matemaatiline statistika | Universitas Tartuensis

  • Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad infot koguda, töödelda, analüüsida ja mõtestada

  • Statistikuharidus annab maailmakäsitluse, mis on kooskõlas infoajastu põhimõtetega

  • Statistikute tegevusvaldkonnad on piiramatud – meditsiinist panganduse ja keskkonnakaitseni

ÕPPETÖÖ

Matemaatiline statistika tähendab tööd informatsiooniga: selle kogumist, töötlemist, analüüsimist ja lahtimõtestamist. Bakalaureuseõppe esimesel kahel aastal omandatakse korralikud matemaatilised baasteadmised koos üldteadmistega informaatikast. Esimestel aastatel läbitakse ka erinevad matemaatilise statistika algkursused. Kolmandal aastal õpitakse statistika erialaaineid, kus olulisel kohal on andmeanalüüs arvuti abil. Tõenäosusteooria, mida õpitakse, leiab reaalses elus rakendamist näiteks kõnetuvastuses ja geeniuuringutes. 

Tartu Ülikool on kujunenud üheks juhtivaks keskuseks Euroopas mitmemõõtmelise statistika alal, kus koostatavad mudelid reaalse maailma kirjeldamiseks võtavad arvesse mitut uuritavat tunnust ja nendevahelisi sõltuvusi. Bakalaureuseõppe teisel poolel saavad üliõpilased põhjaliku ülevaate ka sellest statistika valdkonnast. Tänapäeva statistikud on intensiivsed arvutikasutajad, kes vajaduse korral ise tarkvara loovad, seetõttu on õpingutes kindel koht informaatika ainetel.


 Foto: Märt Möls

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub nagu ikka loengute, praktiliste tööde, seminaride ja iseseisva töö vormis. Statistikaõpingutes on olulisel kohal praktikumid, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste oskuste omandamise kaudu. Statistikatudengitel on õppimiseks spetsiaalse tarkvaraga arvutiklass, kus muuhulgas õpitakse töötama erinevate andmeanalüüsi programmidega. Matemaatilise statistika erialalt saab oskused ja vilumuse suure ning keeruka struktuuriga andmete analüüsimiseks ning tulemuste tõlgendamiseks. Õpingute jooksul tuleb läbida ka erialane praktika mõnes ettevõttes või riigiasutuses. Statistikaõpinguid võib kombineerida nii matemaatika-, informaatika, aga miks mitte hoopis majandusloengutega. Paljud tudengid täiendavad end vahetusprogrammide ja stipendiumide toel välisriikide ülikoolides.


KESKKOND

Tartus on palju võimalusi aktiivseks üliõpilaseluks. Näiteks võib astuda mõne üliõpilasorganisatsiooni või -korporatsiooni liikmeks, et saada uusi huvitavaid tuttavaid ja sõpru, kellega tudengilinna melu nautida. Statistika eriala üliõpilased on kaasatud Eesti Statistikaseltsi tegevusse, aidates kaasa näiteks konverentside korraldamisele ja osaledes seltsi üritustel, mis annab erialaseid tutvusi ning tulevikuks vajaliku koostöökogemuse. Ka koduinstituut korraldab regulaarselt suuri rahvusvahelisi konverentse, kuhu on nii korralduslikule poolele kui ka kuulajana osa võtma oodatud erinevate õppeastmete üliõpilased. Matemaatika, statistika ning informaatika üliõpilased on moodustanud MAT-INF tudengiseltsi, mis korraldab põnevaid üritusi nii silmaringi laiendamiseks kui ka seltskondliku elu mitmekesistamiseks.

 

VILISTLASENA

Peaaegu igas ettevõttes või asutuses on mitmesugused andmekogud, kus talletatakse organisatsiooni tegevusega kaasnevat infot. Sageli ei osata aga selle infohulgaga midagi peale hakata. Appi tuleb statistik, kellel on oskus leida suurest infohulgast üles oluline iva. Seda mõtestatud infot saab kasutada firma äritegevuses või annab see hoopis vastuse teadlast huvitavale küsimusele.

Matemaatilise statistika eriala lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud ja nende järele on pidev nõudlus. Statistikaharidusega spetsialistid leiavad tööd näiteks statistikaametis, ministeeriumides, panganduses (analüütikud, riskispetsialistid), kindlustuses (kindlustusmatemaatikud ehk aktuaarid), avaliku arvamuse ning turu-uuringufirmades, suurettevõtete IT- ja analüüsiosakondades. Statistikuid vajatakse ka kõrgkoolides ja teadusasutustes, eriti arstiteaduses, bioloogias, bioinformaatikas, geenitehnoloogias, sporditeaduses, sotsioloogias jm. 

 

Lisalugemist:

TÜ matemaatika ja statistika instituut
Statistikaamet
Eesti Statistikaselts

Statistics on the Web

Science jokes

Materials for the History of Statistics

ISI statistikasõnastik

Kontakt

Programmijuht Mare Vähi
e-post: mare.vahi [ät] ut.ee
loodus- ja täppisteaduste valdkond
www.reaalteadused.ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega