kutseõpetaja | Universitas Tartuensis

  • Õppekava on praktiline ja paindlik (saad õppida töö kõrvalt)
  • Õppima oodatud kõik, kellel lisaks keskharidusele on omandatud mõni kutseala
  • Õpetajakutse saad juba pärast bakalaureuseõpet ÕPPETÖÖ

Õppekava eesmärk on valmistada ette kutseõpetajaid, kes on pädevad suunama ja korraldama õppeprotsessi oma kutsealal. Õppima on oodatud kõik, kellel on lisaks keskharidusele omandatud ka mõni eriala (kutsekoolis, huvikoolis, eelkutseõppes vm) ja kellel on soov muuta kutseõpe populaarseks ja atraktiivseks valikuks!

Erialal  õppides saad teadmisi suhtlemisest, õppimisest ja õpetamisest. Juba esimesel semestril saad minna pedagoogilisele praktikale ja täita ülesandeid, mis toetavad Sinu teoreetilisi õpinguid. Samuti oled oodatud osalema õpirändes, mis annab võimaluse avardada oma maailma rahvusvahelises õpi- ja töökeskkonnas. 

Õppekava läbimine loob eeldused tööks kutseõpetajana nii kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides kui ka huvikoolides. Pärast lõpetamist on võimalik oma õpinguid jätkata magistriõppekaval. 

ÕPPEVORM

Kutseõpetaja õppekaval toimub õpe sessioonidena kaks korda kuus neljapäevast laupäevani või pühapäevani.  Õppekava on paindlik, pakkudes lisaks loengutele ka praktikume ja seminare, mis soodustavad kogemuste vahetamist ning arutelusid. Erialaainetes saad end täiendada Tartu Ülikoolis või mõnes teises kõrgkoolis just enda erialal ja endale vajalikul tasemel. Samuti on õppekavas palju võõrkeele valikuid.

Õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, näiteks videotreeningut ja veebipõhist õpet. Õpe on väga praktiline, sest paljud tudengid juba töötavad õpetajatena. Peamine õppetöö toimub Salme tänava õppehoones, aga  ka Tartu Kutsehariduskeskuses ja Eesti Maaülikooli õppelaboris. KESKKOND

 Tartu tudengil on palju võimalusi seltsielus osalemiseks ja vaba aja veetmiseks. Sarnaselt teistele Tartu Ülikooli tudengitele on ka Sinul võimalus liituda erinevate tudengiorganisatsioonide ja ‑korporatsioonidega ning saada osa paljudest vahvatest tudengiüritustest.

Kutseõpetaja eriala tudengitel on kombeks korraldada kursuste kokkusaamisi ja muid ühistegevusi, mis ühendavad kõiki kutseõpetaja eriala kursusi. Koos ristitakse rebaseid ja peetakse tähtpäevi. Bakalaureusetöö kaitsmistel on pöialt hoidmas nii vilistlased kui ka nooremad kursused. Samuti on kõigil võimalus liituda Noore Õpetaja Huviklubiga.  


VILISTLASENA

Kutseõpetajana on Sul võimalik tööle asuda juba pärast bakalaureusekraadi saamist, kutseõpetaja õppekava lõpetaja saab õpetajakutse. Olles õppekava lõpetanud, võid töötada õpetajana lisaks kutsekoolidele ka üldhariduskoolides (sõiduõpetajana, kodunduse, tööõpetuse õpetajana jms), huvikoolides, ettevõtetes (personali koolitajana, praktika juhendajana), kaitseväes jne. 


Lisalugemist:

Haridusteaduste instituut

Kutseõpetaja õppekava


Kontakt:

Ranet Rõõmussaar (õppekorraldusspetsialist), e-post: ranet.roomussaaar [ät] ut.ee

Karmen Trasberg (õppekava programmijuht), e-post: karmen.trasberg [ät] ut.ee

 

Haridusteaduste instituut

Salme 1a, Tartu, 50103
tel: 737 6440
www.ht.ut.ee


Tutvu vastuvõtutingimustega