matemaatiline majandusteadus | Universitas Tartuensis
  • Ingliskeelne õpe rahvusvahelises keskkonnas võimaldab luua tugeva rahvusvahelise kontaktivõrgustiku

  • Nüüdisaegsete meetodite abil arenevad praktilised majandusanalüüsi oskused

  • Tänu koostööle Eesti Panga ja Swedbankiga saavad üliõpilased teha erialase praktika valdkonna tipporganisatsioonides


 


ÕPPETÖÖ

Matemaatilise majandusteaduse õppekava on mõeldud neile, kes huvituvad majandusanalüütikast riigiasutuste, pankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja konsultatsioonifirmade igapäevatöös. Õppija saab mitmekülgsed teadmised ja oskused majandusteoreetiliste mudelite ning ökonomeetriliste meetodite rakendamiseks majandusprobleemide analüüsil ja prognoosimisel. Vastuvõtu eeltingimus on nõutud mahus matemaatiliste õppeainete ning tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika õppeainete läbimine.

Õppekava viiest moodulist esimene hõlmab aineid, mis käsitlevad kvantitatiivseid meetodeid majandusteaduses. Õpitakse süvendatult matemaatilist statistikat ja selle rakendusvõimalusi enimkasutatavates statistikaprogrammides. Tutvutakse programmeerimise põhitõdede, mänguteooria ja mikroökonomeetriaga. Majandusteoreetiliste mudelite juures käsitletakse põhjalikult mikro- ja makroökonomeetrilisi mudeleid. Valikmoodulis tuleb üliõpilasel valida majandusteaduse erikursuse, finants- ja kindlustusmatemaatika ning ärianalüütika spetsialiseerumise vahel. Vabaaineid võib valida majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest või teiste ülikoolide õppekavadest, et suunata oma õpinguid isiklike huvide põhjal. Magistritöö moodulis on uurimis-, teadus- ja loometööoskusi arendavad õppeained ning magistritöö koostamine ja kaitsmine. 

 

ÕPPEVORM

Õpe on täiskoormusega ja nominaalne õppeaeg on kaks aastat, s.t neli semestrit. Kolme esimese semestri jooksul toimuvad loengukursused ja neljandal semestril kirjutavad üliõpilased peamiselt magistritööd. Õppekeel on üksnes inglise keel ja õpitakse rahvusvahelises keskkonnas. Loengute kõrval toimuvad ka seminarid ja arvutipraktikumid, et anda praktilist kogemust tarkvarapakettide kasutamisel ning reaalsete majandusandmete ja probleemide analüüsimisel. Kodutööd kinnistavad materjali ja praktilisi töövõtteid. Iseseisvad tööülesanded aitavad valmistuda teadusartikli vormis magistritöö kirjutamiseks, pärast kaitsmist ja täienduste tegemist üldjuhul see ka publitseeritakse.

 

KESKKOND

Selle õppekava alusel on õppima tuldud paljudest riikidest, muu hulgas Bangladeshist, Brasiiliast, Saudi Araabiast ja Jaapanist. Mitmekesises keskkonnas on lihtne kujundada kasulikku rahvusvahelist kontaktide võrgustikku. Majandusteaduskonna õppejõudude seas on suurte kogemustega rahvusvahelise doktoriõppe lõpetajaid. Paljud õppejõud on arvukate õpikute ja rahvusvaheliste teadusartiklite autorid ning ühiskonnas oma valdkonna arvamusliidrid. Õppetöösse kaasatakse ka Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud tippjuhte, spetsialiste ja praktikuid. Tänu tihedatele rahvusvahelistele sidemetele, rahvusvahelisele õpetamiskogemusele ja uurimistegevusele saavad tudengid omandada praktilise uurimiskogemuse Eesti finants- ja avaliku sektori institutsioonides. 

Majandusteaduskond, mis asub IKT arengukeskpunktis, on tihedalt seotud iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega. Igapäevane kokkupuude kiirendite ja inkubatsiooniprogrammidega muudab erialase väljundi valikud väga mitmekesisteks. 

 

VILISTLASENA

Tänapäeva keerulises majanduskeskkonnas on ärianalüütika muutunud äärmiselt oluliseks valdkonnaks, mistõttu õppekava läbinud üliõpilase väljundid on väga mitmekesised. Paljud vilistlased asuvad tööle juhtanalüütikute või nõunikena riigiasutustes, pankades, rahvusvahelistes ja kohalikes organisatsioonides või konsultatsioonifirmades. Matemaatilise majandusteaduse magistriõppekava toetavad Eesti Pank ja Swedbank, kelle juures on lõpetajad saanud võimaluse end praktikal tõestada. Aina populaarsemaks muutuvad suurandmetega seotud ja teised andmemahukad koostööprojektid era- ja avaliku sektori ettevõtetega, sealhulgas edukate iduettevõtetega. Õppekava annab tugeva ettevalmistuse haridustee jätkamiseks rahvusvahelise tasemega majandusteaduse doktoriprogrammides. Nii mõnigi lõpetaja on jätkanud õpinguid Eesti või mõnes välismaa ülikoolis ning alustanud karjääri erialast teadustööd tehes.

Vilistlane:


Kontakt

TÜ majandusteaduskond
Kristi Liivamägi,
rahvusvahelise õppe spetsialist
kristi.liivamagi [ät] ut.ee
Tel.: 737 6317
Narva mnt. 18, ruum 4002

Programmijuht Jaan Masso
Narva mnt. 18 - 4021
tel 737 6395 
e-post: jaan.masso [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega

 

Koostöös: