noorsootöö | Universitas Tartuensis

 
  • Kolmeaastane bakalaureuse õppekava ühendab akadeemilised ja praktilised teadmised

  • Terviklik Digital Youth moodul - õppeained noortest infoühiskonnas ja tehnoloogiate kasutamisest töös noortega

  • Kutseala kogukond ja mobiilsuse semester - koostöösidemed teiste noorsootöötajatega Eestis ja välismaal

Narva kolledži noorsootöö bakalaureuseõppekava lõpetajad saavad koos Tartu Ülikooli diplomiga noorsootöötaja 6. taseme kutse, mis annab eeldused edukaks tegutsemiseks õpitud erialal. Loe lisa siit.


ÕPPETÖÖ

Noorsootöö õppekava seob teoreetilise ja praktilise õppe noorsootöötaja jaoks oluliste väärtustega ning loob seosed reaalse (töö)eluga, soodustades seejuures erialaste kontaktide teket. 

Õppe lahutamatuks osaks on pidev eneseanalüüs, ettevõtlikkuse arendamine ja digitehnoloogiate kasutamine. Õpingute jooksul antakse põhjalik ettevalmistus tööks noortega, et kujundada vilistlastest kõrgel tasemel valdkonna arendajad.

Õppekorralduses arvestatakse õppurit tervikuna – oluliseks peetakse õppe, töö- ja eraelu ühildamist. Aastaringselt toimub mitmeid üritusi just noorsootöö üliõpilastele. Muu hulgas on igal üliõpilasel võimalus omandada rahvusvaheline õpi- või töökogemus.

ÕPPEVORM

Õppekava eesmärgiks on pakkuda õpet, mis aitab õppuritel kujuneda enesekindla identiteediga heaks noorsootöötajaks ja valdkonna arendajaks. Õppekava seob teoreetilise ja praktilise õppe ning valmistab õppureid ette tööks noortega ja kõrgel tasemel valdkonna arendajaks. Erialaste pädevuste omandamisega kaasneb pidev eneseanalüüsi protsess, ettevõtlikkuse, valdkonna ja rahvusvahelise koostöö õppimine ning valmisoleku kujundamine elukestvaks õppeks.

KESKKOND

Tartu ülikooli Narva kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna integratsiooni edendajaks. Kolledži hoone on Euroopa idapiiril kõige uuenduslikum õppehoone, kus on loodud suurepärased õpi- ja elamistingimused.    


VILISTLASENA

Õpe aitab üliõpilastel kujuneda enesekindla identiteediga kompetentseks noorsootöötajaks ja valdkonna arendajaks. Aasta-aastalt kasvab riigi- ja erasektoris tegutsevate noorsootöö korraldajate osakaal. Töökohtade koguarvu võib noortevaldkonnas hinnata üle 7000 ja töökohtade arv järjest kasvab. Vilistlastel on võimalik tööle asuda üldhariduskoolides, kutsekoolides, kultuuriasutustes, noorteühingutes, noortelaagrites ja -malevates ning kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes ja sihtasutustes, mis noortevaldkonna teenuseid korraldavad ja koordineerivad.

Ületa oma piire Euroopa Liidu piirilinnas – õpi noorsootööd Narvas. 


Kontakt

Tartu Ülikooli Narva kolledž
Raekoja plats 2, Narva 20307
Telefon: 372 7401900
e-post: college [ät] narva.ut.ee

Noorsootöö programmijuht:

Maria Žuravljova

e-post: maria.zuravljova [ät] ut.ee  

 

Tutvu vastuvõtutingimustega