õigusteadus | Universitas Tartuensis

  • Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala on tipptasemel: TÜ kuulub QS-i maailma ülikoolide edetabelis õigusteaduse õpetamises 300 parima hulka

  • Meie lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on Tartu Ülikooli vilistlased

  • Meil saab juristiks õppida nii Tartus (päevaõpe) kui ka Tallinnas (päeva- ja sessioonõpe)
     


ÕPPETÖÖ

Bakalaureuseõppes antakse õigusalane baasharidus ja laiapõhjalised alusteadmised sotsiaalteaduste valdkonnas (psühholoogia, sotsioloogia ja majandusteooria). Õigusteaduse õppekava läbinud saavad tugeva teoreetilise ettevalmistuse ja väga head praktilised oskused erinevate õigusküsimuste lahendamiseks. 

Nii Tartus kui ka Tallinnas toimub õpe sama õppekava järgi ning õpingute lõpetamisel väljastatakse sama diplom. Lõpetamisel saadakse sotsiaalteaduse bakalaureuse kraad.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud on oma valdkonna parimad: nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ja tippadvokaadid. Meie õppejõud on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Neil on ulatuslik kogemus oluliste õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning õigusteaduse õpikute koostamisel.

Lisaks õpingutele Tartu Ülikoolis saavad üliõpilased omandada õigusteadmisi välismaal: õppida õigusteaduskonna partnerülikoolides (Erasmuse või Nordplusi programmi toel) või kasutada muid stipendiumivõimalusi. 


ÕPPEVORM

Õigusteadust saab õppida nii päevaõppes (Tallinnas ja Tartus) esmaspäevast reedeni kui ka sessioonõppes (Tallinnas), kus auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus neljapäevast pühapäevani. 

Päevaõppe nominaalkestus bakalaureuseastmes on kolm aastat. Õppetöö on statsionaarne ehk toimub igal tööpäeval vastavalt tunniplaanile ja sobib seetõttu paremini mittetöötavatele noortele. 

Sessioonõpe toimub osakoormusega õppe vormis, kus õppetöö on jaotatud nelja aasta peale. Sessioonõppe puhul on rõhk üliõpilase iseseisval õppetööl ja kontaktõpe korraldatakse sessiooniti. Osakoormusega sessioonõpe on tasuline ning suunatud inimestele, kes soovivad õpingute kõrvalt ka töötada. 

Õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Suur rõhk on kaasusõppel, mille kaudu omandatakse praktilised oskused eluliste õiguskonfliktide lahendamiseks. 

Loengutes arutletakse kaasuste ja näidete najal erinevate õigusvaldkondade teoreetiliste aluspõhimõtete üle (nt riigiõigus, haldusõigus, Euroopa Liidu õigus, rahvusvaheline õigus, karistusõigus, lepinguõigus, äriühinguõigus, tööõigus). Seminarides omandatakse õigusaktide tõlgendamise ja praktilise rakendamise oskus. Lisaks auditoorsele tööle teevad üliõpilased iseseisvat tööd seminarideks valmistumisel ning kirjalike üliõpilastööde koostamisel.

Õppetöö osaks on ka teaduskonna juures tegutsev üliõpilaste õigusbüroo, kus üliõpilased annavad praktilist õigusabi oma esimestele klientidele. 

KESKKOND

Õigusteadust saab õppida nii Tartus kui ka Tallinnas.

Õigusteaduskonna üliõpilastel on igapäevaste õpingute kõrval võimalik ennast erialaselt täiendada ja kontakte luua nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel ja suveülikoolides ning osaleda Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses.

Meie tudengid on aktiivsed osalejad ka Tartu Ülikooli Väitlusklubis.

Nii harjutuskohtutes kui ka väitlusvõistlustel on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid saavutanud silmapaistvaid tulemusi Eestis ja välismaal.

VILISTLASENA

Õigusteaduse bakalaureusekraadiga saab tööle asuda paljudel ametikohtadel, kus tulevad kasuks õigusalased baasteadmised ja praktiliste õigusprobleemide lahendamise oskus, nt ministeeriumides, inspektsioonides, linnavalitsustes jm asutustes ametnikena, samuti erasektoris juriidiliste nõustajatena, juhiabidena, jurist-asjaajajatena jne.

Veelgi laiemaid võimalusi avab õigusteaduse magistriõpe, mille läbinu saab töötada juristi kõrgkvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel: kohtunik, advokaat, prokurör, notar jt.

Õigusteaduskonnas on võimalik magistriõpinguid jätkata järgmistel õppekavadel:

Õigusteaduskonnas saab läbida ka magistriõppe eeldusainete programmi, kuhu on oodatud need, kellel on bakalaureusekraad mõnel muul erialal kui õigusteadus ning kes soovivad astuda õigusteaduse magistriõppesse Tallinnas või Tartus.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on hariduse omandanud enamik Eesti juristidest. Teaduskonna vilistlased töötavad paljudes õigusasutustes võtmepositsioonidel – näiteks on meie vilistlased õiguskantsler Ülle Madise, riigi peaprokurör Andres Parmas, Riigikohtu esimees Villu Kõve, Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe jpt. 

Lisalugemist:

Tartu Ülikooli õigusteaduskond
IT-õiguse programm
Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste programm
Õigusajakiri Juridica

Kontakt:

TÜ õigusteaduskond
Näituse 20
50409 Tartu
tel: 737 5390
e-post: oi [ät] ut.ee
Kaarli pst 3
10119 Tallinn
tel: 6271 888
e-post: oi [ät] ut.ee
www.oigus.ut.ee/

 

Tutvu vastuvõtutingimustega päevaõppes, sessioonõppes