klassiõpetaja | Universitas Tartuensis

  • Algklassides õpetades on su päevad täis loomisrõõmu.

  • Viieaastase õppe järel saad magistrikraadi ja õpetajakutse.

  • Lisaerialaks võid valida inglise keele või käsitöö ja kodunduse. 

 

ÕPPETÖÖ

Klassiõpetaja õpetab algklassides – tavaliselt emakeelt, matemaatikat, loodus- ja kunstiaineid. Esimeses ja teises kooliastmes õpetamine eeldab head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, leidlikkust ja loovust ning valmidust ise pidevalt õppida ja areneda.

Klassiõpetaja õppekava on integreeritud õppekava, milles on ühendatud bakalaureuse- ja magistriõpingud. See tähendab, et õpingud kestavad viis aastat ja lõpevad magistrikraadiga; bakalaureusekraadi vahepeal ei anta.

Peale aineteadmiste õpid mõistma lapse kasvamist ja arengut. Oskad luua lapse arengut toetavat õpikeskkonda ja muuta tunnid põnevaks. Saad ettevalmistuse erisuguste vajadustega laste õpetamiseks. Lisaerialaks võid valida inglise keele või käsitöö, kodunduse ja kunsti. 

 

ÕPPEVORM

Klassiõpetajaks saab õppida päevaõppes. Lisaks aineteadmiste ja õpetamisoskuste omandamisele arendad õpingute käigus ka üldkultuurilist, sotsiaalset ja suhtluspädevust. Õpitakse nii klassiruumis kui ka õues, näiteks käid koos kursusekaaslastega loodusõppe välipraktikal.

Loengutele, seminaridele ja praktikumidele lisandub iseseisev töö, näiteks õppevahendite valmistamine ning õpimappide ja tunnikonspektide koostamine. Algusest peale käib teooria käsikäes koolides tehtava vaatlemis- ja harjutamispraktikaga. See annab kindla tunde nii viimase aasta koolipraktikaks kui ka tööle asumiseks. Soovijad võivad veeta semestri vahetusüliõpilasena välismaal. Õpingud lõpevad magistritöö kirjutamise ja kaitsmisega. 

KESKKOND

Loengud ja seminarid on peamiselt ajaloolises Karlova linnaosas asuvas väärikate traditsioonidega õppehoones, kuid klassiõpetajaid näeb tihti ka õues või hoopis mõnes muuseumis, sest nüüdisaegne õpe toimub ka väljaspool klassiruumi. Tehniliste vahendite kasutamist õppetöös saad harjutada nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses, kus on muu hulgas 3D-printer, robootikalauad ja interaktiivsed tahvlid.

 

VILISTLASENA

Klassiõpetaja viieaastase õppekava täies mahus läbinud üliõpilane saab haridusteaduse magistri kraadi ja õpetajakutse. See eriala annab tugeva pedagoogilise ettevalmistuse ja mitmekülgsed oskused. Meie vilistlasi töötab pea kõigis Eestimaa koolides ja paljud neist on pärjatud aasta õpetaja tiitliga. Samuti on vilistlaste seas haridusjuhte ja õppejõude. Klassiõpetajad naudivad oma tööd ja pidevat enesetäiendamist, näiteks eripedagoogika või haridusinnovatsiooni suunal. Et avada uusi karjäärivõimalusi, võid õppida aineõpetajaks. Kui huvi pakub haridusteadus, on sul võimalus kandideerida doktoriõppesse.

 

Lisalugemist

TÜ Haridusteaduste Instituut

 

Kontakt

TÜ haridusteaduste instituut
Salme 1a, 50103 Tartu
e-post: haridus [ät] ut.ee
http://www.ht.ut.ee/

 

Tutvu vastuvõtutingimustega