majandusteadus | Universitas Tartuensis

  • Laiapõhjalised baasteadmised nii ettevõttemajandusest, rahvamajandusest kui ka majandusteaduse metoodikast

  • Interdistsiplinaarsus – omandad laia maailmapildi ning õpid märkama seoseid eri valdkondade vahel

  • Rahvusvaheline õpikeskkond annab konkurentsieelise tööturul 
     


 

 

 

ÕPPETÖÖ

Majandusteaduse õppekava on mõeldud sulle, kui oled huvitatud majandussüsteemide toimimisest nii avaliku kui ka erasektori tasandil. Bakalaureuseõppes omandad erialase mõtlemisoskuse ning töövõtted praktiliste majandusotsuste langetamiseks.

Õppetöö käsitleb laiapõhjalisi teadmisi ettevõttemajandusest, rahvamajandusest ning majandusteaduse metoodikast. Sul on võimalik valida kolme spetsialiseerumisvaldkonna vahel.

Praktilise ettevõtluse suund on sobilik neile, kellel on huvi osaleda ettevõtlustegevuses – saada ise ettevõtjaks, töötada ettevõttes projektijuhina või keskastme juhina müügi, turunduse, finantsjuhtimise, raamatupidamise, personalijuhtimise vm valdkonnas. Selle õppesuuna valijad on valmis võtma vastutust oma ideede elluviimisel ning nende eesmärk on anda oma panus ühiskonna arengusse.

Rahanduse ja arvestuse suund on sobilik neile, kes tunnevad huvi finantssüsteemide toimimise vastu. Nad omandavad põhjalikumad teadmised ettevõtete rahandusest ja investeerimistegevusest, finants- ja juhtimisarvestusest ning pangandusest. Eriala võimaldab töötada finantsjuhi, raamatupidaja või portfellihaldurina avaliku ja erasektori ettevõtetes ja pankades.

Turunduse ja juhtimise suund on sobiv neile, kes on huvitatud ettevõtete strateegilisest planeerimisest ja juhtimisest. Selle eriala valijad omandavad põhjalikumad teadmised strateegilisest juhtimisest, sealhulgas turunduse, personali ja innovatsiooni juhtimisest, mis loob eeldused asuda tööle ettevõtete tippastme juhina.

ÕPPEVORM

Selleks, et tagada oma tudengite konkurentsivõime tööturul, pakume laiapõhjalist haridust. Õpingud annavad mitmekesise õpikogemuse, alustades interdistsiplinaarsetest ühisloengutest, seminaride ja arvutipraktikumidega läbi põimitud erialaloengutest kuni individuaalse juhendamiseni lõputöö kirjutamisel. Kodutööd ja ettekanded arendavad eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust, Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete näitel lahendatavad ülesanded meeskonnatöö oskuseid ja disainmõtlemist. Mitmeid aineid õpetatakse rahvusvahelises grupis, mis annab ettevalmistuse tööks globaalsetel turgudel ning hindamatu kontaktvõrgustiku.

Õppekava läbimiseks on kolm aastat ning spetsialiseerumissuuna valik tehakse teisel aastal. Õppetöö toimub nii auditoorselt kui ka iseseisvalt õppematerjalidega, sealhulgas virtuaalkeskkonnas Moodle. Õpingud muudab mitmekesisemaks erialane praktika ja lai hulk valikaineid, mida on võimalik valida kõigist Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest ning ka väljastpoolt Tartu Ülikooli. Sel moel saad oma õpinguid suunata isiklike huvide järgi.


KESKKOND

Majandusteaduskonna õppejõudude seas on suurte kogemustega õppejõude, vilistlasi ja kogenud spetsialiste-praktikuid. Paljud õppejõud on arvukate õpikute ja rahvusvaheliste teadusartiklite autorid ning ühiskonnas oma valdkonna arvamusliidrid. Õppetöösse kaasatakse ka Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud tippjuhte, spetsialiste ja praktikuid.

 

Õppekava eesmärke toetavad uuenduslikud tehnoloogiad ja õppetöövälised tegevused. Meie juures on muu hulgas võimalik õppida kasutama 3D-printerit ning neuroturunduse seadmeid. Tartu Ülikooli ideelabor pakub abi äriideede arendamisel ning erialaseid kogemusi on võimalik omandada tudengiorganisatsioonides, nagu turundusklubi, majandusklubi ja investeerimisklubi.

Majandusteaduskonnas on Tartu Ülikooli majanduseriala raamatukogu, kus leidub kaasaegset õppe- ja teaduskirjandust majanduse eri valdkondade kohta. Raamatukogus on ligi 13 000 teavikut, toimetist ja teaduslikku uurimust. 

Vaata dotsent Andres Kuusiku loengut "Kuidas olla atraktiivne?"

Atraktiivne olemine või atraktiivseks tegemine on väga oluline küsimus nii ettevõtete turundusosakondades kui ka inimeste igapäevaelus. Seetõttu ei pea loengu kuulamiseks kindlasti turundusinimene olema. Atraktiivne tähendab olla rahuldust pakkuv, huvi äratav ja väärt tegemist või kaalumist.


VILISTLASENA

Majandusteaduskonna lõpetanule on avatud erinevad karjäärivalikud. Meie vilistlased on tööturul hinnatud, sest laiapõhjaline majandusharidus loob eeldused erialaseks mõtlemisoskuseks ning ametikohaspetsiifiliste töövõtete kiiremaks omandamiseks. Tööle on asutud nii Eesti kui ka välismaa era- ja avaliku sektori ettevõtetes ning on loodud uusi ettevõtteid. Töötatakse ettevõtete tegev-, turundus-, finants- ja personalijuhina, analüütiku või nõunikuna avaliku sektori organisatsioonides või jätkatakse teadustööd Tartu Ülikoolis või mujal.

Paljud bakalaureuseõppe lõpetanud jätkavad oma õpinguid magistriõppes Eestis ja välismaal. Majandusteaduskonnas on võimalik jätkata õpinguid neljal õppekaval:

Tartu Ülikooli majandusteaduskonnal on aktiivne vilistlasühing Hermes, mis ühendab teaduskonna vilistlasi, õppejõude ning töötajaid ja üliõpilasi.
 

Lisalugemist:
TÜ majandusteaduskond


Kontakt

TÜ majandusteaduskond
Narva mnt. 18 - 4002
tel: 737 6310
e-post: sirje.saarmann [ät] ut.ee

Programmijuht: Kadi Timpmann
Narva mnt. 18 - 4015, tel 737 6340
e-post: kadi.timpmann [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega