matemaatika- ja informaatikaõpetaja | Universitas Tartuensis

  • Põhjalik ettevalmistus ja õpetajakutse matemaatika või matemaatika-informaatika alal nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes

  • Mitmekülgne teoreetiline ettevalmistus põimub eri tüüpi ja põneva koolipraktikaga

  • Õpe on paindlik ja toimub sessioonõppe vormis pikemate õppesessioonidena

Veebilehel Hea õpetaja kuu on võimalik õpilastel kiita oma õpetajaid. Sellelt lehelt leiame järgmised read: „Ta on lihtsalt parim matemaatikaõpetaja. Ta teeb matemaatika absoluutselt igaühele selgeks. Tema tunnis käimine paneb alati mõtte tööle ja seda suurel kiirusel. Pärast tema tundi tunned end kui valgustatu – kõik tundub nii selge, lihtne ja loogiline.“ Just selliseks õpetajaks saamisele loob eeldused matemaatikaõpetaja õppekava Tartu Ülikooli magistriõppes.

ÕPPETÖÖ

Õppekaval omandatakse põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ning informaatika õpetamiseks vajalikud üld- ja ainedidaktilised ning erialased pädevused. Õppima on oodatud kõik, kellel on bakalaureusekraad matemaatikas või sellega võrreldav matemaatilist baasharidust sisaldav taust. Vastuvõtul aktsepteeritakse ka Tartu Ülikooli põhikooli mitme aine õpetaja (reaalained), loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis ja Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuse kraade.

Õppekava ained pakuvad palju uut selle kohta, mida ja kuidas on võimalik uurida ja teada saada tuletise ning integraali abil. Enam ei piirduta vaid ühe muutujaga funktsioonidega – vaatluse alla tulevad mitme muutuja funktsioonid,  räägime juba n-mõõtmelistest ruumidest. Samuti laieneb õppijal oluliselt arvutite kasutamisega seonduv silmaring. Suurt rõhku pööratakse õpingutes programmeerimise oskuse ja õpetamise kujundamisele.

Õpetajakoolituse moodul sisaldab huvitavaid aineid psühholoogiast ja pedagoogikast. Siin õpitakse suhtluskunsti, tudeeritakse, millest sõltub inimese taju ning kuidas seda suunata, kuidas tulla toime erivajadustega õpilastega jne. Õpetajakoolituse lahutamatu osa on koolipraktika. Juba esimesel õppeaastal käiakse koolis tunde vaatlemas ning andmas.
 

ÕPPEVORM

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava on 120 EAP nominaalmahuga paindlik kaheaastane õppekava. Sessioonid toimuvad sessioonõppe vormis alates septembist igal nädalal reedeti ja laupäeviti. Suur osakaal on e-õppel, mis võimaldab läbida õpingud mugavalt töö või muude õpingute kõrvalt.

Õpinguid iseloomustab teooria ja praktika tihe seos, mida kinnistab erialapraktika koolis. Akadeemiline õppetöö toimub loengutes, seminarides ning praktikumides. Õppetööd toetab õpikeskkond Moodle ning Courses, mis pakuvad nüüdisaegseid võimalusi õppematerjalide vahendamiseks, õppijate ja õppejõu omavaheliseks suhtluseks ning operatiivseks tagasisideks. Õpingud ülikoolis lõppevad magistritöö koostamise ja kaitsmisega.


 

KESKKOND

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Delta keskuses, kus asuvad lisaks teistele TÜ üksustele ka erinevad organisatsioonid, kus saavad tudengid oma praktikaid sooritada. Keskusesse on loodud ideaalsed tingimused õppimiseks nii õppetöösisesel kui ka -välisel ajal.

Tulevaste matemaatika- ja informaatikaõpetajate koolitamisel peame oluliseks, et nad oleksid suutelised korraldama õppetööd ja õpetama erinevates õpikeskkondades, muuhulgas andma veebipõhist õpet ning kasutama õppimise toetamiseks erinevaid digivahendeid.

Tartu Ülikooli tudengina saad kogeda põnevat, paljude akadeemiliste traditsioonidega tudengielu ja astuda näiteks mõnda üliõpilasorganisatsiooni. Matemaatika-informaatika tudengiselts ühendab matemaatika, informaatika ja statistika erialade tudengeid. Selts korraldab regulaarselt ühisüritusi, aga samas organiseerib ka mentorprogrammi esimese aasta ja vanemate tudengite vahel. Lisaks sellele saavad üliõpilased osaleda noori õpetajaid ja õpetajaks pürgijaid ühendavas noore õpetaja huviklubi töös.

Vahetusüliõpilasena on võimalik omandada rahvusvahelisi kogemusi näiteks programmi ERASMUS+ raames välismaal õppides.


 

VILISTLASENA

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja amet garanteerib igas koolis õpetajale vajaliku tunnikoormuse, seega ka täiskoormusega töökoha ja vastava palga. Õppekava lõpetanud saavad alates 2016. aastast õpetaja 7. kutsetaseme. Vilistlased on oodatud erinevates gümnaasiumides, põhikoolides, samuti ka ametikoolides ja erinevates kõrgkoolides. Uute riigigümnaasiumide tekkimine loob soodsa pinnase gümnaasiumiõpetaja, eriti matemaatika- ja informaatikaõpetaja maine tõusule. Lisaks headele matemaatikaõpetajatele on meie lõpetanute hulgas ka palju koolijuhte.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja haridus annab loogilise ja loova mõtlemise, hea arvutitundmise oskuse ning hea suhtlusoskuse. Need on omadused, milleta ei saa hakkama ükski hea juht.

Õppekava  läbimisel on võimalus jätkata õpinguid ka doktoriõppes nii matemaatika, informaatika kui ka haridusteaduse suunal.
 

Kontakt:

Kristel Mikkor
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava programmijuht
TÜ matemaatika ja statistika insituut
Narva mnt 18, 51009 Tartu
tel 737 5508, 5669 1396
e-post: kristel.mikkor [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega