muusika | Universitas Tartuensis

  • Võimalus valida nelja omavahel tihedalt seotud erialasuuna vahel: pärimusmuusika, rütmimuusika, koolimuusika ja helitehnoloogia

  • Oma valdkonna parimad õppejõud

  • Muusikaõpinguteks suurepärane keskkond ning tehniline valmisolekÕPPETÖÖ

Õppekaval on võimalik valida nelja eriala vahel: pärimusmuusika, rütmimuusika, koolimuusika ja helitehnoloogia.

Pärimusmuusika eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid muusikuid, kes tunnevad pärimusmuusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles.

Rütmimuusika eriala eesmärk on koolitada muusikuid, kes tunnevad rütmimuusika ajalugu ja erinevaid suundi ning oskavad interpreteerida ja esitada improvisatsioonilist muusikat. Põhieriala kõrval saavad pärimus- ja rütmimuusika eriala tudengid omandada ka pilliõpetaja ja muusik-tehnoloogi oskused.

Koolimuusika eriala eesmärk on koolitada mitmekülgsete oskustega muusikaõpetajaid, kes tunnevad erinevaid muusikastiile ning oskavad mängida erinevaid pille. Koolimuusika erialal õpitakse lisaks klaverile mängima väikekannelt, plokkflööti ja kitarri. Õpingud hõlmavad laulu- ja hääleseadet, koorijuhtimist, ansamblitööd, improvisatsiooni, rütmikat, muusikatehnoloogia aluseid jpm.

Helitehnoloogia eriala eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste. Helitehnoloogia eriala õpingud hõlmavad stuudiotööd kaasaegses helistuudios, praktilist helirežissööri tööd erinevate ansamblite ja projektidega, tänapäeva teatri- ja performance-kunsti helindamisi ning koostööd erinevate multimeediaprojektidega.

 

 

 

ÕPPEVORM

Õppimine muusika õppekaval kestab neli aastat. Koolimuusika erialal on võimalik õppida ka sessioonõppe vormis. Kõik muusika õppekava üliõpilased õpivad pillimängu, pärimusmuusikat, ansamblimängu, rütmikat ning teisi erinevaid aineid. Lisaks läbivad kõik ettevõtlusõppe mooduli, mis annab vajalikud teadmised ettevõtlusega alustamiseks. Erialade omavaheline lõimumine annab võimaluse valida aineid ning omandada oskusi ja teadmisi ka teistel erialasuundadel.

Õppetöö toimub peamiselt individuaal- ning grupiõppena. Õppekava suur praktikate maht (30 EAP) annab võimaluse tegeleda oma eriala erinevate valdkondadega töökeskkonnas ning praktikabaaside rohkus võimaluse valida oma huvidele sobivaim. Hea partnerkoolide võrgustik soosib üliõpilasvahetust, mistõttu enamik üliõpilastest veedab vähemalt ühe semestri õpingute jooksul välismaal. Aastas toimub 10–15 välisõppejõudude õpituba, mis rikastavad regulaarset õppetööd.


KESKKOND

Muusika õppekava tudengielu rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Iganädalane džässiklubi toob Viljandisse tuntud muusikuid ning pakub ka meie  üliõpilastele esinemisvõimalusi. Regulaarselt toimuvad tudengite eestvõttel folgi- ja džässijämmid. Koostöö Eesti Pärimusmuusika Keskusega annab võimaluse osa saada pärimus- ja maailmamuusikasündmustest. Iga-aastased üritused Viljandis on Viljandi pärimusmuusika festival, Viljandi kitarrifestival, festival „Oma Lugu“, Koolijazz, rahvusvahelised hansapäevad, tudengite teatripäevad, Viljandi Music Walk jpt.


 

VILISTLASENA

Rütmi- ja pärimusmuusika eriala lõpetajatel on võimalik töötada erinevates projektides muusiku või helindajana, olla pilli-, laulu- või ansambliõpetaja huvikoolides. Koolimuusika eriala lõpetanu leiab tööd harrastuskooride juhina, lasteringide juhendajana või lasteaia muusikaõpetajana. Helitehnoloogia eriala vilistlased saavad tööd helistuudiotes, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes, erinevates teatrites ja kultuuriasutustes ning raadios ja televisioonis. Kõikide erialade lõpetajad võivad jätkata magistriõppes.

 

Kontakt:

TÜ VKA Muusikamaja
Jakobsoni 14, 71020 Viljandi
tel: 434 5805, 434 5808
http://www.kultuur.edu.ee/muusika

Tutvu vastuvõtutingimustega