materjaliteadus ja tehnoloogia | Universitas Tartuensis

• Kõrgetasemeline haridus materjaliteaduse alal.

• Võimalus alustada ettevõtlusega – koostöös teaduslaboriga töötab üliõpilane välja oma toote.

• Praktika või üks semester välisülikoolis on õppekava kohustuslik osa.

ÕPPETÖÖ

Ingliskeelne õppekava, mis koosneb materjaliteaduse moodulist (30 EAP), ettevõtlusmoodulist (15 EAP), valikainetest (24 EAP), vabaainetest (6 EAP), praktikast (15 EAP) ja magistritööst (30 EAP).

Materjaliteaduse mooduli läbimine kindlustab üliõpilasele ülevaatlikud teadmised aine ehitusest, materjalide valmistamise tehnoloogiatest, uurimismeetoditest, rakendustest ja materjaliarendusest. Ettevõtlusmoodul annab alusteadmised ettevõtlusest ning sisaldab seminare oma väikeettevõtte loomise ja arendamise teemal. Valikained lubavad üliõpilasel süvendatult õppida mõnda Tartu Ülikoolis arendatavat materjaliteaduse suunda või omandada lisateadmisi majandusest. Praktika kujutab endast tööd ettevõttes või teaduslaboris, kus üliõpilane saab erialase töö kogemuse. Magistritööga alustatakse tavaliselt juba esimesel semestril, kui üliõpilane valib juhendaja ja labori. Lõputöö kaitsmisega tõestab üliõpilane, et suudab edukalt koguda kirjandusest infot, teha eksperimente, saadud andmeid töödelda ning tulemusi kirjalikult ja suuliselt esitada.

ÕPPEVORM

Kogu õppeaja vältel oluline teema on uue toote väljatöötamine. Esimesel semestril ühineb tudeng ühe teaduslaboriga. Koostöös laboriga otsustab ta, millise toote väljatöötamisele keskenduda, teeb plaani, kuidas seda toodet valmistama hakata, ning teeb või mängib läbi väikeettevõtte alustamise toimingud. Teisel semestril korraldab ta valitud eseme valmistamise ja esimese aasta lõpuks peaks ta valmis saama esimesed tooted. Teine aasta on toote arendamiseks ja turundamiseks.

Teise aasta sügissemestriks on ette nähtud praktika – erialaga seotud töö tootmisettevõttes või teaduslaboris. Praktika asemel võib õppida vahetusüliõpilasena välisülikoolis.

Magistritööd võib üliõpilane teha selles laboris, kus ta oma toodet kujundab, või mõnes teises laboris.

 

KESKKOND

Õppetööd tehakse moodsates õppehoonetes ja tipptasemel seadmetega sisustatud teaduslaborites. Magistrandid võtavad osa nii laboritööst kui ka akadeemilisest suhtlusest .

Materjaliteadust õpetavatel instituutidel on tihedad sidemed teiste maade teadusasutuste ja kõrgkoolidega. Magistriõppe ajal teaduslaboris töötades saab üliõpilane võtta osa rahvusvahelistest konverentsidest.

Materjaliteaduse tudengid moodustavad hea, abivalmis ja rõõmsalt tegusa seltskonna. Loomulikult saavad nad kasutada kõiki Tartu kui ülikoolilinna võimalusi, sh liituda mõne tudengiseltsi või korporatsiooniga.

 

VILISTLASENA

Materjaliteaduse ja tehnoloogia magistriõppekava lõpetanud võivad töötada materjali- või tootearenduse spetsialistidena tootmisettevõtetes, laborites või uurimisasutustes. Neil on teadmised ja oskused väikeettevõttega alustamiseks ja selle töö korraldamiseks. Uurimistööst huvitatud vilistlased võivad jätkata õpinguid doktorantuuris.

 

Kontakt

TÜ füüsika instituut
Hele Siimon, 
programmijuht, PhD (füüsika)
W.Ostwaldi 1-B107
tel: 737 6351
e-mail: hele.siimon [ät] ut.ee 
www.fi.ut.ee 

Tutvu vastuvõtutingimustega