õpetajaharidus | Universitas Tartuensis

  • Õppima on oodatud erialase magistrikraadiga inimesed, kes soovivad täiendada oma õpetamis-, koolitamis-, suhtlemis- ja juhtimisoskusi.
  • Lõpetajad saavad õpetajakutse ning põhjaliku ettevalmistuse oma aine õpetamiseks nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes.

  • Paindlik sessioonõpe kestab vaid poolteist aastat ja võimaldab ühendada õpingud töötamisega. 

ÕPPETÖÖ

Õpetajahariduse õppekava alusel õpetatakse mitme valdkonna koostöös reaal- ja loodusainete ning eesti keele ja kirjanduse õpetajaid. Magistriõppekava järgi valmistatakse ette nüüdisaegset õpikäsitust väärtustavaid õpetajaid. Õppetöö teoreetiline ning valdkonna- ja ainedidaktika õpingute osa on tihedalt seotud praktikaga ning õpingud lõpevad praktikaga koolis. 

ÕPPEVORM

Nominaalõppeaeg on poolteist aastat. Õppesessioonid toimuvad tavaliselt kaks korda kuus, üldiselt neljapäevast laupäevani. Akadeemiline õppetöö toimub nii loengutes kui ka seminarides ja praktikumides, ning suur osakaal on e-õppel ja iseseisval tööl.  Õpingutega kõrvuti tehtav praktika annab võimaluse näha teoorias õpitu rakendumist koolikeskkonnas ja panna end proovile aineõpetajana. Juba koolis töötav õpetaja saab õpinguid siduda oma tegeliku tööga. Soovi korral võib veeta Erasmus+ programmi raames ühe semestri vahetusüliõpilasena välismaal. Õpingutega välismaal saab asendada õppekavas olevaid aineid. 

Õpingud lõpevad magistritöö koostamise ja kaitsmisega või magistrieksamiga.

KESKKOND

Õppetöö toimub mitmes Tartu Ülikooli õppehoones, sh Eesti ühes moodsaimas haridusuuenduskeskuses, mis asub Toomemäel. Seal on võimalus harjutada digiseadmete kasutamist õppetöös ning salvestada harjutustunde profitasemel. 

Tartu Ülikooli tudengina saad kogeda põnevat tudengielu koos paljude akadeemiliste traditsioonidega. Õpetajakoolituse üliõpilasi ja noori õpetajaid ühendab Noore Õpetaja Huviklubi, kes korraldab nii eriealaselt harivaid kui ka meelelahutuslikke üritusi. 

VILISTLASENA

Õppekava lõpetanu saab õpetajakutse ning haridusteaduse magistri kraadi olenevalt varem läbitud erialaõpingutest kas eesti keele ja kirjanduse, bioloogia-, füüsika-, geograafia-, keemia-, matemaatika või informaatikaõpetaja erialal. Vilistlased võivad töötada õpetajana põhikoolis või gümnaasiumis, aga ka mujal haridusvaldkonnas. Edukatel lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.   

 

Kontakt:
TÜ haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu
tel: 737 6442
e-post: haridus [ät] ut.ee