materjaliteadus ja tehnoloogia | Universitas Tartuensis

  • Kõrgetasemeline haridus materjaliteaduse alal, õpetuse teaduspõhisus – iga üliõpilane osaleb õpingute algusest peale mõne teaduslabori töös.
  • Tehnoloogiaettevõtluse alused - üliõpilased saavad majandusepoolse põhja materjali- ja tootearenduseks ning uute toodete väljatöötamiseks.
  • Praktika või üks suur semester välisülikoolis on õppekava kohustuslik osa. 

ÕPPETÖÖ
Ingliskeelne õppekava koosneb materjaliteaduse moodulist (30 EAP), ettevõtluse moodulist (15 EAP), valikainetest (24 EAP), vabaainetest (6 EAP), praktikast (15 EAP)  ja magistritööst (30 EAP). 
Materjaliteaduse mooduli läbimine kindlustab üliõpilasele ülevaatlikud teadmised aine ehitusest, materjalide valmistamise tehnoloogiatest, uurimismeetoditest, rakendustest ja materjaliarendusest. Ettevõtluse moodul annab alusteadmised ettevõtlusest ning sisaldab seminare oma väikeettevõtte loomise ja arendamise teemal. Valikained lubavad üliõpilasel süvendatult õppida mingit Tartu Ülikoolis arendatavat materjaliteaduse suunda või omandada lisateadmisi majandusest. Praktika kujutab endast tööd ettevõttes või teaduslaboris, kus üliõpilane saab erialase töö kogemuse. Magistritööga alustatakse tavaliselt juba esimesel semestril, kui üliõpilane valib juhendaja ja labori. Lõputöö kaitsmisega tõestab üliõpilane, et suudab edukalt koguda infot kirjandusest, teostada eksperimente, saadud andmeid töödelda ning tulemusi kirjalikult ja suuliselt esitada.

ÕPPEVORM
Materjaliteaduse teoreetilistes ainetes on loengud, seminarid ja praktikumid. Esimesel semestril ühineb tudeng ühega teaduslaboritest. Tal saab osa võtta teadustööst ning tema õpingute lõpuks valmiv magistritöö on osa selle labori teadustööst. Õigus võtta valikaineid paljude loodus- ja tehnoloogia valdkonna ainete hulgast annab mitmeid võimalusi arendada end soovitud suundades.
Teise aasta sügissemestriks on ette nähtud praktika – erialaga seotud töö tootmisettevõttes või teaduslaboris. Praktika alternatiiviks on vahetusüliõpilasena välisülikoolis õppimine.
KESKKOND

Õppetööd tehakse moodsates õppehoonetes ja tipptasemel seadmetega sisustatud teaduslaborites. Magistrandid võtavad osa nii laboritööst kui akadeemilisest suhtlusest. Materjaliteadust õpetavatel instituutidel on tihedad sidemed teiste maade teadusasutuste ja kõrgkoolidega. Magistriõppe ajal teaduslaboris töötades saab üliõpilane võtta osa rahvusvahelistest konverentsidest.
Materjaliteaduse tudengid moodustavad hea, abivalmis ja rõõmsalt tegusa seltskonna. Loomulikult saavad nad kasutada kõiki Tartu kui ülikoolilinna võimalusi, sh liituda mõne tudengiseltsi või korporatsiooniga.

VILISTLASENA 

Materjaliteaduse ja tehnoloogia magistriõppekava lõpetanud võivad töötada materjalide arenduse spetsialistidena tootmisettevõtetes, laborites või uurimisasutustes. Neil on teadmised ja oskused väikeettevõttega alustamiseks ja selle töö korraldamiseks. Uurimistööst huvitatud vilistlased võivad jätkata õpinguid doktorantuuris.

Kontakt

TÜ füüsika instituut
Hele Siimon, programmijuht, PhD (füüsika)
W.Ostwaldi 1-B107
tel: 737 6351
e-mail: hele.siimon [ät] ut.ee
www.fi.ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega