kutseõpetaja | Universitas Tartuensis

  • Õppekava on mitmekülgne, paindlik ja praktiline 

  • Õppima oodatud kõik, kellel on lisaks keskharidusele omandatud veel mõni eriala

  • Õpetajakutse saab juba pärast bakalaureuseõpetÕPPETÖÖ

Kutseõpetaja õppekava eesmärk on valmistada ette rakendusliku suunitlusega pedagooge, kes on kompetentsed suunama ja korraldama õppeprotsessi oma eri- või kutsealal. Kutseõpetaja õppekavale on oodatud kõik, kellel on lisaks keskharidusele omandatud veel mõni eriala (kutsekeskharidus, huvikooli haridus, eelkutseharidus vms) ja kellel on kutsumus muuta maailma.

Kutseõpetajaks õppides saad teoreetilisi teadmisi pedagoogikast, suhtlemisest, õppimisest ning läbid haridusteaduse ja kutseõppe ainemoodulid. Juba esimesel semestril saad minna pedagoogilisele praktikale jälgima õpetajate tööd. Praktika jooksul täidad ülesandeid, mis toetavad Sinu teoreetilisi õpinguid.

Õppekava läbinu on pädev toetama õppija isiksuse arengut ja kujundama tema valmisolekut elukestvaks õppeks. Õppekava läbimine loob eeldused tööks kutseõpetajana nii kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides kui ka huvikoolides. Pärast lõpetamist on võimalik oma õpinguid jätkata magistriõppekaval.


ÕPPEVORM

Kutseõpetaja õppekava on avatud ülikooli õppekava, mis tähendab, et õppetöö toimub sessiooniti neljapäevast laupäevani või pühapäevani üks kuni kaks korda kuus. Õppekava on paindlik, pakkudes lisaks loengutele ka praktikume ja seminare, mis soodustavad kogemuste vahetamist ning arutelusid. Erialaainetes saad end täiendada Tartu Ülikoolis või mõnes teises kõrgkoolis just enda erialal ja endale vajalikul tasemel. Samuti on õppekavas palju võõrkeele valikuid.

Õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, näiteks videotreeningut ja veebipõhist õpet. Õpe on väga praktiline, sest paljud tudengid juba töötavad õpetajatena. Peamine õppetöö toimub Salme tänava õppehoones, aga  ka Tartu Kutsehariduskeskuses ja Eesti Maaülikooli õppelaborites.KESKKOND

Tartu tudengil on palju võimalusi seltsielus osalemiseks ja vaba aja veetmiseks. Sarnaselt teistele Tartu Ülikooli tudengitele on ka Sinul võimalus liituda erinevate tudengiorganisatsioonide ja ‑korporatsioonidega ning saada osa paljudest vahvatest tudengiüritustest.

Kutseõpetaja eriala tudengitel on kombeks korraldada kursuste kokkusaamisi ja muid ühistegevusi, mis ühendavad kõiki kutseõpetaja eriala kursusi. Koos ristitakse rebaseid ja peetakse tähtpäevi. Bakalaureusetöö kaitsmistel on pöialt hoidmas nii vilistlased kui ka nooremad kursused. Samuti on kõigil võimalus liituda Noore Õpetaja Huviklubiga. Üks olulisemaid sündmusi haridusteaduste instituudis on üliõpilaste teadustööde konverents – Peeter Põllu päev, mille õnnestumises mängivad suurt rolli tudengid ise.


VILISTLASENA

Kutseõpetajana on Sul võimalik tööle asuda juba pärast bakalaureusekraadi saamist, kutseõpetaja õppekava lõpetaja saab õpetajakutse. Olles õppekava lõpetanud, võid töötada õpetajana lisaks kutsekoolidele ka üldhariduskoolides (sõiduõpetajana, kodunduse, tööõpetuse õpetajana jms), huvikoolides, ettevõtetes (personali koolitajana, praktika juhendajana) ja sõjaväes.


Lisalugemist:

Haridusteaduste instituut


Kontakt:

Haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu, 50103
tel: 737 6440
e-post: haridus [ät] ut.ee
www.ht.ut.ee


Tutvu vastuvõtutingimustega