kunstide ja tehnoloogia õpetaja | Universitas Tartuensis
  • Kõige rohkem valikuid pakkuv mitme aine õpetaja õppekava kunstide ja tehnoloogia valdkonnas Eestis

  • Ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuurist ja kaasaegsetest tehnoloogiatest, muusikast ja kunstist

  • Viljandis ja Tartus toimuv õppetöö, teooria ja praktika tihe seostamine, individuaalne lähenemine õppijale 
     ÕPPETÖÖ 

Tegu on uue õppekavaga, mis pakub ainsana Eestis kujutava kunsti, tarbekunsti, pärandtehnoloogia, muusika, tantsu valdkonnas kõrghariduse esimese astme läbinutele täiendava väljundi tööturule kahe aine õpetaja kutse näol. Erialad, mida omavahel vastavalt eelnevale ettevalmistusele ja huvile kombineerida saab, on: kunstiõpetaja, üldhariduskooli muusikaõpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tantsuõpetaja, pilliõpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, kooliteatri juhendaja ja ettevõtlusõpetaja.
 


 

ÕPPEVORM

Õppekava koosneb üldpedagoogilistest ainetest, valitud eriala õpetamisega seotud ainetest, erialaainetest ja vabaainetest. Paralleelselt ülikoolis toimuvate õpingutega algab kohe esimesel semestril ka koolipraktika. Õppetöö toimub sessioonidena nii Viljandis kui ka Tartus. Õppejõud, kellega üliõpilased õpingute jooksul kokku puutuvad, on kõik oma valdkonna tunnustatud spetsialistid – kunstnikud, muusikud, käsitöömeistrid, tantsijad, haridusteadlased. Kutseõpingute kõrval on oluline osa kaasaegsete tehnoloogiatega tutvumisel, praktilisel musitseerimisel ning kunsti- ja käsitööloomel. 

KESKKOND 

Tartu Ülikool tervikuna oma väga mitmekesise erialavaliku, tipptasemel õppejõudude ning kaasaegse õpikeskkonnaga pakub hulgaliselt valikuid ning võimalusi õppimiseks, arenemiseks ning annab kõik teadmised ja oskused, mida õpetajal vaja. Aktiivne ja võimalusterohke on nii Viljandi kui ka Tartu üliõpilas- ja kultuurielu. 
 

VILISTLASENA

Lõpetajatel on missioon ühendada üldhariduskooli kunstide ja tehnoloogia ainetes parimal võimalikul viisil kaasaegne tehnoloogia ja pärimuskultuur. Pärast lõpetamist on võimalus töötada üldhariduskooli või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö-, tehnoloogiaõpetuse- või tantsuõpetajana ning jätkata õpinguid doktoriõppes. 

 
Kontakt:
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
programmijuht Piret Viirpalu
tel: 56985486
e-post: piret.viirpalu [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega