õigusteadus | Universitas Tartuensis
  • Tartu Ülikooli õigusteaduse õpe on tipptasemel: Tartu Ülikool kuulub QS-i maailma ülikoolide edetabelis õigusteaduse õpetamises 300 parima hulka

  • Siin õpetavad Eesti silmapaistvaimad õigusteadlased ja -praktikud

  • Meie lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlased

ÕPPETÖÖ

​Õigusteaduskonna magistriõppes omandatakse eri õigusvaldkondades süvendatud teadmised, mis annavad eelduse töötamaks juristi kõrgkvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja notarina. Õpingute käigus saab üliõpilane oskused edukaks erialaseks tegevuseks ning tutvub põhjalikult kutsetegevuse eetilise poole, võimaluste, piirangute ja ühiskondliku rolliga.

Magistriõppes tuleb läbida kohustuslikud üldained, sealhulgas õiguse üldteooria, õiguse filosoofia, finants- ja keskkonnaõigus, rahvusvaheline eraõigus ning intellektuaalne omand. Suure osa õppekavast moodustavad valikained, et üliõpilane saaks keskenduda just talle huvi pakkuvatele valdkondadele. Tutvu õppekavaga lähemalt õppeinfosüsteemis.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas õpetavad oma valdkonna parimad: nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ja tippadvokaadid. Meie õppejõud on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Neil on ulatuslik kogemus oluliste õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning õigusteaduse õpikute koostamisel.

Lisaks õpingutele Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas saavad üliõpilased õigusteadmisi omandada välismaal: õppida õigusteaduskonna partnerülikoolides (Erasmuse või Nordplusi programmi toel) või kasutada Tartu Ülikooli muid stipendiumivõimalusi

ÕPPEVORM

Õigusteaduskonnas on õpe korraldatud enamasti loengute ja seminaridena. Suur rõhk on kaasusõppel, mille käigus saadakse praktilised oskused eluliste õiguskonfliktide lahendamiseks. Loengutes arutletakse paljude kaasuste ja näidete varal eri õigusvaldkondade teoreetiliste aluspõhimõtete üle. Seminarides omandatakse õigusaktide tõlgendamise ja praktilise rakendamise oskus.

Lisaks saab õigusteaduskonnas praktilisi kogemusi, näiteks nõustajana üliõpilaste õigusbüroos ja kohustuslikul menetluspraktikal kohtusüsteemis, Prokuratuuris, Riigikogus, Justiitsministeeriumis, muudes riigiasutustes, advokaadibüroodes või ettevõtetes.
 

KESKKOND

Õigusteadust saab magistriastmel õppida nii Tartus (päevaõpe ja sessioonõpe) kui ka Tallinnas (sessioonõpe).

Igapäevaste õpingute kõrval võivad õigusteaduskonna üliõpilased end proovile panna erinevatel harjutuskohtuvõistlustel Eestis ja välismaal, näiteks Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlusel, Euroopa õiguse harjutuskohtus ja Willem C. Visi nimelisel kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel.

Lisaks saab end täiendada ja kontakte luua suveülikoolides ning osaleda Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses.

VILISTLASENA

Õigusteaduskonna magistriõppe läbinu saab töötada juristi kõrgkvalifikatsiooni nõudvas ametis Õiguskantsleri Kantseleis, Riigikontrollis, kohalikes omavalitsustes, ministeeriumides, eraettevõtetes ja mujal. Samuti saab ta kandideerida kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja notari ametikohale.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on hariduse omandanud enamik Eesti juristidest. Teaduskonna vilistlased töötavad paljudes õigusasutustes võtmepositsioonidel. Meie vilistlaste hulka kuuluvad õiguskantsler Ülle Madise, riigi peaprokurör Andres Parmas, Riigikohtu esimees Villu Kõve, Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque ja paljud teised.

Pärast magistriõpinguid saab astuda nelja-aastasesse doktoriõppesse, mille lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad õigusteaduses. Doktoriõppes valmistutakse õppejõu ja teadlase tööks ülikoolis või teistes teadusasutustes või juhtivspetsialisti karjääriks väljaspool akadeemilist ringkonda.
 

Lisalugemist:

Tartu Ülikooli õigusteaduskond
IT-õiguse programm
Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste programm
Õigusajakiri Juridica


Kontakt:

TÜ õigusteaduskond
Näituse 20
50409 Tartu
tel: 737 5390
e-post: oi [ät] ut.ee
Kaarli pst 3
10119 Tallinn
tel: 6271 888
e-post: oi [ät] ut.ee
https://oigus.ut.ee/
 


Tutvu vastuvõtutingimustega