muutuste juhtimine ühiskonnas | Universitas Tartuensis
 • Õppekava ühendab ühiskonna muutuste mõtestamise, juhtimise- ja kommunikatsioonialaseid teadmisi

 • Õpid analüüsima muutusi terviklikult, kasutades majanduse, poliitika, õiguse, kommunikatsiooni ja psühholoogia alaseid teadmisi

 • Sinu kursusekaaslasteks on eri valdkondade eestvedajad ning spetsialistid, kellega saad ka pärast lõpetamist koostööd teha 
   

 


ÕPPETÖÖ 

Muutuste juhtimise õppekaval õpid kasutama erinevaid andmestikke ning tehnikaid analüüsimaks ja tõlgendamaks muutusi majanduses, rahvastikus, kogukonnas, institutsioonides ja elustiilis. Õppekavas on mitmeid psühholoogia aineid, milles arendatakse sinu oskusi motiveerida inimesi koostööks ning muutuse otsuseid kujundada.  Treenitakse  avaliku suhtluse oskusi tänapäevases killustunud meediakeskkonnas, õpitakse tundma kaasaegseid poliitilise juhtimise viise. Õppimises on olulisel kohal praktilised tööd teadlaste,  tudengite ja partneriorganisatsioonide meeskondades, kus harjutatakse arengustrateegiate koostamise, koosloome, disainmõtlemise ja -juhtimise meetodeid. 

Õppekava koosneb 6 kohustuslikust moodulist:

 1. Baasteadmised ühiskonna toimimisest, majanduse-, õiguse- ja poliitikakujundamisest
 2. Andmete ja analüüside mõtestamise ning arengustrateegia koostamise oskused
 3. Inimeste motiveerimine ning otsustusprotsesside mõjutamine
 4. Meedia toimimise mõistmine ja rakendamine
 5. Disainmõtlemine ja -juhtimine
 6. Magistrieksam (koosneb mitmest osast, mis sooritatakse õpingute ehk kahe aasta jooksul)

 

Loe lähemalt õppekava moodulite ja ainekursuste kohta!
Lisaks saab valida 12 EAP eest valikaineid ning 10 EAP eest vabaaineid.

 

ÕPPEVORM  

Avatud ülikooli õpe toimub peamiselt nädalalõppudel kahel korral kuus neljapäevast pühapäevani. See võimaldab ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraad karjääri katkestamata. Õppekava ühendab kuue sotsiaalteaduste valdkonna üksuse kompetentsi: ühiskonnateaduste instituut, majandusteaduskond, õigusteaduskond, psühholoogia instituut, Skytte poliitikauuringute instituut ja Pärnu kolledži teenusedisaini suund. Õppekava pakub uudseid kogemusõppe vorme, mille väljund on näiteks uue teenuse või toote prototüüp koos äriplaaniga, sotsiaalne start-up, ühiskondliku arengusuundumuse või probleemi analüüs. Õppetööd toetavad individuaalsed arenguvestlused, arendustööde mess ning õppekäigud teistesse riikidesse. Õppekava välja arendamisel on kasutatud TÜ ideelabori ning Demos Helsinki kogemusi koostööst ülikooliväliste partneritega ning tudengite praktiliste rühmatööde korraldamisel.
 

KESKKOND 

Kuna õpe toimub avatud ülikooli sessioonidena, siis enamikele tudengitele on see võimalus välja tulla igapäevarutiinist ning veeta põnev nädalavahetus Tartu akadeemilises õhkkonnas, kus saab luua tiheda suhtevõrgustiku, kellega jätkub koostöö ka õpingute järgselt. Unikaalne multidistsiplinaarne õpe ja koostöö partneritega annab õppijale võimaluse “tõlkida” käsitletavat probleemi eri distsipliinide mõistetesse ning rakendada erinevate valdkondade teadmust komplekssete probleemide lahendamisel. Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kaasaegsetes, ent ajaloohõngulistes õppehoonetes, mis on varustatud tänapäevaste tehnikalahendustega. Suur roll on õppetöös ka e-vahenditel, mis võimaldavad iseseisvalt õppida ning tehtule operatiivset tagasisidet saada ning teha grupitöid ka õppesessioonide välisel ajal.

VILISTLASENA 

Suudad tõhusalt valdkonnaüleseid koostöövõrgustikke eestvedada, inimesi muutusteks motiveerida,  andmete külluses orienteeruda ning neid otsustamisel kasutada. Õppekava sihtrühmad on poliitikakujundajad, nõunikud, erinevate organisatsioonide (sh KOV) arendusjuhid, vabaühenduste, rahvusvaheliste ja arengukoostöö organisatsioonide eestvedajad, (virtuaalsete) kogukondade juhid, sotsiaalsed start-up ettevõtjad jt., kellel on ambitsioon algatada ja juhtida ühiskondlikke uuendusi.  Osa aineid ja mooduleid  hakatakse pakkuma ka täienduskoolitusteks.