muutuste juhtimine ühiskonnas | Universitas Tartuensis

  • Erialadeülene õppekava – õpid analüüsima ja juhtima muutusi terviklikult, kasutades majandus-, poliitika-, õigus-, kommunikatsiooni- ja psühholoogiateadmisi

  • Põnevad praktilised ülesanded – sul on võimalus teha õpingute jooksul koostööpraktikat, proovida teenuste disaini, aga ka tõstatada meedias arutelusid

  • Uuenduslik magistrieksam – teed selle õpingute jooksul osade kaupa

 


ÕPPETÖÖ 

Ootame õppima kõiki, kellel on vähemalt bakalaureusekraad ning ambitsioon algatada ja juhtida ühiskondlikke uuendusi. Kui sul on palju töökohustusi, võid alustada õpet osakoormusega. Muutuste juhtimise õppekaval õpid kasutama erinevaid andmestikke ning tehnikaid analüüsimaks ja tõlgendamaks muutusi majanduses, rahvastikus, kogukonnas, institutsioonides ja elustiilis. Õppekavas on mitmeid psühholoogia aineid, milles arendatakse sinu oskusi motiveerida inimesi koostööks ning muutuse otsuseid kujundada. Treenitakse avaliku suhtluse oskusi tänapäevases killustunud meediakeskkonnas, õpitakse tundma kaasaegseid poliitilise juhtimise viise. Õppimises on olulisel kohal praktilised tööd teadlaste, tudengite ja partneriorganisatsioonide meeskondades, kus harjutatakse arengustrateegiate koostamise, koosloome, disainmõtlemise ja -juhtimise meetodeid. 

Magistrieksam algab koos stuudiumiga

Kas oled ise või on su tuttavad vaevelnud lõputöö kallal veel siis, kui kõik ained on tehtud? Kui palju inimesi on sinu lõputööd pärast kaitsmist lugenud? Kas sul oli tunne, et selleks ajaks, kui sa lõputööd kirjutades praktiliste soovitusteni jõudsid, oli võhm juba väljas? Muutuste juhtimise õppekava valides nende küsimustega maadlema ei pea, sest õppekava lõpetab uuenduslik magistrieksam, milles on ühendatud parim osa tavapärasest magistritööst ja -eksamist. See on praktiline ja annab edasiseks tööeluks kasulikke vahendeid ning suurema osa sellest saad ära teha õpingute käigus.

Magistrieksam koosneb järgmistest osadest:
• professionaalne eneseanalüüs I ja II semestril,
• lühiuurimus valitud teemal II semestril, 
• arvamusartikli avaldamine III või IV semestril, 
• kirjalikud tööd ning vestlus komisjoniga IV semestril: analüütiline lühiessee, õpimapi analüüs, omandatud teadmiste ja oskuste analüüs ning praktilise juhtumi analüüs.

 

 

ÕPPEVORM  

Avatud ülikooli õpe toimub peamiselt nädalalõppudel kahel korral kuus neljapäevast pühapäevani. See võimaldab ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraad karjääri katkestamata. Õppekava ühendab kuue sotsiaalteaduste valdkonna üksuse kompetentsi: ühiskonnateaduste instituut, majandusteaduskond, õigusteaduskond, psühholoogia instituut, Skytte poliitikauuringute instituut ja Pärnu kolledži teenusedisaini suund. Õppekava pakub uudseid kogemusõppe vorme, mille väljund on näiteks uue teenuse või toote prototüüp koos äriplaaniga, sotsiaalne start-up, ühiskondliku arengusuundumuse või probleemi analüüs. Õppetööd toetavad individuaalsed arenguvestlused, arendustööde mess ning õppekäigud teistesse riikidesse. Õppekava välja arendamisel on kasutatud TÜ ideelabori ning Demos Helsinki kogemusi koostööst ülikooliväliste partneritega ning tudengite praktiliste rühmatööde korraldamisel.
 

KESKKOND 

Kuna õpe toimub avatud ülikooli sessioonidena, siis enamikele tudengitele on see võimalus välja tulla igapäevarutiinist ning veeta põnev nädalavahetus Tartu akadeemilises õhkkonnas, kus saab luua tiheda suhtevõrgustiku, kellega jätkub koostöö ka õpingute järgselt. Unikaalne multidistsiplinaarne õpe ja koostöö partneritega annab õppijale võimaluse “tõlkida” käsitletavat probleemi eri distsipliinide mõistetesse ning rakendada erinevate valdkondade teadmust komplekssete probleemide lahendamisel. Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kaasaegsetes, ent ajaloohõngulistes õppehoonetes, mis on varustatud tänapäevaste tehnikalahendustega. Suur roll on õppetöös ka e-vahenditel, mis võimaldavad iseseisvalt õppida ning tehtule operatiivset tagasisidet saada ning teha grupitöid ka õppesessioonide välisel ajal.

VILISTLASENA 

Suudad tõhusalt valdkonnaüleseid koostöövõrgustikke eestvedada, inimesi muutusteks motiveerida,  andmete külluses orienteeruda ning neid otsustamisel kasutada. Õppekava sihtrühmad on poliitikakujundajad, nõunikud, erinevate organisatsioonide (sh KOV) arendusjuhid, vabaühenduste, rahvusvaheliste ja arengukoostöö organisatsioonide eestvedajad, (virtuaalsete) kogukondade juhid, sotsiaalsed start-up ettevõtjad jt., kellel on ambitsioon algatada ja juhtida ühiskondlikke uuendusi.  Osa aineid ja mooduleid  hakatakse pakkuma ka täienduskoolitusteks.