele tööandjate poolt väga hinnatud 

 • Kaasaegne, tudengisõbralik ja individuaalne lähenemine õppetööle

 • Kindlustus- kui finantsmatemaatika õppimine avardab tulevikuvõimalusi, õppima on oodatud erinevate erialade (sh matemaatika, statistika, informaatika, majandusteadus ja füüsika) bakalaureused 


ÕPPETÖÖ

Kindlustus- ja finantsmatemaatika õpingud keerlevad paljuski riskide hajutamise ja maandamise ümber. Üks põhimõte on hästi sõnastatud rahvatarkuses „Ära pane kõiki mune ühte korvi!“. Samavõrd olulisel kohal on ka ausa mängu printsiip.

Risk on ebasoodsa sündmuse võimalus. Kahjukindlustuses on risk seotud sellega, kui ebasoodsate olude kuhjumisel on vaja teha korraga palju või üksikuid ülisuuri väljamakseid kahjude kompenseerimiseks. Elukindlustuses on risk seotud kindlustatute tulevase elueaga ehk tuleb hinnata oodatavat aega võimalike väljamaksete tegemiseni. Kindlustusmatemaatiku ehk aktuaari üks ülesanne on määrata kindlustuspoliisidele selline hind, mis kataks võimalikud väljamaksed tulevikus. Samuti kalkuleerib aktuaar, kui palju raha peab hoidma reservis võimalike väljamaksete jaoks. Nii elu- kui kahjukindlustuses rakendatakse poliiside modelleerimisel tõenäosusteooria ja statistika meetodeid ning riskide hindamisel on abiks statistilised andmed eelnevate aastate kohta. 

Finantsturgudel on risk seotud aktsiahindade, valuutakursside jm raskesti prognoositavate hindade kõikumistega. Ka selliste riskide vastu saab end kindlustada – selleks on omaette  lepingud (optsioonid), mis korvavad hinnamuutusest tekkivaid kahjusid. Riskianalüütiku ülesanne on hinnata riske arvuliselt ning leida võimalusi nende vähendamiseks lähtudes portfelliteooriast ja investori riskikartlikkusest.

Programmi läbimisel tutvutakse kaasaegsete kvantitatiivsete mudelitega ning rakendatakse neid praktiliste ülesannete lahendamisel. Kuigi matemaatika ja statistika baas on oluline, on õppima oodatud ka paljude teiste erialade, sh näiteks informaatika, majandusteaduse ja füüsika bakalaureused.

ÕPPEVORM

Kindlustus- ja finantsmatemaatika on kaheaastane statsionaarse õppevormiga ingliskeelne õppekava.

Õppekava on jagatud nelja põhimoodulisse:

 • moodul I (baasmoodul) tugevdab ja kinnistab tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika baasi
 • moodul II (erialamoodul) on õppekava tuum, mis annab õppijale ülevaate nii elu- kui kahjukindlustusmatemaatikast, finantsmatemaatika meetoditest ja mudelitest, finantsriskide hindamisest ning paljudest muudest finantsmaailmaga seotud teemadest
 • moodul III (valikmoodul) võimaldab täpsemat spetsialiseerumist ja silmaringi avardamist tudengile sobivas suunas
 • moodul IV (vabaained)

Lisaks moodulites sisalduvatele kursustele tuleb magistrikraadi saamiseks kirjutada ja kaitsta magistritöö.

Õpperühmade suurused toetavad vahetut suhtlust ja individuaalset lähenemist. Samuti on enamikul kursustel e-õppe tugi, mis võimaldab aega paindlikumalt kasutada. Teooria ja praktika osa on programmis  tasakaalus, lisaks meetodite teoreetilisele tundmisele saab neid ka praktilistes ülesannetes rakendada. Ained Erialane praktika I ja II annavad reaalse töökogemuse mõnes Eesti finants- või kindlustussektori ettevõttes.
 

KESKKOND

Finantsmatemaatika magistrikava on suunatud ka välisüliõpilastele, seetõttu loetakse kõiki aineid inglise keeles. Välisüliõpilasi on tulnud USAst, Bangladeshist, Armeeniast, Gaanast, Aserbaidžaanist, Belgiast, Soomest, Poolast, Lätist, Leedust, Venemaalt, Hispaaniast, Kamerunist, Gruusiast, Hiinast, Türgist, Ukrainast, Indiast ja mujalt. Seega saavad osalejad hea rahvusvahelise suhtluse kogemuse.

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Delta keskuses, kus asuvad lisaks teistele TÜ üksustele ka erinevad organisatsioonid, kus saavad tudengid oma praktikaid sooritada. Keskusesse on loodud ideaalsed tingimused õppimiseks nii õppetöösisesel kui ka -välisel ajal.

Aktiivne matemaatika-informaatika tudengiselts korraldab igal aastal mitmeid traditsioonilisi üritusi, sh ühisüritusi koos teiste tudengiseltsidega.


 

VILISTLASENA

Kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekaval saab pädevuse riskide hindamiseks ja haldamiseks mitmesugustes finantssektori ettevõtetes – pankades, kindlustusseltsides, investeerimis- ja pensionifondides, finantsjärelevalves, audiitor- ja konsultatsioonifirmades ja mujal.

Lühike ja mittetäielik nimekiri viimaste aastate lõpetajate töökohtadest ja firmadest on järgmine:

 • aktuaar, ERGO Insurance SE
 • energiamüügi osakonna andmeanalüütik, Eesti Energia
 • vanem-ärianalüütik, BigBank AS
 • hinnastav aktuaar, Swedbank P&C Insurance AS
 • statistiline programmeerija, StatFinn Oy
 • statistiline andmeanalüütik, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
 • süsteemi- ja ärianalüütik, PRIA IT osakond
 • tarkvarainsener, Facebook
 • vanem-riskianalüütik, 4finance AS (Läti)
 • finantsdirektor, E. Gulbja laboratorija (Läti)
 • doktorandid, erinevad ülikoolid

Kontakt:

Matemaatika ja statistika instituut
Narva mnt 18, 510099 Tartu
math.ut.ee

Programmijuht Meelis Käärik
Tel 737 5489
E-post: meelis.kaarik [ät] ut.ee