klassikaline filoloogia | Universitas Tartuensis

  • Ainus õppekava maailmas, kus saab õppida klassikalisi keeli ja kultuure kõrghariduse tasemel eesti keeles

  • Õppekavas on tasakaalus lingvistilised, üldkultuurilised ja loomingulised õppeained. Lisaks tavapärasele õppevormile toimuvad õppereisid antiikkultuuriga seotud paikadesse

  • Üliõpilased saavad varakult liituda tõlke-, teadus- ja praktikaprojektidega, kuna õppejõud tegelevad aktiivselt teadustöö, tõlkimise ja toimetamisegaÕPPETÖÖ

Klassikalise filoloogia erialale sisseastumise eeldus on avar keeleline ja kirjanduslik silmaring ning sügav huvi keele- ja kirjandusteaduse ning kultuuri vastu. Antiiki ja selle järelmõju valdkondi (keelt, kirjandust, kunsti, ajalugu) saab tundma õppida antiikautorite tekstide vahendusel, neid keeleliselt, kirjanduslooliselt ja ajalooliselt mõtestades. Seetõttu omandatakse esmalt ladina- ja kreekakeelsete tekstidega töötamise vilumus. Lisaks keeleoskusele saadakse tänu üldkursustele antiikkirjandusest, mütoloogiast, antiikkunstist ja -filosoofiast, ajaloost, olustikukultuurist ja antiigipärandist ülevaade tekstide tõlgendamisvõimaluste kohta. Õppetöö hulka kuulub ka emakeele teadmiste süvendamine, et toetada tulevast pädevust antiikkeeltest tõlkija või toimetajana.

Klassikalist filoloogiat võib õppida ka kõrvalerialana. Sel juhul ei pea valima mõlemat klassikalist keelt, vaid saab keskenduda ühele keelele (ladina või vanakreeka keel). Loengud toimuvad koos peaeriala üliõpilastega ja vastuvõtt toimub alates 2015/16. õppeaastast igal aastal.


ÕPPEVORM

Stuudium koosneb humanitaaria alusmooduli klassikalistest loengutest, erialastest keeleõppe- ja harjutustundidest, seminaridest, e-õppest ning praktikast. Edukamad üliõpilased saavad stuudiumi viimasel aastal katsetada oma erialast sobivust erialakursuste õppeassistentidena, abistades õppejõude harjutustundides ja kodutööde tagasisidestamisel. Tänu külalisõppejõudude loengutele ja seminaridele omandatakse erialaterminoloogia ka inglise keeles. Üliõpilastel on ka  erinevaid võimalusi end välismaal täiendada tänu Erasmus+ ja Šveitsi õpirände programmi lepingutele, iga-aastane korraline üliõpilasvahetus toimub Göttingeni Ülikooli klassikalise filoloogia seminariga.

 

KESKKOND

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli ajaloolise õhustikuga õppehoonetes Tartu kesklinnas. Üliõpilased on kaasatud  paljudesse ühistesse loomingulistesse projektidesse kirjandusfestivali Prima Vista, Teadlaste Öö, Antiigiakadeemia jt ürituste raames:  2009. a toimus Homerose „Iliase“ ettekanne ja lindistus kuuldemänguna, kogukestusega 25 tundi, ja 2012. a Homerose „Odüsseia“ nonstop ettekanne.

Koostöös üliõpilastega valmistati ette ja korraldati 2015. a kõrgetasemeline Läänemere maade klassikaliste filoloogide aastakonverents. Paljud üliõpilased on kaasatud antiigiteemaliste näituste ettevalmistamisse ja esitlemisse TÜ kunstimuuseumis ja mujal. Pea- ja kõrvalerialana õppijate, eri lendude üliõpilaste, vilistlaste ja õppejõudude vahel on tihe side.

 

VILISTLASENA

Pärast bakalaureuseõpet jätkavad paljud lõpetajad õpinguid magistriõppes, mille lõpetamisel on meie vilistlased suundunud tööle koolidesse ja ülikoolidesse       antiikkeelte ja teiste võõrkeelte õpetaja ja õppejõuna, teadustöötajana muuseumidesse ja arhiividesse, toimetajana kirjastustesse või raamatukogudesse.    Klassikalise filoloogia kui kõrvaleriala või üksikmoodulite nutikas kombineerimine peaerialaga tagab kõrge kutsekindluse ja edu tööturul: nt minister Jevgeni Ossinovski lõpetas filosoofia eriala kombineerituna riigiteaduste ja klassikalise filoloogia moodulitega.

 

Lisalugemist:

TÜ klassikalise filoloogia osakond


Kontakt:

programmijuht Kadri Novikov
e-post: kadri.novikov [ät] ut.ee
 
õppekorralduse spetsialist Elica Mateo Krikk
tel: 737 5319
e-post: elica.mateo [ät] ut.ee
Lossi 3-403