õpetajaharidus | Universitas Tartuensis

  • Õppima on oodatud erialase magistrikraadiga inimesed, kes soovivad täiendada oma õpetamis-, koolitamis-, suhtlemis- ja juhtimisoskusi.
     
  • Lõpetajad saavad õpetajakutse ning põhjaliku ettevalmistuse oma aine õpetamiseks nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes.
     
  • Paindlik sessioonõpe kestab vaid poolteist aastat.

ÕPPETÖÖ

Õpetajahariduse õppekava alusel õpetatakse mitme valdkonna koostöös reaal- ja loodusainete ning eesti keele ja kirjanduse õpetajaid. Magistriõppekava järgi valmistatakse ette nüüdisaegset õpikäsitust väärtustavaid õpetajaid. Üldiste pedagoogiliste teadmiste kõrval arendatakse valdkonna- ja ainedidaktika oskusi ning seotakse need praktilise õpetajatööga.

Õppekava koosneb õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodulist (24 EAP-d), valdkonna- ja ainedidaktika moodulist (12 EAP-d), praktikamoodulist (24 EAP-d), vabaainete moodulist (5 EAP-d) ja magistritöö moodulist (15 EAP-d). Õpitakse õpet kavandama ja õpetama, samuti andma tagasisidet, sealhulgas arendama suhtlemisoskusi.

ÕPPEVORM

Nominaalõppeaeg on poolteist aastat. Õppesessioonid toimuvad tavaliselt kaks korda kuus, neljapäevast pühapäevani, ning suur osakaal on e-õppel ja iseseisval tööl. Õpingutega kõrvuti tehtav praktika annab võimaluse näha teoorias õpitu rakendumist koolikeskkonnas ja panna end proovile nii aineõpetaja kui ka klassijuhatajana. Kogu praktika kestel juhendavad üliõpilast nii koolipoolne juhendav õpetaja ja mentor kui ka ülikoolipoolne juhendaja. Juba koolis töötav õpetaja saab õpinguid siduda oma tegeliku tööga.

Õpingud lõpevad magistrieksami või magistritöö kaitsmisega.

 

KESKKOND

Õppetöö toimub mitmes Tartu Ülikooli õppehoones, sh Eesti ühes moodsaimas haridusuuenduskeskuses, mis asub Toomemäel vanas anatoomikumis. Seal on võimalus harjutada digiseadmete kasutamist õppetöös ning salvestada harjutustunde profitasemel. Õpingute jooksul külastatakse eri tüüpi koole ja kohtutakse praktikutega.

Õppetöö kõrval saavad õppijad osaleda ka õpetajakoolituse üliõpilasi ja õppejõude ühendava Noore Õpetaja Huviklubi (NÕHK) tegevuses. NÕHK pakub mitmekülgseid võimalusi hariduselu puudutavate küsimuste analüüsiks vestlusringides ning muudeks põnevateks kogukonda siduvateks ettevõtmisteks. Samuti võib liituda korporatsioonide ja muude tudengiorganisatsioonidega.

Üliõpilastel on võimalus osaleda stipendiumide toel teaduskonverentsidel ning tutvuda õpetajahariduse ja koolieluga välisriikides. Näiteks programm „Erasmus+“ võimaldab Euroopa-sisese õpirände käigus tasuta õppida ja praktikat teha.

 

VILISTLASENA

Õppekava lõpetanu saab õpetajakutse ning haridusteaduse magistri kraadi olenevalt varem läbitud erialaõpingutest kas eesti keele ja kirjanduse, bioloogia-, füüsika-, geograafia-, keemia-, matemaatika või informaatikaõpetaja erialal. Vilistlased võivad töötada õpetajana põhikoolis või gümnaasiumis, aga ka näiteks koolitajana või haridusspetsialistina mõnes riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses. Soovi korral saab õpinguid jätkata doktorantuuris.

 

Lisalugemist:
Õpetajate Liit 
Eesti Haridustöötajate Liit
Õpetajate Leht 

Kontakt:
TÜ haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu
tel: 737 6442
e-post: haridus [ät] ut.ee