psühholoogia | Universitas Tartuensis
  • Psühholoogi kutseks vajalik kõrgel rahvusvahelisel tasemel esimese astme baasharidus 
     
  • Õppejõud on ülemaailmselt tunnustatud tegevteadlased ja tippspetsialistid
     
  • Paindlik õppekava, mis võimaldab omandada teadmisi ka teistelt erialadelt
     


 

ÕPPETÖÖ

Psühholoogia erialal saadakse mitmekülgsed teadmised sellest, kuidas inimese psüühika ja käitumine toimib. Psühholoogia bakalaureuseõppekava hõlmab nii laiemaid alusaineid erinevatest valdkondadest (sotsiaalteadused, loodusteadused, meditsiin) kui ka psühholoogi erialaks vajalikke baasaineid ja kitsamaid psühholoogia valdkondi (sotsiaal-, arengu-, isiksuse-, tunnetus-, kliiniline psühholoogia jne).
Bakalaureuseõppe alguses on suurem osakaal teoreetilisel õppel ja üldteadmistel, psühholoogia erinevate harude ja praktiliste kasutusvaldkondadega tutvumisel. Hiljem lisandub ainetesse rohkem praktilisi ülesandeid ja saab ise teha teadustööd. Spetsialiseerumine psühholoogi kutseteks valmistumiseks toimub magistritasemel. 
Meie instituudis töötavad ja õpetavad pädevad spetsialistid ja tuntud teadlased, lisaks käib instituudis külalisõppejõududena välismaa tippspetsialiste. Tegeleme rahvusvaheliselt tunnustatud kaasaegsete psühholoogiateaduse teooriate ja uurimismeetoditega ning kõige aluseks on veendumus, et tõeliselt usaldusväärne ja kasulik on teadmine, millel on kindel tõenduspõhine alus. 
ÕPPEVORM
Psühholoogiat saab õppida nii tasuta päevaõppes, kus õpingud läbitakse 3 aastaga, kui ka tasulises sessioonõppes, kus ainete läbimine on jagatud osakoormusega 4 aastale ja kohal käimine on vajalik nädalalõppudes üle paari nädala.
Loengute ja seminaride maht moodustab umbes kolmandiku töötundidest. Ülejäänud aeg kulub iseseisvale tööle, sh jooksvatele kodutöödele (praktilised tööd, referaadid, esseed) ning seminarideks, kontrolltöödeks ja eksamiteks valmistumisele. Paljudel ainetel on ka e-tugi ning osa õppest toimub e-õppena. 
Oluline on inglise keele oskus, kuna psühholoogia õppematerjalid (õpikud, teadusartiklid) on suures osas ingliskeelsed. Samuti tuleb teadustöös kokku puutuda näiteks matemaatikaga ning ka inimkeha kompleksse toimimise mõistmiseks on kasulik soe suhe reaalteadustega.
KESKKOND
Psühholoogia instituut asub ajaloolises renoveeritud majas Toomemäe nõlval – piirkonnas, mis jääb Tartu akadeemilise tudengielu keskmesse. Instituudi traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad õppeaasta avaaktus, esmakursuslaste tutvumisõhtu, rebaste ristimine, instituudi vilistlaspäev, esmakursuslaste korraldatav jõulupidu tudengitele ja õppejõududele. Instituudis valitseb vaba akadeemiline õhkkond, kus kursused käivad omavahel tihedalt läbi ja erinevate põlvkondade psühholoogid ja -tudengid saavad erialaselt mõtteid vahetada ja eriala arengusse panustada. Tudengite kasutuses on tudengituba, kus korraldatakse kohtumisi huvitavate ja innustavate psühholoogia valdkonnas tegutsevate inimestega.
VILISTLASENA
Kuna psühholoogia on aluseks väga paljudele inimeste käitumise mõistmise ja mõjutamisega seotud valdkondadele ning hõlmab endas ka kasulikke oskusi nagu andmetega töötamist jmt, siis võivad bakalaureuseastme läbinud inimesed töötada väga erinevatel ametikohtadel. Psühholoogia eriala lõpetanuid töötab nii koolides, raviasutustes kui ka näiteks reklaami-, koolitus-, ja uuringufirmades. 
Selleks, et saada pädevaks inimestega töötavaks psühholoogiks, karjäärinõustajaks, psühhoterapeudiks, spordipsühholoogiks vm, peaks kindlasti läbima ka kaheaastase magistriõppe. Alles magistrantuuri lõpetanutel on võimalik taotleda psühholoogi kutselitsentsi. Teadustöö huvilistel on võimalik jätkata ka doktorantuuris ja akadeemilises töömaailmas.

Andres Järving, NG Investeeringud üks juht ja suuromanik, vilistlane (2005)

„Endised emotsioonid ja jäigad seisukohad on nagu haihtunud. Saan aru, mõttes andestan ja vahel proovin juhtida kaaslastki. Kui palju lihtsam ja tulemuslikum on elu, kui mõistad senisest rohkem, mis toimub ümberringi.“

 

Lisalugemist

Loe õppekava kohta instituudist
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Psühholoogide Liit
Lahendus.net
www.psyhhobuss.ee

 

Kontakt

TÜ psühholoogia instituut
tel: 737 5902
e-post: psyhholoogia [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega