proviisor | Universitas Tartuensis

  • Õppekava läbimine annab lisaks Euroopa tasemel haridusele ka proviisori kutse
  • Proviisori kutse tagab töökoha, sest apteekrit vajatakse kõikjal ja alati
  • Meie diplomit tunnustab kogu Euroopa Liit, proviisori tööpõld on lai ja mitmekülgne

ÕPPETÖÖ

Farmaatsia on õpetus ravimite omadustest, väljatöötamisest, valmistamisest, säilitamisest, analüüsimisest ja kasutamisest ning selle majanduslikust ja juriidilisest taustast. Proviisor on ravimite ekspert, proviisoriõppe õppekava keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat. See on ainulaadne kompetents – ühelgi teisel spetsialistil ei ole sellist ettevalmistust. Proviisori elukutse on ajatult lugupidamist vääriv ega sõltu riigipiiridest ja valitsustest. Proviisor oli, on ja jääb. Proviisori diplomini jõudmiseks läbitakse viieaastane õpe Eesti vanimas ülikoolis, lõpetanu haridus vastab magistritasemele. Lisaks kõrgharidusdiplomile saab lõpetaja ka kutse, mis võimaldab asuda erialasele tööle.

Esimesel neljal õppeaastal keskendub teoreetiline ja praktiline laboratoorne õpe ravimpreparaatidele ja on eelkõige meditsiinipõhine. Meditsiini õppeainetel, alates anatoomiast ja lõpetades geneetikaga, on siin suhteliselt suur osakaal. Tulevane proviisor õpib üsna palju keemiat ning teisi loodusteadusi, samuti sotsiaalteadusi, mis seovad ravimi ja ühiskonna ühtseks tervikuks. Lõpukursusel kaitstakse uurimistöö ja läbitakse kuuekuuline apteegipraktika.


ÕPPEVORM

Õpe toimub kursusesüsteemis, sest enne süvateadmiste juurde asumist on vaja läbida eeldusained ja seega tuleb õppekava läbida kindlas järjestuses ning kindlas mahus. Esimene kursus algab muu hulgas sissejuhatusega erialasse ning farmaatsia ajalooga, samuti tehakse tutvust erialaterminoloogiaga. Hilisemates erialaainetes õpitakse ravimite tehnoloogiat, ravimite keemiat, ravimite looduslikke allikaid, sotsiaalfarmaatsiat ning kliinilist farmaatsiat jm. Kohustuslik õppeaine on ka uurimistöö koostamine, mis kestab peaaegu terve semestri ja lõpeb töö avaliku kaitsmisega. 

Viiendal kursusel toimuv apteegipraktika, üldapteegis ja väiksemas mahus haiglaapteegis, kestab 25 nädalat.

Valdav osa loenguid ja praktikume toimub kaasaegse sisustusega farmaatsia instituudis (Nooruse 1) ja Biomeedikumis. Lisaks eestikeelsetele õppeainetele on võimalus osaleda ka inglise keeles toimuvates valikainetes. Umbes kolmveerand õppetööst toimub rühmatöö vormis. Laboratoorsete tööde osakaal on õppes suur. Üliõpilaste kasutada on hästi komplekteeritud erialaraamatukogu, kus saab tutvuda erialaste õpikute ja käsiraamatutega. Erialaseid täienduskoolitusi ja seminare korraldavad nii farmaatsia instituut kui ka Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS), kuhu ka üliõpilased on kutsutud kuulaja ja korraldusmeeskonna abilisena kaasa lööma. 


KESKKOND

Proviisoriõppe üliõpilaste erialaorganisatsiooniks on TÜRS (Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts). TÜRSi eesmärk on liita farmaatsiaüliõpilased ja rohuteadlased ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja edendada liikmeskonna teadlikkust, huvi eriala vastu ja laiendada tudengite silmaringi. Programmi „Suveks apteeki tööle“ raames käivad TÜRSi liikmed suvel praktikal jaemüügi- ja haiglaapteekides üle Eesti. See on kasulik erialaste teadmiste kinnistamiseks, kuid võib saada aluseks ka tulevastele töösuhetele. Seltsi liikmetel on võimalik minna erialasele praktikale välisriiki. Lisaks on instituudil sõlmitud Erasmuse programmi lepingud enam kui kümne ülikooliga, mis võimaldab tudengitel minna õppima üheks semestriks välismaale.

Lisaks akadeemilisele tegevusele toimuvad ka meelelahutuslikud ühisüritused. Iga-aastased tudengite ja õppejõudude ühisüritused, talvepäevad koos keemikutega, seltsi sünnipäevapidu, kevadväljasõit ja suvepäevad on vaid osa ettevõtmistest, mida TÜRS korraldab.
 

VILISTLASENA

Viieaastase õppekava lõpetanu omab erialaseid teadmisi ja oskusi tööle asumiseks üldapteegis, haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, riigiasutustes, õppe- ja teadusasutustes jm või õpingute jätkamiseks doktoriõppes nii farmaatsia- kui ka siduserialadel. Vaata lähemalt õppekava eesmärke ja väljundeid.

Proviisoriõppe lõpetajad ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Euroopaliku ja laiapõhjalise haridusega proviisor saab ülikoolist väärt elukutse, rohkem kui pooled meie lõpetanutest asuvad tööle apteegis. Võrdselt kümnendik noortest proviisoritest töötab Ravimiametis ja ülikoolis, neid on ametis ka ravimifirmades, ravimite hulgimüügisüsteemis, tootmistegevuses jm. Hea laboritöö oskus võimaldab proviisoritel edukalt toime tulla erinevates analüüsi- ja teaduslaborites. Doktoriõppesse astudes saab valida akadeemilise karjääri. 


Lisalugemist:

TÜ Farmaatsia Instituut
Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts
Ravimiamet
Eesti Apteekrite Liit
Eesti Haiglaapteekrite Selts
European Association of Faculties of Pharmacy
 

Kontakt:

Meditsiiniteaduste valdkond
dekanaadi juhataja Rene Kärner
tel: 737 5325
e-post: rene.karner [ät] ut.ee


Tutvu vastuvõtutingimustega