loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis | Universitas Tartuensis

  • Saad laia silmaringi ning ja võid spetsialiseeruda just sind huvitavale ainele.

  • Nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused on kasuks igas ametis.

  • Loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades kujundad noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.ÕPPETÖÖ

Bakalaureuseõpe valmistab ette hea erialase ja pedagoogilise pädevusega üliõpilasi, kes on suutelised töötama koolis õpetaja abina või jätkama õpinguid magistriõppes, et omandada õpetajakutse.

Õppetöö toimub päevases õppes. Saad põhjaliku ettevalmistuse ühes loodusteaduslikus aines: bioloogias, geograafias, füüsikas, keemias, matemaatikas või informaatikas. Erialaaineid õpid koos vastava eriala üliõpilastega. Peale selle õpid psühholoogiat ja pedagoogikat, juhtimist ja suhtlemist ning nüüdisaegseid digioskusi. Vabaaineid võid valida kõigi Tartu Ülikooli erialade seast. Õpid end suuliselt ja kirjalikult väljendama ja saad esmased teadmised teadusliku uurimistöö metoodikast. 

 

 

ÕPPEVORM

Loengutes (näiteks arengupsühholoogia, füüsikaline maailmapilt, maateaduste alused) antakse ülevaade pedagoogilistest ja ainealastest põhiteadmistest. Seminarides seotakse õpitu koolikontekstiga ja praktikumides kinnistatakse õpitut. Ainepunkte saad koguda ka programmeerides, veebilehti luues, aatomi- ja tuumafüüsikat uurides või näiteks looduse tundmise välipraktikal käies.

Auditoorset õppetööd toetab e-õpe ja iseseisev töö. Loengutes, seminarides ja praktikumides õpitut on võimalik süvitsi analüüsida vaatluspraktikal koolis. Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega. 

KESKKOND

Õppetöö toimub Tartus mitmes õppehoones, mille seas on nii ülimoodsaid kui ka väärikalt traditsioonilisi. Nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses saad katsetada digivahendite kasutamist õppetöös või proovida kätt robootikas. Soovi korral võid veeta semestri vahetusüliõpilasena välismaal, et oma kogemuste pagasit rikastada, kuid ka tudengilinnas Tartus jätkub alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab Noore Õpetaja Huviklubi (NÕHK), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutuslikke üritusi. 

VILISTLASENA

Õppekava läbinuna saad väga head aineteadmised ja pedagoogilised oskused, millega võid alustada koolis tööd õpetaja abina. Õpetajakutse saamiseks tuleb jätkata õpinguid magistriastmes kas põhikooli mitme aine õpetaja või gümnaasiumi aineõpetaja erialal. Loodus- ja reaalainete õpetajate järele on koolides väga suur vajadus, kuid meie vilistlased leiavad tööd ka tehnoloogiasektoris, idufirmades, huvikoolides ja mujal. 

 

Kontakt:

TÜ haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu
737 6442
haridus [ät] ut.ee
http://www.ht.ut.ee/
 

Tutvu vastuvõtutingimustega