pärimusmuusika | Universitas Tartuensis

See on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ühisõppekava, mille eesmärk on pakkuda muusika alal esimese astme kõrghariduse omandanud üliõpilastele kõrgel rahvusvahelisel tasemel, tänapäeva muusikaelu nõudmistega  arvestavat ja loovuse arengule suunatud pärimusmuusikaalast koolitust.
 

  • Kõrgel rahvusvahelisel tasemel tänapäeva muusikaelu nõudmistega arvestav ja loovuse arengule suunatud pärimusmuusikaharidus

  • Õppekava lõpetanust saab laia silmaringiga, pärimuskultuuri sügavuti mõistev muusik, kes võib töötada nii loomingulises kui ka pedagoogilises valdkonnas

  • Õppejõud on nii Eesti kui ka välismaised tunnustatud muusikud, folkloristid ja pedagoogid
     ÕPPETÖÖ

Pärimusmuusika magistriõppekava on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ühisõppekava.

Magistriõpe võimaldab tegeleda valitud erialaga väga põhjalikult ning jätab palju ruumi iseseisvale tööle. Õppekava komplekteerimisel on valikuvabadus suur: üliõpilane saab kujundada enesele sobiva õppekava, st valida aineid, mis täiendavad seniseid õpinguid ja pakuvad uut kvaliteeti. Lisaks tavaõppele toimuvad erakorralised õpitoad välismaalt kutsutud õppejõududega.

Õppekava koosneb interpretatsiooni, kompositsiooni ja etnomusikoloogia valdkondade õppeainetest ning magistritööst või -eksamist.

Spetsialiseerumissuunad:

  • interpreet
  • helilooja
  • uurija

ÕPPEVORM 

Magistriõppe keskmes on erialaõpingud, milles suur osakaal on iseseisval tööl. ">Õppekavas on eriala teoreetiliste ainete ja interpreedi I moodul, mis on kõigi suundade üliõpilastele kohustuslikud. Need avardavad üliõpilase arusaama pärimuskultuuri kohast ajaloolises ja kaasaegses kultuuris nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Interpreedi I moodul annab teadmised ja oskused nii arhiivisalvestistel kui ka omaloomingul ning uuemal pärimusmuusikal põhineva muusika vabaks ning meisterlikuks esitamiseks valitud erialapillil. Lisaks toimuvad süvendatud õpingud valitud suunal, kas interpreedi, helilooja või uurija mooduli alusel. Interpreedi ja helilooja suunal ootab lõpetajaid ees magistrieksam, uurija suunal magistritöö.

KESKKOND

Õpingud toimuvad Viljandis (TÜ VKA), Tartus (TÜ) ja Tallinnas (EMTA). Üliõpilast ootab ees väga loominguline keskkond, kus ta saab aineid suuresti ise valida vastavalt oma huvidele. TÜ VKA pakub magistrandile osalemisvõimalust mitmesugustes projektides, Eesti oma ala parimaid õppejõude, ning esinemis- ja töövõimalusi.
 


 

VILISTLASENA

Magistrant arendab süvenemisvõimet erialaoskustes, saavutab suure meisterlikkuse oma erialapillil ja lööb kaasa pärimusmuusika valdkonna arendustegevustes. Meisterliku muusikuna saavutab ta vajalikud ettevõtlusoskused, et end loomingulise tegevusega ära elatada.

Kõik õppekava läbinud pärimusmuusikud on muusiku, õppejõu ja/või korraldajana oma valdkonna tugevad tegijad ja arendajad. Magistriõpe annab hea ettevalmistuse ka rahvusvahelisel tasemel loovtegevuseks. Meie vilistlased on näiteks Mari Kalkun, Eeva Talsi, Sandra Vabarna ja Villu Talsi.

Õppekava läbimine annab kunstide magistri kraadi ning vajaliku ettevalmistuse jätkamaks soovi korral õpinguid doktoriõppes.
 

Kontakt

TÜ VKA Muusikamaja
Jakobsoni 14, Viljandi
e-post: muusika [ät] kultuur.edu.ee
tel: 434 5805, 434 5808
http://www.kultuur.edu.ee/muusika

Tutvu vastuvõtutingimustega