rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud | Universitas Tartuensis
  • Lisaks tugevale põhjale rahvusvahelistes suhetes annab õppekava hulgaliselt eriteadmisi rahvusvahelisest õigusest, diplomaatiast ja julgeolekupoliitikast.

  • Spetsialiseerumisel omandatakse põhjalikud teadmised Euroopa, Venemaa ja Euraasia või Läänemere regioonist.

  • Õppetööd täiendavad praktilised ülesanded poliitikakujundamise valdkonnas ning kogemused õppereisidelt.
     


ÕPPETÖÖ

Õppekava keskendub rahvusvahelise elu sõlmprobleemide analüüsile läbi erinevate teoreetiliste seisukohtade, poliitiliste osalejate ja protsesside prisma. Meie eesmärk on valmistada üliõpilasi ette karjääriks riigi- ja erasektoris, rahvusvahelistes organisatsioonides või vabaühendustes.

Õppekava koosneb kuuest osast:

1)    Rahvusvaheliste suhete alusmoodul (30 EAP)
2)    Metodoloogia alusmoodul (18 EAP)
3)    Regiooniuuringute suunamoodulid (24 EAP) – valida Euroopa uuringute, Venemaa ja Euraasia uuringute või Läänemere uuringute vahel 
4)    Valikainete moodul (12 EAP)
5)    Vabaained (6 EAP)
6)    Magistritöö (30 EAP)

Täpsemalt läbitakse mitmesuguseid julgeolekupoliitikat, rahvusvahelisi suhteid,  rahvusvahelist õigust, välispoliitika analüüsi, geopoliitikat, diplomaatiat, rahvusvahelisi konflikte ning regionaalse tasandi osalejaid ja sõlmprobleeme käsitlevaid ainekursusi. Nominaalne õppeaeg on 2 aastat. Õppejõud on mitmekülgse kogemusega oma valdkonna tippspetsialistid, kes tegelevad rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgetasemelise teadustööga.

Teaduskoostöö ja üliõpilasvahetused (sh Erasmus+) seovad Skytte instituuti paljude kõrgkoolidega üle maailma, muuhulgas on edukatel sisseastujatel võimalik osaleda topeltkraadi programmis Berliini Vaba Ülikooliga, mille lõpetamisel saadakse kraad nii Tartust kui Berliinist. Ühtlasi omandatakse õppetöö käigus kõrgetasemeline inglise oskuskeel nii kõnes kui kirjas ja see oskus valmistab üliõpilase ette erialaseks tööks valitud valdkonnas.

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub inglise keeles päevases õppes esmaspäevast reedeni ning on suures osas kombineeritud loengu- ja seminariformaadis. Teoreetiliste teadmiste aluseks on töö kirjandusega ning arutelud loengutes ja seminarides, mida kinnistatakse erinevate ülesannetega, nagu näiteks uurimistööde või analüüside kirjutamine. Praktilisi kogemusi konkreetsete riikide või organisatsioonide perspektiivist annavad külalisesinejad, audiovisuaalsed materjalid, simulatsioonid ning erinevad praktikavõimalused.

Regulaarset õppetööd täiendavad mitmed ettevõtmised, nagu eriseminarid, konverentsid ja väljasõidud. Näiteks ainekursusel „Praktiline väliuuring konflikti piirkonnas“ külastatakse grupiga igal aastal ühte konfliktipiirkonda Euroopas või selle lähiümbruses ning tutvutakse konfliktiolude põhjuste ja tagajärgedega, samuti võimalike lahenduskäikudega, et saada praktiline kogemus konfliktiuuringute alal.
 

KESKKOND

Õppetöö toimub rahvusvahelises keskkonnas, mis annab õppijale palju lisavõimalusi. Kaasüliõpilased ja õppejõud on pärit eri riikidest ning see aitab mõista erinevaid seisukohti ja näha kokkupuutepunkte. Mõlemad oskused on rahvusvaheliste suhete vallas töötamisel kriitilise tähtsusega.

Skytte instituudis on palju erinevaid võimalusi nii vaba aja veetmiseks kui enesetäiendamiseks. Näiteks toimub välistudengite initsiatiivil loodud Tartu Mudel ÜRO simulatsioon, osaleda saab Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) tegemistes või DD Akadeemias. Instituudi töös saab kaasa lüüa erinevaid praktikaülesandeid täites või üritusi korraldades. Euroopa Liidu-Venemaa uuringute keskus CEURUS korraldab külalisloenguid, töötubasid ja konverentse, mis toovad Eestisse Euroopa Liidu ja/või Venemaa uurimise valdkonnas tunnustatud teadlasi ning annavad ka üliõpilastele võimaluse osa saada uusimatest teadustulemustest ja uurimissuundadest.


 

VILISTLASENA

Pärast lõpetamist on meie vilistlastel võimalus leida tööd välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud ametkondades, rahvusvahelistes organisatsioonides, diplomaatias, mõttekodades ja analüüsikeskustes ning Euroopa Liidu institutsioonides.

Samuti võib edasi õppida Skytte instituudis politoloogia doktorantuuris, kus Eesti,  Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste teadusgrantide toel uuritakse rahvusvahelise elu põletavaid probleeme.
 

Lisalugemist:

Rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute õppekava ingliskeelne koduleht
Johan Skytte poliitikauuringute instituut veebis
Skytte instituut Facebookis


Kontakt:
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Lossi 36-301, Tartu

Kerli Villems
õppekorralduse spetsialist
737 6212
kerli.villems [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega