koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas | Universitas Tartuensis

  • Põhjalikud teadmised pedagoogikast, psühholoogiast ning laste arengust

  • Põnev praktika lasteaias, mille raames proovitakse omandatud teadmisi ja oskusi, töötades õpetajana

  • Õppetöö toimub sessioonõppes


ÕPPETÖÖ

Koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala on sobiv neile, kes soovivad säilitada oma lapsemeelsust terve elu ning panna lasteaias töötades alus laste elukestvale arengule. Õpingute jooksul omandatakse teadmised ja oskused nii koolieelse pedagoogika, pedagoogilise- kui ka arengupsühholoogia ning eakohase metoodika valdkonnas. Eriala lõpetanud oskavad luua laste jaoks arendava keskkonna ning õpetada neile lugemist, arvutamist, joonistamist ja käsitööd. Samuti saadakse teadmisi ja oskusi mitmekultuurilisest ühiskonnast, keeleõppest ning keelekümblusest. Õppetöö toimub Narvas.


 

ÕPPEVORM

Õppeaeg on kolm aastat ning õppetöö lõppeb bakalaureusetööga. Õppekavas on palju loenguid ja praktilisi seminare ning enam kui kolm kuud praktikat lasteaias. Metoodilisi aineid õpetavad enamasti töötavad tegevõpetajad, kes oskavad tuua huvitavaid näiteid võtete ja meetodite kasutamisest. Õppetöö toimub nii eesti kui vene keeles, kuna tegemist on ainsa õppekavaga Eestis, mis valmistab ette tööks nii eesti-, vene- kui ka mitmekeelses lasteasutuses.  Õppetöö toimub sessioonõppes. Tööle saab asuda kohe pärast kolmeaastase õppekava läbimist. 
 

KESKKOND 

Narva elu on põnev. Siin toimub palju erinevaid üritusi, seminare ja konverentse, võimalik on tutvuda uute inimestega teistest linnadest ja riikidest. Kolledži üliõpilastel on võimalik osaleda erinevates klubides, näiteks keele-, kirjandus- või väitlusklubis. Tudengielu rikastavad ka teised üritused, mis meie majas toimuvad – põnevad filmiõhtud ja loengud, džässiklubi kontserdid, näitused, festivalid. Tudengid saavad alati neist osa võtta kas kaaskorraldaja, vabatahtliku abilise või osalejana. 

VILISTLASENA

Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava lõpetanu saab töötada lasteaias õpetajana, toetada lapsi nende arengus ja igapäevases elus. TÜ Narva kolledži vaieldamatu pluss on see, et tänu mitmekeelsele õpikeskkonnale suudab kolledži lõpetaja töötada nii eesti kui ka vene õppekeelega koolieelses lasteasutuses. Haridusteed on võimalik jätkata nii Tartu Ülikooli või mõne teise ülikooli magistriõppes.
 

Lisalugemist

Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Koolieelse lasteasutuse seadus
Haridus ja Teadusministeerium


Kontakt

TÜ Narva kolledž
Raekoja plats 2 - 221, Narva 20307
õppekava programmijuht Katrina Abramson
tel: +372 740 1930
e-post: katrina.abramson [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega