loodusteadused ja tehnoloogia | Universitas Tartuensis

  • Laiapõhjaline ülevaade loodus- ja täppisteadustest ning tehnoloogiatest 


  • Kolm erialasuunda – geneetika ja biotehnoloogia; bioinseneeria ja robootika; keemia ja materjaliteadus

  • Rahvusvaheline õppekava võimaldab edasi õppida mistahes loodusteaduslikul erialal Eestis ja välismaal
     


 

ÕPPETÖÖ

Olles spetsialiseerunud ühes kitsamas valdkonnas, tunneme tihtilugu puudust laiemast pildist ehk teiste loodus- ja tehnikateaduste baasteadmistest. Loodusteadused ja tehnoloogia on rahvusvaheline ja sisult uuenduslik bakalaureuseõppekava, mis pakub laia ülevaadet loodus-, täppis- ning tehnikateadustest. Loodusteaduste ja tehnoloogia õppekava tudengid õpivad esimesel aastal aineid, mis annavad head alusteadmised ning ettevalmistuse tänapäevaste tehnoloogiate ja materjalidega tegelemiseks. Esimese pooleteise aasta jooksul omandatakse baasteadmisi ainetes nagu matemaatika, keemia, füüsika, programmeerimise alused, molekulaarbioloogia alused, biokeemia, geneetika jt. Tudeng saab laiapõhjalise ülevaate loodus- ja täppisteadustest ning tehnoloogiatest, mis annab tugeva vundamendi edasisteks õpinguteks.

Kitsam eriala valik tuleb teha õpingute teises pooles. Õppekava uuenduslik ülesehitus võimaldab teha teadliku erialavaliku, kuna üliõpilane on eelnevalt omandanud baasteadmised erinevate valdkondade kohta. Valida saab kolme erialasuuna vahel: geneetika ja biotehnoloogia, bioinseneeria ja robootika, keemia ja materjaliteadus. Erialavalikute märksõnad on muu hulgas nanotehnoloogia, sünteetiline ja süsteemibioloogia, biomehhaanika, signaalitöötlus ja modelleerimine. 


 

 

 

ÕPPEVORM

Peamised õppetöö vormid on loengud, seminarid, praktikumid ja iseseisev töö. Suurt rõhku on pööratud praktiliste oskuste omandamisele, et üliõpilased oskaksid teoreetilisi teadmisi rakendada praktikas. Seminarides treenitakse lisaks õpitava omandamisele ka aruteluoskust, kirjalikku ja suulist eneseväljendust. Õppekava toetab erialase ettevõtlusega alustamist ning võimalik on läbida ettevõtluspraktikaid, mis viivad kokku üliõpilased ja nende tööpanust vajavad ettevõtjad. Samuti saab juba bakalaureuseõppes tutvuda erinevate teadusgruppidega ning võimalusel osaleda ka nende projektides. Õppetööd toetavad valdkonna parimad õppejõud ja teadlased ning ultramoodsad laborikompleksid Maarjavälja linnakus ja kesklinnas. Kogu õppetöö toimub inglise keeles, mis võimaldab omandada erialase ingliskeelse sõnavara. Rahvusvaheline üliõpilaste ning õppejõudude seltskond avardab maailmapilti ning annab ülemaailmse kontaktide võrgustiku kogu eluks.

 

KESKKOND

Tartu kui ülikoolilinna elurütm ja miljöö toetavad õppimist ning tudengielus täie rinnaga osalemist. Põnevat on palju – näiteks Teadusbuss, kus leiab uusi tuttavaid ning saab avastada ja demonstreerida põnevaid nähtusi erinevatest teadusvaldkondadest. Tudengisatelliidi ESTCube projekt, mis viis Eesti kosmoseriikide nimekirja, ootab uusi innukaid liitujaid, kes tahavad midagi oma kätega ära teha ning leida lahendusi kõige erinevamatele probleemidele. Viimast saab arendada ka robotiklubis, kus ehitatakse roboteid jm põnevat. Tartu Ülikooli tudengid on aastaid edukalt osalenud Robotexi võistlusel, kus robootikateadmised saavad väärilise väljundi. Samuti on aktiivsed üliõpilased oodatud liituma erialaste organisatsioonidega – näiteks Bioteaduste Üliõpilaste Selts, Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts jt. Uusi tuttavaid ja sõpru teistest valdkondadest tasub otsida akadeemilistest tudengiorganisatsioonidest ning korporatsioonidest. 


VILISTLASENA

Õppekava lõpetajad on oodatud panustama tehnoloogia- ja tööstusettevõtete arengusse Eestis ja mujal. Lõpetajad on nõutud näiteks seirekeskustes, erinevates tootmisettevõtetes ning laborites tehnoloogiliselt pädeva laboripersonali liikmetena. Omandatud laiapõhjaline haridus võimaldab edaspidi teha arukaid ja kaalutletud otsuseid magistrantuuris jätkamiseks. Ingliskeelse bakalaureuseõppe lõpetanul on suurepärane võimalus jätkata haridusteed erinevatel loodusteaduslikel ja tehnoloogilistel erialadel nii Tartu Ülikoolis kui ka tippülikoolides kogu maailmas. 

 

Kontakt:

Programmijuht Ilona Faustova
e-post:ilona.faustova [ät] ut.ee
loodus- ja täppisteaduste valdkond
www.reaalteadused.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega