matemaatika | Universitas Tartuensis

  • Matemaatikaharidus treenib loogilist mõtlemist ja on suunatud lahenduste leidmisele mistahes valdkonnas

  • Valdav osa tuleviku töökohtadest tehnoloogia ja inseneeria vallas on seotud matemaatiliste oskustega

  • Tartu Ülikool pakub ainsana Eestis laiapõhjalist matemaatikaharidust – vaid siin on esindatud kõik peamised matemaatika suunad


ÕPPETÖÖ

Matemaatika erialal õppijad saavad põhjaliku ettevalmistuse matemaatika teoreetilistes valdkondades. Bakalaureuseõppe algul tutvutakse hulgateooria, algebra, geomeetria ja matemaatilise analüüsi põhitõdedega, mis on igasuguse matemaatilise hariduse aluseks. Õpingute jooksul saavad selgeks peamised kaasaegse matemaatika distsipliinid: diferentsiaalvõrrandid, funktsionaalanalüüs, topoloogia, arvutusmeetodid jt. Samuti õpivad üliõpilased programmeerimist ja matemaatilist statistikat. Alates teisest kursusest on võimalik saada kogemus matemaatika õpetamisel teiste erialade tudengitele.

Eluliste ülesannete lahendamisele ning selleks sobivate meetodite arendamisele orienteeritud matemaatika osa on rakendusmatemaatika. Põhjalikumate tulemusteni jõudmiseks formaliseerib matemaatik ülesande, võttes kasutusele sobivad abstraktsed struktuurid ja keskendub nende uurimisele, et „näha puude taga metsa“. Nii on kujunenud puhas matemaatika, mis tegeleb matemaatika alusuuringutega. Bakalaureuseõppe jooksul tutvutakse mõlema suunaga. Matemaatika on mõtteviis ‒ oskus eraldada probleemi analüüsimisel lähteinfost oluline, töödelda seda matemaatiliste vahenditega ning tõlgendada saadud tulemusi.

ÕPPEVORM

Matemaatiku haridus omandatakse loengutes ja paralleelselt toimuvates praktikumides ja seminarides, kus lahendatakse ülesandeid ja konkreetseid probleeme. Matemaatika õppimise juures ei saa üle ega ümber erinevatest arvutiprogrammidest, mille kasutamist samuti õpitakse, et ülesannetele teoreetiliste teadmiste baasil arvutuslikult optimaalsed lahendused leida. Ülikoolis õppimisel on ülioluline põhjalik iseseisev töö, mida toetavad ka üliõpilaste endi organiseeritud ühised õppimissessioonid, samuti saab alati nõu ja abi juhendajatelt ning erinevatelt uurimisrühmadelt.

Kõrvaleriala valimisega saab põhjalikke teadmisi ja oskusi ka teistest valdkondadest – informaatika, füüsika, majandusteadus, õigusteadus vm. Matemaatika eriala tudengitel on suurepärane ettevalmistus osalemaks kõikvõimalikes tudengiprojektides, mis on seotud näiteks füüsika (Robotex, EstCube2), informaatika (MUG.ee, Garage48) või ka majandusteadusega.


KESKKOND

Tartu on väga tudengisõbralik elukeskkond. Siin tegutseb palju tudengikorporatsioone ja -seltse, laulukoore, tantsurühmi, tudengibände, teadusringe, millega on võimalik liituda, et osaleda üliõpilaselus selle parimas tähenduses. Matemaatika eriala üliõpilastel on võimalik liituda matemaatika, informaatika ja matemaatilise statistika tudengeid ühendava MAT-INF tudengiseltsiga, mis pakub võimalusi õppetööväliseks arenguks ja eneseteostuseks, organiseerib erinevaid üritusi, populariseerib reaalvaldkonna erialasid ja seisab üliõpilastele heade tingimuste loomise eest õppehoonetes.


VILISTLASENA

Matemaatika diplom on kinnitus analüütilisest võimekusest, mis on hinnatud igal töökohal. Õpingute käigus saadud oskused, valemite keele valdamine, aga ka süsteemne mõtlemine tagavad matemaatikutele suurepärase õppimisvõime ükskõik millises valdkonnas. Matemaatika eriala on üks vähestest, kus tudengite matemaatiline ettevalmistus on garanteeritult „kuidas-see-tegelikult-töötab“ tasemel, mitte pelgalt „mis-valemit-kasutada“ tasemel. 

Just matemaatika on keel, mida kasutatakse reaalse elu probleemide kirjeldamiseks ja lahendamiseks bioloogias, keemias, füüsikas, majanduses, arvutiteaduses, tehnoloogiavallas.

Peale bakalaureuseõpinguid on üliõpilased oodatud omandama süvendatud teadmisi magistritasemel matemaatikas või ükskõik millisel matemaatikat eeldaval erialal. Näiteks teoreetilise informaatika spetsialistid soovitavad bakalaureuseõpingud läbida just matemaatika erialal ning seejärel astuda informaatika magistriõppesse. 

Foto: Anton Klink

 

Lisalugemist:

TÜ matemaatika ja statistika instituut
Ameerika matemaatikaühing
matemaatikaajaloo lehekülg

intervjuud vilistlastega


Kontakt:

Programmijuht Indrek Zolk
e-post: indrek.zolk [ät] ut.ee
loodus- ja täppisteaduste valdkond
www.reaalteadused.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega