põhikooli mitme aine õpetaja | Universitas Tartuensis
  • Õppekava rikastab väljavaateid tööturul ja võimaldab valida lisaks veel ühe aine, mille õpetajaks spetsialiseeruda.
  • Põhjalik teoreetiline ettevalmistus on põimitud mitmekülgse koolipraktikaga.
  • Paindlik õppekorraldus võimaldab ühendada õpingud töötamisega. 

 

ÕPPETÖÖ

Selle õppekava alusel valmistatakse ette vähemalt kahe aine õpetamiseks põhikoolis (teises ja kolmandas kooliastmes) või tööks sotsiaalpedagoogina. Õppekava sobib kõigile, kellel on bakalaureusekraad või sellele vastav haridus ning kes on varasemate õpingute käigus läbinud vähemalt 45 EAP mahus keemiat, bioloogiat, geograafiat, füüsikat, matemaatikat, informaatikat, eesti keelt, kirjandust, ajalugu, inimeseõpetust, vene keelt, saksa keelt, inglise keelt, prantsuse keelt või sotsiaalpedagoogikat. Magistriastmes võib üliõpilane valida eelmainitud ainete hulgast veel ühe aine, mille õpetajaks spetsialiseeruda.

Põhjalike aineõpingute kõrval saab teadmised pedagoogikast ja psühholoogiast ning nüüdisaegsetest õppemeetoditest. Õppetöö teoreetiline osa on tihedalt seotud praktikaga ning õpingud lõpevad kahekuulise praktikaga koolis.

 

ÕPPEVORM

Sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetuse erialal on õppekava võimalik läbida sessioonõppes, kusjuures viimasel juhul saadakse pädevus õpetada ka gümnaasiumiastmes. Teiste erialade omandamiseks tuleb osaleda päevaõppes, kuid enamasti on aineõpingud koos päevaõppe üliõpilastega jõukohased ka töötavatele õpetajatele.

Akadeemiline õppetöö toimub nii loengutes kui ka seminarides ja praktikumides. E-keskkonnad pakuvad nüüdisaegseid võimalusi õppematerjalide vahendamiseks, õppijate ja õppejõu suhtluseks ning tagasiside andmiseks. Soovijatel on võimalik õppida Erasmuse programmi või ülikoolidevahelise lepingu alusel vahetusüliõpilasena mõnes partnerülikoolis.

Õpingud lõpevad magistritöö koostamise ja kaitsmisega. 

 

KESKKOND

Õppetöö toimub hubases Karlova linnaosas haridusteaduste instituudi õppehoones ja Toomemäel nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses.

Tartu Ülikooli tudengina saad kogeda põnevat tudengielu koos paljude akadeemiliste traditsioonidega. Õpetajakoolituse üliõpilasi ja noori õpetajaid ühendab Noore Õpetaja Huviklubi. Olles ise aktiivne, saad juba varakult kaasa rääkida Eesti hariduselus. 

 

VILISTLASENA

Lõpetamisel saad haridusteaduse magistri kraadi (põhikooli mitme aine õpetaja) ning õpetajakutse (7. kutsetase). See annab õiguse õpetada üldhariduskooli teises ja kolmandas astmes, kus vajadus õpetajate järele kasvab pidevalt. Sotsiaalpedagoogika eriala valinud saavad sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse. Enamik lõpetajatest läheb erialasele tööle üldhariduskoolidesse, kuid meie lõpetajaid töötab ka mujal haridusvaldkonnas, olles oma valikutega rahul.

Edukatel lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes. 

 

Lisalugemist:

Õpetajate Liit
Eesti Haridustöötajate Liit
Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri
Õpetajate Leht

Lastevanemate Liit
Kooliõpilaste arvamused koolikultuuri kohta


Kontakt

TÜ haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu
tel: 737 6442
e-post: haridus [ät] ut.ee
http://www.ht.ut.ee/

Tutvu vastuvõtutingimustega