koolieelse lasteasutuse õpetaja | Universitas Tartuensis

  • Lasteaiaõpetaja töö paneb aluse kogu lapse haridusteele.

  • Erialas on palju mängu, loovust ja isetegemist.

  • Õpetajakutse saad juba pärast bakalaureuseõpet. 

 

ÕPPETÖÖ

Lasteaiaõpetaja on lapse arengu toetaja, õpikeskkonna kujundaja, õppekava arendaja, meeskonnatöötaja, lapsevanema nõustaja ja elukestev õppija. Õpingud sisaldavad koolieelset pedagoogikat, suhtlemist, pedagoogilist psühholoogiat, arengupsühholoogiat ja kasvatusteadust. Õpid kavandama mängu, liikumist, õppetööd ja kasvatust. Saad ülevaate ka alternatiivpedagoogikast ja erivajadustest ning arendad suhtlemis- ja nõustamisoskusi, et teha koostööd kolleegide, lapsevanemate ja kogukonnaga.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal õpetavad õppejõud, kes on üliõpilaste tagasiside põhjal korduvalt valitud kogu sotsiaalteaduste valdkonna parimate õppejõudude hulka, aga ka praktikud lasteaedadest. Üliõpilased on erisuguse kogemuse ja taustaga ning neil on palju õppida ka üksteiselt.

 

 

ÕPPEVORM

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saab õppida nii päevaõppes kui ka sessioonõppes.

Palju on iseseisvat tööd ja aktiivõppemeetodeid. Loengutes ja seminarides saadavaid teadmisi ja oskusi saab proovile panna praktikumides ja praktikal. Praktikabaasideks on eriilmelised õppeasutused, mille seas on näiteks Montessori pedagoogikat, Hea Alguse programmi ja  Reggio Emilia tegevuskultuuri järgivaid asutusi, aga ka palju teisi.

Soovi korral saad õppida vahetusüliõpilasena välismaal. Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.
 

 

KESKKOND

Suur osa õppetööst toimub hubases Karlova linnaosas ajaloolise Õpetajate Seminari hoones. Praktikumid toimuvad nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses, kus saab oma tegevust videosalvestada ja analüüsida ning harjutada digivahendite kasutamist õppetöös.

Võid osaleda ka tudengiorganisatsioonides ja erialaühendustes, näiteks Noore Õpetaja Huviklubis, kus saad juba varakult kaasa rääkida Eesti hariduselus.

 

VILISTLASENA

Bakalaureusekraadiga võid juba õpetajana tööle asuda, kuid soovi korral saad õpinguid jätkata magistriõppes, näiteks haridusinnovatsiooni õppekava alusel. Suur osa meie lõpetanuid töötab lasteaedades või lastekodudes. Aga võib-olla tahad hoopis asutada omaenda lastehoiu, mängumaa või huviringi? Meie vilistlaste seas on ka tunnustatud haridusjuhte, ülikooli õppejõude, spetsialiste ja täienduskoolituse korraldajaid.

 

Lisalugemist:

Eesti Lasteaednike Liit
 

 

Kontakt:

TÜ haridusteaduste instituut
õppekorraldusspetsialist Kadi Kass
tel: 737 6444
e-post: kadi.kass [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega

Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS): 2018/2019