molekulaarsed bioteadused | Universitas Tartuensis

• Bioteaduste ja meditsiini üleilmne kiire areng nõuab aina rohkem laiade molekulaarbioloogia teadmistega inimesi nii tööstuses kui ka teaduses.

• Õppekava annab rakkudes toimuvate protsesside kohta põhjalikud teadmised, mida saab rakendada ettevõtluses ja teadustöös.

• Õppejõud on oma ala tunnustatud teadlased, kes panustavad oluliselt õppekava kvaliteeti. See annab lõpetajatele tugeva konkurentsivõime nii tööturul kui ka akadeemilises sfääris.

ÕPPETÖÖ

Molekulaarsete bioteaduste õppekava annab nüüdisaegse arusaama organismide elutegevuse molekulaarsetest protsessidest ja nende rakendamisest. Loengutes ja seminarides omandatud teoreetilisi teadmisi saab kinnistada hästi varustatud laborites, kus töötavad tunnustatud teadlased. Magistrandid valivad praktilise teadustöö tegemiseks oma huvidele vastava töörühma. Tihe koostöövõrgustik võimaldab üliõpilastel kandideerida tehnoloogiainstituudi, genoomika instituudi, meditsiiniteaduste valdkonna ja ülikoolivälistesse laboratooriumidesse.


ÕPPEVORM

Molekulaarsete bioteaduste õppekava raames omandatakse teoreetilised teadmised peamiselt loengutes ja seminarides. See annab nii meeskonnatöö- kui ka diskuteerimisoskusi. Lõputöö põhineb teadustööl teaduslabori liikmena ning valmistab üliõpilase ette iseseisvaks erialaste probleemide lahendamiseks ja tööks kollektiivis. Praktilist tööd saab teha lõputöö või ettevõttepraktika käigus väljaspool ülikooli, võimaldades varakult sõlmida sidemeid tööpakkujatega Eestis ja välisriikides. Õpingute jooksul võib omandada teadmisi ka välisülikoolides.


KESKKOND

Molekulaarsete bioteaduste magistrante oodatakse paljudesse tudengiorganisatsioonidesse, kaasa arvatud Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS). BÜS osaleb otsuste langetamisel instituudi ja valdkonna tasemel, korraldab seltskondlikke seminare, populariseerib teadust, abistab õpirände küsimustes ja toetab muul viisil õppimist. Tartus toimuvad traditsioonilised tudengiüritused muudavad ülikooliaja meeldejäävaks.

Renoveeritud üliõpilaselamud asuvad õppehoonetele lähemal kui kaks kilomeetrit ja toetavad seega õppetööst osavõtmist.


VILISTLASENA

Molekulaarsete bioteaduste magistriõppe vilistlasel on olemas oskused tööks enamikul elualadel, millel on kokkupuude laboritöö ja eluslooduse molekulaarsete protsesside rakendamisega. Vilistlased leiavad sobiva töö ravimifirmades, meditsiini- ning muudes era- ja riiklikes laborites, toiduainetehnoloogia- ning biotehnoloogiaettevõtetes jne. Pärast õpetajakoolituse läbimist võib töötada ka bioloogiaõpetajana. Molekulaarsete bioteaduste magistrikraad võimaldab õpinguid jätkata vastava eriala doktoriõppes nii Eestis kui ka välismaal.

 

Lisalugemist

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
biotehnoloogia õppetool

evolutsioonilise bioloogia õppetool
biofüüsika ja taimefüsioloogia õppetool
bioinformaatika õppetool
Eesti Biokeskus
Eesti Geenivaramu
Eesti Geenikeskus
Eesti Biotehnoloogia Liit
 

Kontakt

TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Riia 23, Tartu
Tel. 737 5011
http://www.tymri.ut.ee

Programmijuht
Margus Leppik
margus.leppik [ät] ut.ee
Tel. 737 5032

Tutvu vastuvõtutingimustega