kultuurikorraldus | Universitas Tartuensis
  • Navigeerimisoskused kultuuripoliitikas, ettevõtluses, seadusandluses ja kultuuri juhtimises
     
  • Suurepärased võimalused praktikult praktikule õppimiseks ja koostöövõrgustike loomiseks
     
  • Töötada soovivatele magistrantidele sobiv ja paindlik sessioonõpe 
     


 

ÕPPETÖÖ

Kultuurikorralduse magistriõpe on mõeldud kultuurisfääris töötavatele praktikutele või valdkonnas töötada soovijaile, kes on omandanud bakalaureusekraadi. Õpingud võimaldavad saada teadmisi (loov)ettevõtlusest, turundusest, organisatsiooni­juhtimisest ning kultuuritöö õiguslike alustest. Ühtlasi saab end harida tänapäeva kultuuri ja kultuuriteooriate, kultuurikorralduse ja ‑poliitika vallas. Eesmärgiks on valmistada ette laiapõhjaliste teadmistega reflekteerivad praktikud, kes mõtestavad oma tegevust laiemas kultuuripoliitilises kontekstis.
 

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis 1–2 korda kuus nädalavahetustel ajavahemikul septembrist juunini. Põhirõhk on üliõpilaste iseseisval tööl, mida toetavad kirjalikud õppematerjalid, veebipõhised kursused ning muud kaugkoolitus­meetodid. Vajalik on võõrkeelte (eeskätt inglise keele) oskus. Õpiteed saab kujundada spetsialiseerudes vastavalt oma profiilile ja huvidele kas kultuuri administreerimisele, teatrikorraldusele, museoloogiale, loovettevõtlusele vm. Lõpetada saab kas uurimusliku magistritööga või magistrieksamiga.
 

KESKKOND

Kultuurikorralduse magistriõppekava pakub lisaks heatasemelisele akadeemilisele haridusele ainulaadse võimaluseõppida teistelt Eesti kultuurikorralduse erinevates valdkonnas tegutsevatelt praktikutelt – nii õppejõududelt kui kaastudengitelt – ning  jagada nendega oma kogemusi ja teadmisi. Nii on võimalik kujundada hilisemaks tööeluks väga vajalikke professionaalseid koostöövõrgustikke. Erialast tuge pakuvad ka 2015. aastal asutatud Eesti Kultuurikorraldajate Liit, Eesti Kultuuri Koda jt valdkondlikud erialaorganisatsioonid.
 

VILISTLASENA

Kultuurikorralduse magistrandid töötavad reeglina juba õpingute ajal erialasel tööl, eeskätt kesk- ja tipptaseme juhtidena erinevates kultuuri- ja haridusasutustes nii kohaliku omavalitsuse kui riigisektoris, kultuurinõunikena, kultuuriürituste turundajatena, huvihariduse ja noorsootöö spetsialistidena jm. Õpingud on andnud varasema kogemuseta õppijaile kindlustunde suunduda tööle kultuurisfääri ja juba kogenutele võtta vastu uusi väljakutseid nii kultuurikorralduse kui loovettevõtluse valdkonnas.


Lisalugemist:
Õppetöö korraldusest


Kontakt:

Kultuuriteaduste instituut
Programmijuht Art Leete
e-post: art.leete [ät] ut.ee

Õppekava koordinaator Sille Vadi
tel: 737 5654
e-post: sille.vadi [ät] ut.ee
Ülikooli 16-204
 

Tutvu vastuvõtutingimustega